Урок № 18. Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі (усно), Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі

Урок № 18. Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі (усно), Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі

Мета: повторити вивчений матеріал, поглибити знання учнів про типи мовлення, навчити їх писати твір — опис приміщення за картиною у художньому стилі, самостійно добирати матеріали з різних джерел; сприяти виробленню в них уміння обирати відповідний до ситуації спілкування стиль мовлення, розвивати творчі здібності учнів.

Хід уроку № 18. Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі (усно), Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань
1) Які типи мовлення ви знаєте?
2) Назвіть різновиди опису.
3) Чим відрізняється науковий опис від художнього?
4) Прочитайте вголос текст вправи. Дайте відповіді на запитання. Обґрунтуйте свою відповідь на перше питання.

ІV. Сприйняття й розуміння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя
Сьогодні на уроці ми будемо писати твір-опис приміщення за картиною. Опис може бути художнім і діловим. У діловому описі дається максимально точна інформація про розміри приміщення та їх освітлення тощо.
У художньому описі передається враження від приміщення і предметів, що в ньому знаходяться, за допомогою епітетів, порівнянь, образних висловів і т. ін. У художніх творах опис приміщення виступає одним із засобів характеристики героя, певного історичного часу.

2. Робота з підручником
Прочитайте уривки. Який із них є описом приміщення? У якому йдеться про почуття й переживання людини, її ставлення до приміщення?

V. Робота над усним твором-описом приміщення за картиною у художньому стилі
1) Розгляньте репродукції картин Володимира Маковського «Дівич-вечір» та Тетяни Яблонської «Колискова». Запишіть назви речей, які ви бачите на картинах. До іменників доберіть відповідні прикметники, які характеризують предмет за формою, матеріалом, кольором тощо.
2) За поданим планом складіть твір-опис приміщення за однією з картин.

План
• Призначення приміщення.
• Його розмір, форма, освітлення.
• У яких кольорах оздоблено інтер’єр.
• Меблі, речі (де їх розташовано і які вони).
• «Настрій» приміщення (урочистий).
3) Пам’ятайте: ставлення до описуваного висловлюють і прямо (через оцінні слова), й опосередковано — через добір відповідних художніх засобів.
4) Поясніть назви картин.
5) Складіть і розіграйте діалог, що міг би відбутися між персонажами картини.
Використовуйте у своєму описі слова та словосполучення: стояти, сидіти, грати, частувати, знаходитись, висіти; біля, посередині, поряд, збоку, праворуч, ліворуч, у кутку, під стіною тощо; ікони, рушники, страви, напої, вбрання, лави, свічки, скрипки, затишний, просторий, зручний; чисто вимита підлога, усміхнені обличчя та ін.

VІ. Оцінювання

VІІ. Домашнє завдання
Знайдіть фотографії, які зображують інтер’єри меморіальних музеїв видатних діячів української культури. Опишіть одне з приміщень.

Урок № 18. Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі (усно), Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі

Повернутися на сторінку Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі