Т. Шевченко. «Думка» («Тече вода в синє море…»), українська література

Т. Шевченко. «Думка» («Тече вода в синє море…»), українська література

Перебіг заняття Т. Шевченко. «Думка» («Тече вода в синє море…»), українська література

І. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово вчителя.
Уже 200 років минуло від дня народження духовного батька українців Тараса Григоровича Шевченка, та його твори й досі не втрачають актуальності. Вони лише набувають нового звучання. Спробуймо й ми усвідомити зміст його поезій.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.
(Розповідь учнів про поему М. Вороного «Євшан-зілля», характеристика образів; заслуховування творів-розповідей про патріотизм.)

2. Евристична бесіда.

 • Що ви знаєте про Т. Шевченка?
 • Згадайте й розкажіть якийсь із його віршів напам’ять.
 • Як називається збірка його творів?

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Розповідь про перебування поета Т. Шевченка в Санкт-Петербурзі.

2. Робота з підручником.
Опрацювання статей та рубрик підручника.

3. Робота з літературознавчим словничком.

Ліричний твір — своєрідний літературний жанр, переважно віршованої форми, у якому у формі переживань та завдяки зображально-виражальним засобам осмислюється сутність людського буття, витворюється нова духовна дійсність, розбудована за законами краси.

Строфа — група рядків вірша, об’єднаних завершеною думкою, римуванням та інтонацією.

4. Виразне читання вірша «Думка» («Тече вода в синє море…»).

5. Словникова робота.

6. Евристична бесіда.

 • Яким настроєм сповнений вірш «Думка» («Тече вода в синє море…») й чому?
 • Як ви розумієте вислів із поезії: «Пішов козак світ за очі»?
 • За яких обставин людина покидає рідний край?
 • Що шукає козак? (Долю.)
 • Як ви розумієте значення слова доля?
 • Яку ж долю хотів зустріти козак? Чи зустрів він її?
 • Яке життя, на думку автора, чекає на козака на чужині? Свої думки аргументуйте рядками з поезії. (На чужині не ті люди — Тяжко з ними жити! Ні з ким буде поплакати, Ні поговорити.)
 • Як зрозуміти останні рядки твору?
 • Чому рідний край — наймиліший?
 • Як, на вашу думку, доля ліричного героя вірша перегукується з долею самого автора?

7. Завдання пошуково-дослідницького характеру.

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

Гра «Шифрувальник».

Розшифруйте три ключових слова до теми.

Д + ОЛЯ

Відповідь: доля

Відповідь: козак.

Відповідь: Шевченко.

Т. Шевченко. «Думка» («Тече вода в синє море…»), українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *