Встановлення зв’язку у реченнях, українська мова

Встановлення зв’язку у реченнях, українська мова

Хід заняття Встановлення зв’язку у реченнях, українська мова

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа «Інтерв’ю»

 • Розкажіть про всі слова, вжиті в переносному значенні.
 • Назвіть граматичну основу у кожному реченні.
 • Продемонструйте на дошці звукові моделі виділених слів.

2. Аукціон «Хто більше розкаже».

 • Розкажіть все, що ви знаєте про речення.

III. Повідомлення теми і завдань

Сьогодні ми продовжимо працювати над темою «Головні і другорядні члени речення». Будемо закріплювати поняття про головні і другорядні члени речення, зв’язок слів у реченні, складати речення за схемами.

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Вправа «Попрацюймо гуртом»
а) Читання тексту, розмірковування над першим завданням вправи.
б) Коментоване списування другого абзацу вправи.

 • Назвіть словосполучення іменника з прикметником.
 • За допомогою чого зв’язані у них слова? (За допомогою закінчень.)
 • Дослідіть і назвіть слова, вжиті у переносному значенні.

2. Самостійна робота

3. Списування із завданням

 • Прочитайте текст, з’ясуйте значення невідомих слів.
 • Спишіть, уставляючи потрібні букви, при необхідності скористайтесь словником.
 • Яким за метою висловлювання та інтонацією є останнє речення? (Розповідне, окличне.)
 • Установіть зв’язки між членами у цьому (останньому) реченні. (Природа (що робить?) творить; творить (що?) дива; дива (які?) справжні!)
 • Яку нову інформацію ви довідались зі змісту цієї вправи?

4. Пояснювальний диктант із граматичним завданням.

За бажанням вчителя обсяг диктанту можна зменшити.

а) Читання тексту, з’ясування значень невідомих слів.
Опівнічним небом мляво походжав до блиску начищений півмісяць. Вітер шугав від низу до верху. Мабуть, хотів роздмухати зорі, та це в нього не виходило.
Кіт Орлик міцно спав у своїй лісовій хатинці під стрімкою сосною. Хай вас не дивує прізвище кота: у цій місцевості усі коти носили і носять прізвища своїх господарів.

б) Запис пояснювальною диктанту.

в) Виконання завдань.

 • Підкресліть основу у першому, другому і четвертому реченні.
 • Одне із речень з підкресленою основою опрацюйте за алгоритмом (додаток 4).
 • У першому реченні знайдіть слово, у якому звуків більше, ніж букв. Доведіть свою думку. (Начищений.)
 • За допомогою питань установіть зв’язок між словами у першому реченні (усно).

5. Каліграфічна хвилинка.

 • Запишіть каліграфічно запитання хто?, що роблять?, яку? що?.
 • Складіть речення за цими запитаннями, запишіть його, усно встановіть зв’язок між словами в реченні.

6. Складання речень за схемами.

а)

(Маленька Марічка співає веселі коломийки.)

б)


(Маленька Марічка співає веселі коломийки.)

Вчитель показує, що до одного речення можна скласти дві схеми (а, б). Тут варто наголосити, шо тільки між підметом і присудком установлюється двосторонній зв’язок (наочно показано на схемі б). В інших випадках запитання ставиться від головного слова до залежного.

7. Колективне виконання вправи (складання і запис речень за схемами).

8. Вправа «Діалог на тему»

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Попереджувальний диктант із завданням.

а) Запис диктанту з попередньою словниковою роботою.

Кошенята розійшлися. Галява опустіла, а кіт Орлик продовжував стояти на ганку. Він дивився на злітну стежину і думав про те, як легко здійснилася його мрія.
Потім котик згріб із злітної стежини всі гіллячки. Узяв із комірчини дощечку і вивів на ній великими літерами: «Кицькодром».
Кіт Орлик прив’язав табличку міцно до стовбура сосни.
За А. Курковим. «Школа котоповітроплавання»

Примітка. Виділене слово записати на дошці.

Кицькодром — майданчик, де коти вчилися літати.

б) Завдання до тексту.

 • Підкресліть головні і другорядні члени речення у перших речення кожного абзацу диктанту.
 • Побудуйте схему до останнього речення.

 • До слова легко доберіть перевірне слово. (Легенько.)

2. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

VI. Гра «Блискавка».

Вчитель називає короткі речення, а учні швидко за допомогою питань установлюють зв’язок між словами в реченні (усно).

Речення для гри

 • Андрійко прочитав цікаву книжку.
 • Летіла пташка понад бистрою водою.
 • Сонце вийшло із-за пишної ниви.
 • Кіт Орлик прокинувся перед полуднем.
 • Кіт Орлик дуже розхвилювався.
 • Звірята вийшли на галяву.
 • Кіт Орлик злетів високо-високо.
 • Вони приземлилися за околицею.
 • Секрет котоповітроплавання знав тільки кіт Орлик.

Встановлення зв’язку у реченнях, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *