М. Вороний. Поема «Євшан-зілля», її головна думка, образи та художні особливості, українська література

М. Вороний. Поема «Євшан-зілля», її головна думка, образи та художні особливості, українська література

Перебіг заняття М. Вороний. Поема «Євшан-зілля», її головна думка, образи та художні особливості, українська література

І. Мотивація навчальної діяльності

«Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати»,— говориться у відомому вірші українського поета В. Симоненка. Як матір, неможливо вибрати й Батьківщину. Справжній патріот, письменник М. Вороний теж дотримувався такої думки. Він уболівав за долю Вітчизни, українського народу й шукав відповіді на болючі питання сучасності в давній історії.

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.

(Розповідь учнів про М. Вороного; переказ ключових епізодів поеми «Євшан-зілля».)

2. Клоуз-тести.

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Робота з підручником.

Опрацювання статей та рубрик підручника.

2. Робота з літературознавчим словником.

Ліро-епічний твір — віршований твір, у якому поєднуються лірика й епос; розповідаючи про якісь події, поет водночас висловлює свої почуття.

Поема — віршований твір із чітко визначеним сюжетом. Розповідь про події часто поєднуються з висловленням авторських почуттів.

3. Завдання пошуково-дослідницького характеру.

  1. Зі скількох смислових частин складається поема, з якими творами перегукується? (Складається з трьох частин, перегукується з легендами, переказами, літописними оповіданнями.)
  2. Доведіть, що твір М. Вороного — поема. Запишіть ознаки поеми, які відрізняють її від власне ліричного твору та від власне епічного.
  3. Проаналізуйте поему, визначивши тему, головну думку, головних і другорядних героїв.

4. Визначення теми й основної думки твору.

Орієнтовна відповідь

Тема: історія половецького юнака, який, потрапивши в полон і живучи в достатку, забув про батьків і свій край, а батько повернув його за допомогою запаху полину з рідного половецького степу.

Основна думка (ідея): не можна забувати ні батьківщину, ні мову, ні звичаї свого народу. Автор закликає людей пам’ятати свій рід і народ, свою історію.

5. Проблемне питання.

— Що означає образ євшан-зілля у творі? Яка його сила? Що воно може зробити?

6. Гра «Логічні пари».

Поєднайте героїв твору та значення євшан-зілля для кожного з них.

Ханвоскресіння, ліки, повернення пам’яті
Співецьбатьківська любов, остання надія, продовження роду
Синзаповітна мрія, віра, надія, любов
Ліричний геройвірність своїй землі, любов до пісні

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Творче завдання.

Складіть сенкан до твору М. Вороного «Євшан-зілля».

Євшан-зілля
Терпке, запашне.
Будить, зворушує, чарує.
Любов до народу свого повертає.
Пам’ять.

М. Вороний. Поема «Євшан-зілля», її головна думка, образи та художні особливості, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *