Т. Г. ШЕВЧЕНКО. «ЗАПОВІТ». ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМ’ЯТЬ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Т. Г. Шевченко. «Заповіт». Виразне читання напам’ять, українська література

Хід заняття Т. Г. Шевченко. «Заповіт». Виразне читання напам’ять, українська література

III. Основний зміст роботи

1. Повторення відомостей про виразне читання.

(Учитель нагадує учням поняття «пауза», «логічний наголос», «темп», «інтонація».

2. Постановка виконавського завдання.

Складання партитури вірша «Заповіт».

ukrainska_literatura_7_klass_7

Виконавське завдання: передати гарячу мрію автора про те, що будуть знищені всі поневолювачі, а мешканці України заживуть новим, вільним життям у дружбі, злагоді й мирі і що його теж згадають як людину, котра боролася за це світле майбутнє, поклала на вівтар вітчизни своє життя.

3. Розповідь напам’ять вірша «Заповіт». (Можна провести конкурс із журі.)

4. Робота в групах.

«Психологи» складають психологічний портрет автора творів «Мені тринадцятий минало», «Тополя», «Заповіт».

«Літературознавці» визначають, які художні засоби використав автор «Заповіту» для розкриття головної думки.

«Політики» визначають, наскільки здійснилася мрія поета у наш час.

Очікувані відповіді

«Психологи»

Т. Шевченко — людина з тонкою душевною організацією, розумна, спостережлива, чутлива та щира; здатна до співпереживання; фантазер, мрійник; реально оцінює явища суспільного життя.

«Літературознавці»

Епітети (широкого, милій, широкополі, ворожу, великій, новій, незлим, тихим);

повтори (як, було, поховайте);

інверсія (Вкраїні милій, кров ворожу);

тавтологія (реве ревучий);

метафори (сім’я вольна, нова — нове суспільство; волю окропіте — завоюйте).

«Політики»

Україна здобула незалежність, подолала зовнішніх ворогів, але ще є багато проблем і, насамперед, немає єдності внутрішньої, немає дружної, єдиної сім’ї, і це велика проблема.

5. Виконання клоуз-тестів.

Завдання: закінчити речення.

1) Т. Г. Шевченко —

2) Головна книга Шевченка —

3) До 24 років Шевченко був…

4) «Тополя» за жанром — …

5) У «Тополі» використано…

6) Прийом метаморфози — це…

7) Пейзаж у «Тополі» має … спрямування.

8) Автобіографічний твір Шевченка —

9) У виразі «Кругом поле, як те море Широке, синіє» використаний художній засіб…

10) У виразі «Плавай, плавай, лебеденько, По синьому морю» є такі художні засоби…

11) У баладі «Тополя» дівчина протестує проти…

12) Ідея вірша «Заповіт» —

V. Домашнє завдання

Скласти усний твір «Моя мрія як громадянина України» або «Що я хотів би для своєї країни (краю) в майбутньому?».

Т. Г. Шевченко. «Заповіт». Виразне читання напам’ять, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *