Складний план готового тексту. Усний твір-оповідання за жанровою картиною, Українська мова

Складний план готового тексту. Усний твір-оповідання за жанровою картиною, Українська мова

Хід заняття Складний план готового тексту. Усний твір-оповідання за жанровою картиною, Українська мова

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Словникова робота
Жанр — вид творів у галузі якого-небудь мистецтва, який характеризується певними сюжетними ознаками. Синонім — різновид. Живопис на побутові теми; картина побутового сюжету.
Повторення про жанрові особливості оповідання, його композицію, про поєднання в ньому різних типів мовлення з переважанням розповіді.
Мовленнєве завдання: скласти оповідання за змістом жанрової картини (можна скористатися кольоровими вклейками, уміщеними в підручнику української мови для 6 класу).
Розгляд картини. Колективне визначення теми та основної думки оповідання. Під час бесіди звертається особлива увага на композицію майбутнього оповідання, на можливе поєднання в ньому різних типів мовлення.

2. Самостійна робота з пам’яткою «Як складати складний план»

Пам’ятка
1) Уважно прочитай чи обдумай зміст висловлювання.
2) Визнач основні думки і в такий спосіб розділи матеріал на основні смислові частини.
3) Дай назву кожній частині (пункту плану).
4) Розділи на смислові частини матеріал кожного пункту і теж озаглав їх (підпункти плану).
5) Перевір, чи співпадають пункти і підпункти плану, чи повністю відображено в них основний зміст прочитаного чи того, що ви плануєте сказати?
6) Пам’ятай: у складному плані не завжди доцільно кожен пункт розчленовувати на підпункти.

3. Колективна робота
Складання складного плану готового тексту.

4. Самостійна робота
Запис опорних слів та підбір до них синонімів.

5. Перевірка усного твору-оповідання за жанровою картиною

Складний план готового тексту. Усний твір-оповідання за жанровою картиною, Українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *