Усна відповідь на лінгвістичну тему, Українська мова

Усна відповідь на лінгвістичну тему, Українська мова

Хід заняття Усна відповідь на лінгвістичну тему, Українська мова

І. Актуалізація опорних знань

1. Повторення знань про типи мовлення
• Які ви знаєте типи мовлення?
• На яке питання відповідає роздум?
• Назвіть його складові частини.
• Які ви знаєте основні ознаки наукового стилю?

2. Пояснення
Доказ приєднується до тези словами: тому що, через те що. Саме від тези до аргументів і ставиться питання чому? Висновок, який випливає зі сказаного вище (узагальнення), приєднується до попереднього речення або розпочинається словами: отже, таким чином. До висновку можна поставити питання: і що з того?

II. Вивчення нового матеріалу

1. Робота зі словником
Прочитайте. За допомогою словника з’ясуйте значення виділених слів. Визначте стиль висловлювання. До якого типу мовлення ви віднесли б висловлювання? Чому?
Відповідь на уроці мови потрібно будувати в науковому стилі, тому що лінгвістика, як і кожна наука, вимагає точності викладу, використання термінів, стислості та логічності. Усе це — основні ознаки наукового стилю. Отже, відповідь на уроці мови необхідно будувати, додержуючи вимог наукового стилю.
(Лінгвістика — наука про мову, мовознавство.
Термін — однозначне слово, що виражає певне поняття якоїсь галузі науки, техніки, суспільного життя тощо.)

2. Побудова усних відповідей
Побудуйте усні відповіді на лінгвістичну тему, взявши за тези пропоновані положення.
Висловлювання «голосна буква» не є правильним, тому що…
• Звук та буква не є тотожними поняттями, тому що…
• Приголосні звуки поділяються на дзвінкі та глухі залежно від особливостей їх творення через те, що…
• Кількість букв та звуків у слові може не збігатися, тому що…

3. Аналіз текстів. Побудова відповідей
Прочитайте. Який з поданих уривків є розповіддю, який роздумом, який описом? Як слід побудувати відповідь на це питання? У якому стилі ви відповідатимете? До якого типу мовлення вдастеся, будуючи відповідь?

Уривок 1
Орися пила молоко, тримаючи кухоль за вушко, і раптом побачила, що по ньому лізе жучок сонечко. Вона посадила його на мізинець і стала тихо примовляти:
— Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко, свої крильця розпусти, до милого полети.
Воно дійсно злетіло, і молодиця провела його зачарованим, як у маленької дитини, поглядом (Г. Тютюнник).

Уривок 2
Сонечко — невелика круглої форми комаха. Бувають червоні, жовті сонечка. Кілька крапок на тілі комахи різна — 2, 5, 13 або 14. Найчастіше зустрічаються комахи з сімома плямами на надкрилах. Сонечко має шість ніг, чутливі вусики (За Ю. Дмитрієвим).

Уривок 3
Чимало народів називають цю комаху сонечком. Тому що формою та забарвленням вона справді нагадує життєдайне світило. Таким чином, назва жучка з багатьох мов перекладається саме як «сонечко» (З журн.).

Зразок відповіді
Перше з наведених висловлювань є розповіддю, тому що в ньому йдеться про кілька послідовно виконаних дій. До висловлювання можна поставити загальне питання що сталося? Таким чином, уривок за типом мовлення є розповіддю.
Третій уривок є роздумом, тому що він складається з трьох частин: тези, доказу, висновку. Теза: чимало народів називають комаху сонечком. Доказ: за формою та забарвленням вона нагадує світило. Висновок: з багатьох мов назва перекладається «сонечко». До висловлювання в цілому можна поставити питання чому? Отже, уривок є роздумом.
Другий уривок є описом через те, що в ньому названо ознаки предмета. До висловлювання можна поставити питання яка?

Усна відповідь на лінгвістичну тему, Українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *