УРОК № 13 Тема. Т. Г. Шевченко — видатний український поет. Вірш «Мені тринадцятий минало», українська література 7 клас

  УРОК № 13 Тема. Т. Г. Шевченко — видатний український поет. Вірш «Мені тринадцятий минало», українська література 7 клас

  Мета: відновити в пам’яті учнів матеріал про життєпис поета, розкрити значення його творчості для українського народу, ознайомити з поезією-роздумом про сирітське дитинство «Мені тринадцятий минало»; розвивати навички вдумливого та виразного читання, спостереження над художнім текстом; виховувати почуття гуманізму та оптимізму як головних рушійних сил у житті.

  Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до його життя й творчості, виставка книжок Т. Г. Шевченка.

  Теорія літератури: мотив у художньому творі; прийом контрасту; ідея.

  Хід уроку № 13 Тема. Т. Г. Шевченко — видатний український поет. Вірш «Мені тринадцятий минало», українська література 7 клас

  I. Повідомлення теми й мети уроку

  II. Мотивація навчальної діяльності школярів

  Аналіз контрольних робіт.

  III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

  1. Слово вчителя (з елементами бесіди).

  Ім’я Тараса Григоровича Шевченка можна зустріти у назвах міст і селищ, вулиць, культурних та освітніх закладів, кораблів. Воно відоме не лише в Україні, а й у всьому світі, пам’ятники Великому Кобзареві є в далекому й близькому зарубіжжі. Чернеча гора під Каневом, де похований видатний письменник, стала національною святинею.

  — Згадайте, як ім’я Т. Шевченка увічнене саме в нашій місцевості.

  — Що ви знаєте про життя Т. Шевченка з попередніх класів?

  — Прочитайте напам’ять вірші Кобзаря, які вчили раніше.

  — Що можна сказати про автора прочитаних вами рядків? Пригадаймо віхи його біографії і подивуймося!

  Ось цифри.

  Прожив 47 років, з них 24 — у неволі, в кріпацтві, не маючи засобів до освіти, розвитку таланту, потім десять років заслання із забороною писати й малювати. Між тим йому вдалося стати великим письменником та художником, академіком-гравером, знаним у Європі.

  Практично все своє свідоме життя Шевченко прожив за межами України (15-річного сироту пан забрав із собою до Вільно, а потім до Петербурга), але Тарас не забув мови, не втратив гарячої любові до рідного краю, рідного народу, став на його захист. Шевченка радо запрошували в гості, на проживання великі пани, його любила княжна, а він залишився бідним, але вільним самітником.

  І таких «див» та контрастів можна знайти в біографії Т. Г. Шевченка ще багато. Одне безперечне — його книга «Кобзар» заявила світові, що є такий народ — українці, що вони хоч і поневолені, але горді, волелюбні, мають оригінальну творчість, свої звичаї, традиції й багатовікову історію.

  І сучасні українці можуть знайти у творах Кобзаря безліч мотивів, тем та проблем, які їм близькі, отримати підказку, як у світі «по правді жити».

  2. Виразне читання вірша Т. Г. Шевченка «Мені тринадцятий минало».

  3. Пояснення незнайомих та малознайомих слів.

  До паю — на обід;

  приязно — добре;

  рай — тут: благодатне, гарне місце;

  помарніло — потемніло, поблідло, захмарилося, затуманилося;

  плоскінь — рослина (коноплі), з якої потім робили прядиво, нитки й ткали полотно на одяг та інші господарські потреби.

  4. Обмін враженнями щодо прочитаного.

  5. Бесіда.

  — З яким періодом життя автора пов’язаний цей вірш?

  — Твір, пов’язаний з біографією автора, називається автобіографічним. Вірш Т. Шевченка саме таким і є. Чому ж ми й досі із зацікавленням читаємо те, що стосується однієї людини, чому ця історія знаходить відгук у нашому серці?

  (Можлива відповідь. Автор на прикладі власного життя показує, як необхідна вчасна підтримка й добре слово незахищеній дитячій душі у великому і складному світі.)

  6. Робота над аналізом твору.

  (Учні повторно читають вірш мовчки.)

  — На які частини можна поділити твір? Складіть за ними ланцюжок змін душевного стану маленького пастушка.

  (Спокій, лагідність, приязнь —> розчарування, образа, відчай —> утіха, радість, добро.)

  — Під віршем «Мені тринадцятий минало» стоїть дата — друга половина 1847 року, Орська фортеця. На які думки наводить ця дата, що нового додає для розуміння твору?

  (Яким би важким не було дитинство, але все ж краще жити на батьківщині, ніж на чужині; поет зберіг світлі спогади про свій рідний край, про добрих та сердечних людей, що нерідко і траплялися на його життєвому шляху; ці спогади давали поетові сили вижити.)

  — Для змалювання зміни емоційного стану головного героя поезії автор використовує прийом контрасту. Знайдіть вирази, де згадуються кольори, і зробіть висновок. («Сонце почервоніло», «село почорніло», «небо голубеє і те помарніло».)

  — Прийом контрасту передбачає також уживання антонімів. Відшукайте антоніми у вірші. (Рай — почорніле село, помарніле небо, чужі ягнята.)

  — Створюється контраст і через протиставлення. Знайдіть протиставлення. («Поглянув я на ягнята — не мої ягнята; обернувся я на хати — нема в мене хати».)

  Робота в парах.

  Пари першого ряду знаходять у вірші епітети, порівняння, виписують їх, пояснюють роль у творі.

  Пари другого ряду знаходять у вірші метафори, синоніми, виписують їх, пояснюють значення.

  Пари третього ряду визначають тему, головну думку, мотиви вірша.

  Очікувані відповіді

  Епітети: «приязно молилось» — щиро вірилось, з великою надією; «Господнє небо і село» — довкола все напрочуд гарне й любе серцю.

  Порівняння: «Мені так любо, любо стало, неначе в Бога» — хлопчикові стало надзвичайно радісно, тепло на душі, затишно.

  Метафори: «рай запалило» — зникли спокій, радість, щастя; «село погоріло»— стало похмурим, непривітним для сироти; «небо голубеє і те помарніло» — втратило яскраві барви.

  Синоніми: гріло, пекло. Гріло — ніжно, лагідно зігрівало; пекло — неприємно обпалювало, було нестерпним.

  Тема вірша — зображення душевного стану і думок підлітка-сироти, який розчарувався у всьому, але вчасно отримав підтримку друзів.

  Ідея — утвердження добра й дружньої підтримки як важливих чинників для оптимістичного світогляду людини.

  Мотиви — мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові, дружби.

  (Учні повідомляють про результати роботи в парах і в групах (учні ряду доповнюють пару, що відповідає, учні інших груп задають питання з теми, яка розглядається).)

  7. Розгляд репродукції картини.

  Учні розглядають репродукцію картини І. Їжакевича «Тарас-пастух» і порівнюють її із сюжетом вірша «Мені тринадцятий минало».

  IV. Закріплення знань, умінь та навичок

  1. Розгадування кросворда.

  — Відгадавши кросворд від Марійки Допитливої, у виділеному вертикальному рядку ви прочитаєте назву першої поетичної збірки Т. Г. Шевченка, яка принесла йому світову славу.

  ukrainska_literatura_7_klass_6

  1) Що вибирала дівчина при дорозі? (Плоскінь.)

  2) Як спочатку молилося хлопчикові-пастушку? (Приязно.)

  3) До кого звертався у своїх молитвах сирота? (Бог.)

  4) Що втерла дівчина, прийшовши втішити хлопчика? (Сльози.)

  5) Як називає поет місце, де людині добре? (Рай.)

  6) Який художній засіб ужитий у виразі «рай запалило»? (Метафора.)

  Відповідь: Кобзар.

  2. Завдання учням.

  — Поясніть написання слів «Кобзар», Кобзар, кобзар.

  V. Підбиття підсумків уроку

  VI. Домашнє завдання

  Навчитися виразно читати, аналізувати вірш, зробити ілюстрації; скласти усний твір «Коли і кому останній раз я простягнув руку допомоги».

  Підготувати повідомлення про тополю в народній міфології (окремим учням).

   

  УРОК № 13 Тема. Т. Г. Шевченко — видатний український поет. Вірш «Мені тринадцятий минало», українська література 7 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 7 клас

  Комментарии закрыты.