УРОК № 13 Тема. Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість, Давня українська література. Проза», українська література 9 клас

УРОК № 13 Тема. Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість, Давня українська література. Проза», українська література 9 клас

Мета: узагальнити знання учнів за вивченими темами, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції; розвивати пам’ять, образне та логічне мислення, вміння висловлювати власні судження, аргументувати їх; виховувати повагу до історичного минулого свого народу.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Теорія літератури: аналіз художнього твору, контекст, естетика, народна пісня, балада, притча, літопис, ренесанс, бароко, орнаменталізм, монументалізм.

Хід уроку № 13 Тема. Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість, Давня українська література. Проза», українська література 9 клас

I. Оголошення теми й мети уроку

II. Основний зміст роботи

1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання учнями контрольної роботи.

Варіант I

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. У якому творі вміщене оповідання про Прохора чорноризця?

А «Києво-Печерському патерику»;
Б «Історії русів »;
В «Повісті минулих літ»;
Г Біблії.

2. Іван Вишенський — це автор:

А одного з козацьких літописів;
Б творів полемічної літератури;
В «Повісті минулих літ»;
Г «Історії русів».

3. Продовжіть речення. Родинно-побутові пісні бувають таких видів: …

4. Ренесанс — це…

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Зробіть короткий аналіз «Притчі про сіяча».

2. За козацькими літописами та «Історією русів» охарактеризуйте гетьмана Б. Хмельницького.

Високий рівень

(Змістовна, аргументована, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір-мініатюру «Роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу».
Б Висловіть судження про те, чи потрібна народній пісні підтримка естради.

Варіант II

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Біблію на українську мову перекладали:

А П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький;
Б І. Франко, Т. Шевченко, Леся Українка;
В М. Рильський, І. Кочерга, О. Довженко;
Г В. Сосюра, П. Тичина, М. Куліш.

2. Осередками культури в Україні XIV-XV століть були:

А монастирі;
Б братства;
В бібліотеки;
Г школи.

3. Продовжіть речення. Балади бувають таких видів: .

4. Напишіть визначення бароко.

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Зробіть короткий аналіз «Притчі про блудного сина».

2. Схарактеризуйте Прохора чорноризця на основі оповідання про нього.

Високий рівень

(Змістовна, аргументована, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір-мініатюру «Погляд сучасника (або мій погляд) на трагічні сторінки давноминулої історії рідного народу». (За козацькими літописами та «Історією русів».)
Б Висловіть своє судження про те, чи хотіли б ви, щоб ваше майбутнє весілля відбувалося за народними традиціями й на основі народної моралі.

 

УРОК № 13 Тема. Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість, Давня українська література. Проза», українська література 9 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури 9 клас

Комментарии закрыты.