КОНТРОЛЬНА РОБОТА «ВСТУП. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ, ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. ПРОЗА», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість, Давня українська література. Проза», українська література

Хід заняття Контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість, Давня українська література. Проза», українська література

Варіант I

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. У якому творі вміщене оповідання про Прохора чорноризця?

А «Києво-Печерському патерику»;
Б «Історії русів »;
В «Повісті минулих літ»;
Г Біблії.

2. Іван Вишенський — це автор:

А одного з козацьких літописів;
Б творів полемічної літератури;
В «Повісті минулих літ»;
Г «Історії русів».

3. Продовжіть речення. Родинно-побутові пісні бувають таких видів: …

4. Ренесанс — це…

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Зробіть короткий аналіз «Притчі про сіяча».

2. За козацькими літописами та «Історією русів» охарактеризуйте гетьмана Б. Хмельницького.

Високий рівень

(Змістовна, аргументована, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір-мініатюру «Роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу».
Б Висловіть судження про те, чи потрібна народній пісні підтримка естради.

Варіант II

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Біблію на українську мову перекладали:

А П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький;
Б І. Франко, Т. Шевченко, Леся Українка;
В М. Рильський, І. Кочерга, О. Довженко;
Г В. Сосюра, П. Тичина, М. Куліш.

2. Осередками культури в Україні XIV-XV століть були:

А монастирі;
Б братства;
В бібліотеки;
Г школи.

3. Продовжіть речення. Балади бувають таких видів: .

4. Напишіть визначення бароко.

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Зробіть короткий аналіз «Притчі про блудного сина».

2. Схарактеризуйте Прохора чорноризця на основі оповідання про нього.

Високий рівень

(Змістовна, аргументована, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір-мініатюру «Погляд сучасника (або мій погляд) на трагічні сторінки давноминулої історії рідного народу». (За козацькими літописами та «Історією русів».)
Б Висловіть своє судження про те, чи хотіли б ви, щоб ваше майбутнє весілля відбувалося за народними традиціями й на основі народної моралі.

Контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість, Давня українська література. Проза», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *