Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності (Тарас Шевченко «Тополя»), українська література

Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності (Тарас Шевченко «Тополя»), українська література

Перебіг заняття Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності (Тарас Шевченко «Тополя»), українська література

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Літературний диктант «Розшифруйте дати»

1814;1822;1832;1838;1840;1847;1861.

2. Доповніть твердження

 1. Тарас Шевченко народився____ року в с.____ в__________________________ області.
 2. Коли Тарасу виповнилося два роки, його родина переїхала до іншого села, яке мало назву____.
 3. Тарас Шевченко змалку мав неабиякі здібності до______.
 4. Викупити з кріпацтва Тараса Шевченка допомогли такі діячі культури, як___.
 5. Тарас Шевченко навчався в_____.
 6. 1840-го року побачила світ поетична збірка Тараса Григоровича, яка мала назву____________.
 7. Срібну медаль другого ступеня Тарасу Шевченку дали за картину___.
 8. Назва гори, де похований Тарас Шевченко____.
 9. Пана, у якого служив Тарас Шевченко, звали________.

3. Навчальна лекція

Творчу діяльність Т. Г. Шевченко почав у м. Петербурзі. Його першими літературними спробами стали балади: «Тополя», «Причинна», «Утоплена». Баладою називають віршований ліро-епічний твір фантастичного, історичного або героїчного змісту з драматичним, напруженим сюжетом та співчутливо-сумним звучанням. Балади Т. Г. Шевченка мають фольклорну основу, вони подібні до народних балад.

Особливостями балади як жанру художньої літератури є: невелика кількість персонажів, незвичайність та загадковість подій, похмурий колорит, гостра, подекуди трагічна, розв’язка конфлікту, ліризм, романтичність, опис внутрішнього світу героїв.

Романтичний пейзаж постає тлом, яке відображає внутрішні переживання, почуття автора або ліричного героя. Пейзаж завжди співзвучний описуваним подіям.

Баладу «Тополя» Т. Г. Шевченко написав 1839 року під час навчання в Академії мистецтв у Петербурзі.

4. Прослуховування пісні

5. Виразне читання балади «Тополя»

Бесіда за змістом прочитаного

 • Які думки та почуття викликав у вас твір?
 • Яка тема твору?
 • Яка основна думка балади?
 • Зі скількох частин складається твір?
 • Про що йдеться в ліричному вступі? Яку функцію він виконує в баладі?
 • Хто виступає оповідачем у творі?
 • Яку основу має балада «Тополя»: історичну, фантастичну, фольклорну, міфологічну? Свою думку аргументуйте.
 • Що таке метаморфоза? Знайдіть у баладі «Тополя» приклад метаморфози.
 • Назвіть ознаки балади. Знайдіть у тексті підтвердження, що твір «Тополя» належить саме до балад.
 • Як ви гадаєте, чому твір називається «Тополя»? Символом чого в Україні це дерево? Які символи ще наявні у творі?
 • Яку роль відіграє пейзаж у баладі?

6. Робота з таблицею

Фантастичне в тексті баладиРеалістичне в тексті балади

7. Проаналізуйте образ головної героїні балади «Тополя» за наведеною схемою.

Ім’я персонажа
Зовнішність
Риси характеруПозитивні
Негативні
Думки й почуття
Учинки
Важливі події в житті

8. «Мікрофон»

 • Чи варто було дівчині відмовлятися від майбутньої долі, яку мати вважала щасливою? Чи варто було ходити до ворожки?
 • Чи була дівчина вірною? Розкажіть про своє розуміння поняття «вірність».

9. Складання сенкану до слова тополя

10. Робота в міні-групах (визначення художніх засобів)

Група 1. Знайти метафори.

Група 2. Знайти порівняння.

Група 3. Знайти повтори.

Група 4. Знайти епітети.

Група 5. Знайти звертання.

Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності (Тарас Шевченко «Тополя»), українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *