Особливості побудови опису. докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета, Українська мова

Особливості побудови опису. докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета, Українська мова

Хід заняття Особливості побудови опису. докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета, Українська мова

II. Вступна бесіда
Для чого людині потрібне вміння описувати?
До опису вдаються тоді, коли є потреба, щоб адресат виразно уявив, розпізнав те, про що ми говоримо чи пишемо, перейнявся певним ставленням до описуваного предмета, істоти, дії, процесу чи явища.
Опис — це висловлювання, у якому розкриваються важливі, характерні ознаки, що вирізняють предмет, істоту, дію, процес чи явище з-поміж інших. Це величина, колір, форма, запах, смак, вік, зовнішність, характер, властивості тощо.
Які питання містить опис? (Який? Яка? Яке? Які?)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Прочитайте текст. До якого типу мовлення і стилю він належить?

ЯБЛУКА НА СТОВПЦЯХ
Дядько Роман викохав садок. І в садку у нього справжні дива. На одній гілці яблуко сніжно-біле, а на сусідній золотаве або червонощоке. Визирають яблука з-поміж листя, сміються до сонця, наливаються, спіють.
На Спаса дядько Роман виходить із двору з великим тугим вузлом і йде польовою стежкою. Зупинився біля межового стовпчика і шугає рукою в загадковий свій вузол. Звідти з’являється яблуко. Та яке! Свіже, велике, червоне, просто як вранішнє сонце. Барву дала йому природа — під цвіт зорі. А пахне як! Духмянощами сонця й землі дихає на нас.
Дядько Роман, помилувавшись, кладе його обережно на стовпчик. Ось і на другому враз спалахне жарким рум’янцем те, що виросло в його саду, набралося там сонця й краси! Так іде він — і сіра польова дорога змінюється на очах, вся наче світиться від тих яблук.
Іде дядько і вдає, що не помічає хлоп’ят, які причаїлися в бур’янах. Та як тільки він зникне за пагорбом, пастушки мчать чимдуж і на льоту хапають яскраві дарунки (За О. Гончаром).

• Знайдіть у тексті описи.
• Як автор передає загальне враження від того, що описує?
• За якими ознаками описано яблука?
• З чим вони порівнюються?
Випишіть із тексту слова і запам’ятайте їх написання.
Випишіть слова й образні вирази, використані в описі.
Доберіть синоніми й синонімічні вирази до слів:

Зразок: сніжно-біле — білосніжне, сліпучо-біле.
золотаве —
червонощоке —
доріжка —
шугає рукою —
вдає —
причаїлися —
Уявіть, що ви були свідками описаної події. Підготуйте усне висловлювання на основі докладного переказу тексту. Прочитайте ще раз текст, складіть план тексту.

IV. Особливості художнього і наукового описів

1. Які ви знаєте стилі мовлення?
Розкажіть, де використовуються стилі та назвіть жанри (різновиди) мовних стилів.

2. Прочитайте два тексти
1) Родина барвінкові. Барвінок малий (Vinca minor L.). Напівкущик із пагонами, що вкорінюються. Листки супротивні, еліптичні, цілокраї, голі, шкарубкі, вічнозелені. Квітки одиничні в пазухах листків, правильні, двостатеві. Віночок (до 25 мм у діаметрі) із зрізаними на верхівці пелюстками. Зав’язь верхня, з одним стовпчиком. Тичинок п’ять. Плід із двох листянок.
2) На кожному крилі городу росли кущі барвінку. Коли повітря ставало по-материнськи м’яким та лагідним, то барвінок зацвітав, зацвітав так, наче небо бризнуло на землю живою своєю блакиттю. Зацвітав так, немов дитячі очі землі дивились на тебе довірливо (За Є. Гуцало).

• Що описується?
• Про які ознаки рослини йдеться в кожному з текстів?
• У котрому з них перелічуються її конкретні розпізнавальні ознаки, а в якому автор ділиться своїми відчуттями, враженнями?
• За якою ознакою подібності барвінок порівнюється з небесною блакиттю, дитячими очима?
• Які слова вживає письменник, щоб показати своє замилування об’єктом опису?
• До якого стилю мовлення належить перший текст? другий? Обґрунтуйте.
Міркуймо.
Розрізняють ділові (наукові) й художні описи. У науковому описі дається перелік основних (істотних) сталих ознак предмета, його властивостей. Мета — дати точну інформацію про розмір (обсяг, об’єм), форму, вагу, колір, властивості тощо. Для наукових описів добирають тільки найважливіші факти. Виклад лаконічний, послідовний, слова вживаються тільки в прямому значенні. Такі описи — в підручниках, довідниках, енциклопедіях.

Науковий опис будують за такою схемою:
1) Що це за предмет.
2) Матеріал, з якого зроблено предмет.
3) Форма, розмір, колір.
4) З яких частин складається.
5) Для чого використовується.

Художній опис містить ознаки, які письменникові видаються головними на цей момент. Предмети він зображує такими, якими бачить і уявляє їх собі.
У художньому описі переважають образи, сприйняття автора, його настрій, думки, почуття.
Мета — створити образне, яскраве враження про предмет, викликати в читача певне ставлення до нього.
Щоб опис був гарний, треба вміти підмітити й вибрати найважливіші ознаки й розташувати їх у певному порядку.
У художньому описі зазвичай виокремлюють такі частини:
1) Перше враження.
2) Загальну характеристику предмета (особи, явища).
3) Опис окремих ознак предмета, які підтверджують загальну його характеристику, розкривають перше враження.
4) Ставлення до описуваного об’єкта.

V. Домашнє завдання
Підготуйтеся до твору-опису предмета, квітки чи іншої рослини. Уважно розгляньте об’єкт майбутнього опису або його зображення на листівці, малюнку, фото. Доберіть робочі матеріали, запишіть слова і вирази, які допоможуть вам описати предмет у художньому стилі мовлення.

Особливості побудови опису. докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета, Українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *