УРОК № 12. Тема. Екстер’єр історичний або сучасний. Проект споруди для дитячої зони відпочинку, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  УРОК № 12. Тема. Екстер’єр історичний або сучасний. Проект споруди для дитячої зони відпочинку, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Мета: дати поняття про екстер’єр; учити порівнювати гармонійний та дисгармонійний взаємозв’язок архітектури з довкіллям, висловлювати судження про специфіку екстер’єру; формувати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; сприяти розвитку пізнавальної активності шляхом створення проблемних ситуацій; виховувати почуття краси.

  Тип уроку: комбінований.

  Обладнання: для вчителя — зображення архітектурних споруд, відеоряд зображень різних видів будинків, плакати із зображенням прийомів передачі фактури й текстури, плакат «Етапи методу ПРЕС»; для учнів — альбом, фарби, графічні матеріали.

  Вузлики на пам’ять

  Екстер’єр — зовнішній вигляд будинку.

  Образ — 1) Специфіка для мистецтва, конкретно-чуттєва форма відображення дійсності. Образ містить у собі єдність індивідуального і типового, суть якого в тому, що загальне подається через одиничне. 2) Зображення зовнішнього вигляду кого-, чого-небудь.

  Композиція — 1) Конкретна побудова, внутрішня структура твору: підбір, групування і послідовність образотворчих прийомів, що організують ідейно-художнє ціле, зумовлене змістом, характером і призначенням. 2) Малярський графічний твір як кінцевий результат творчої праці митця. Типи і види: одно-, дво-, багатопланова, науково-перспективна, умовно-перспективна, вільна, безперспективна, жанрова.

  Архітектурна композиція — закономірне і оптимальне сполучення об’ємів і простору в єдину гармонійну архітектурну форму.

  ХІД УРОКУ № 12. Тема. Екстер’єр історичний або сучасний. Проект споруди для дитячої зони відпочинку, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  I. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

  II. Актуалізація опорних знань і вмінь

  Колективна робота за завданням.
  На дошці зображення архітектурних споруд різних стилів, таблички з назвами архітектурних стилів. Учитель дає завдання визначити стилі архітектурних споруд.

  III. Мотивація навчальної діяльності

  Слово вчителя.
  Людство створило різноманітний, незвичний світ художніх образів і форм, в якому втілилася історія його життя, побутового укладу, віри та судження про чудове. Усе це ми бачили в архітектурних спорудах різних епох.
  Зараз XXI сторіччя, і ми на вулицях наших міст, наших подвір’ях, дитячих садках, парках бажали би бачити більше споруд, призначених для дітей, де вони мали б змогу гратися, відпочивати.

  Запитання до учнів.
  Якою має бути споруда, призначена для дитячої зони відпочинку? Назвіть її характерні риси.
  Використовуючи метод «мозкового штурму», що спонукає учнів проявити уяву та творчість, учитель дає можливість учням вільно висловлювати свої думки. Учні разом із учителем доходять висновку, що сучасні архітектори приділяють недостатньо уваги цій проблемі, але діти сподіваються, що в недалекому майбутньому це питання вирішиться.

  IV. Вивчення нового моватеріалу

  Слово вчителя.
  Ми з вами сьогодні будемо створювати проект споруди для дитячої зони відпочинку.
  Можна нафантазувати красиву споруду, але треба ще збудувати її так, щоб вона стояла і не падала. І ти як архітектор повинен ретельно розрахувати навантаження на всі частини будівлі. Архітектор, який створює споруду, повинен знати властивості різних будівельних матеріалів.
  Часто буває так, що найбільш вдале інженерне рішення є і найбільш красивим, адже краса і витривалість базуються на гармонійній співрозмірності частин.
  Переглядаючи архітектурні споруди різних епох, ми бачили, що архітектура є синтетичним різновидом мистецтва, тобто таким, що має в собі елементи інших мистецтв. Будівлі прикрашають скульптурою, мозаїкою, вітражем або витворами живопису.

  Запитання до учнів.
  Яка скульптура, на вашу думку, має прикрашати архітектурні споруди для дітей?
  Яка тематика може бути використана у живопису, вітражі, мозаїці, що прикрашають споруди дитячої зони відпочинку?

  Організація сприймання творів мистецтва.
  Звертаючи увагу на відеоряд різних видів будинків, учитель підкреслює, що невід’ємною частиною ансамблю може бути краєвид, природний або створений штучно.

  Слово вчителя.
  Архітектура є мистецтво, що використовує всі досягнення людства і створює середовище, в якому ми живемо. Ми бачимо, що вона є особливою мовою, на якій до нас дійшла розповідь про життя інших народів в інші часи. І ми з вами вкотре переконуємося, як важливо знати і розуміти архітектурні стилі.
  Може, у когось із вас виникне бажання створити проект екстер’єру, який буде нагадувати якусь історичну епоху. А може, у своєму проекті ви застосуєте біоніку — галузь знань, де будова живої природи використовується людиною як високоефективний засіб технічного прогресу, і ваша будівля буде нагадувати зовнішню будову тварин, рослин (мал. 136). Але пам’ятайте, що архітектура як галузь мистецтва має задовольняти духовні та художні потреби людства. Форма архітектурних споруд визначається достатньо великою кількістю факторів. Основними з них є функціональне призначення споруди, її естетичне значення, конструктивне вирішення, матеріал, з якого виконується об’єкт, а також взаємозв’язок об’єкта з навколишним середовищем і людиною.

  151Мал. 136

  Існує декілька типів об’ємних композицій, які найчастіше використовуються в архітектурній практиці:
  1. Централізований тип споруди (усі групи приміщень містяться усередині одного головного об’єму. Основний розвиток об’єму по вертикалі).
  2. Блокувальний тип споруди (основні групи приміщень розташовані в окремих блоках, пов’язаних між собою переходами. Основний розвиток об’єму по горизонталі).

  V. Практична діяльність учнів
  Учні розробляють проект споруди для дитячої зони відпочинку в парку, зоопарку, аквапарку (кафе, дитячий майданчик, театр для дітей тощо), враховуючи рельєф місцевості, умови природного і міського ландшафту. Учитель звертає їхню увагу на плакати на дошці, що демонструють, як за допомогою кольору та графічних засобів передати фактуру та текстуру предмета.

  Алгоритм виконання практичної роботи:
  1. Визначити функціональне призначення споруди.
  2. Вирішити загальний архітектурний образ екстер’єру споруди, який дозволяє визначити її функцію (симетрична, асиметрична, централізований або блокувальний тип).
  3. Знайти сполучення основних об’ємних архітектурних елементів, з яких складається будівля (враховуючи критерії новизни).
  4. Намітити декоративні елементи (ритм, чергування окремих елементів у вертикальному або горизонтальному напрямку).
  5. Продумати кольорове вирішення.
  6. Врахувати зв’язок споруди з навколишнім середовищем.
  7. Зробити самоаналіз виконаної роботи та удосконалити її, звертаючи увагу на гармонійне поєднання споруди з навколишнім середовищем.

  VI. Завершення уроку
  Учні захищають свої проекти в «авторському кріслі», використовуючи метод ПРЕС (дивись додатковий матеріал для вчителя). Учні класу аналізують і оцінюють проекти.
  Учитель підводить підсумки: дає загальну оцінку виконаним роботам; оцінює діяльність учнів на уроці; організовує виставку кращих проектів споруд для дитячої зони відпочинку.

  VII. Домашнє завдання
  Принести: фарби, чорні туш або фломастер, альбом, графітовий олівець, гумку.

  Додатковий матеріал для вчителя

  Метод ПРЕС
  Метод ПРЕС допомагає учням при обговоренні дискусійних питань формулювати аргументи, висловлювати думки у виразній і стислій формі. Щоб відповіді учнів були чіткими і переконливими, їх висловлювання повинні мати таку структуру:
  1. Позиція: учень починає зі слів «Я вважаю, що…»
  2. Обґрунтування: починаючи словами «… тому, що…», учень пояснює, на чому ґрунтуються докази його позиції.
  3. Приклад: учень продовжує висловлювання словом «…наприклад…» та наводить факти, дані, що підтримують його позицію.
  4. Висновки: учень закінчує висловлювання словами: «Отже (тому), я вважаю…» і узагальнює свою думку, робить висновок про те, як необхідно діяти.

  УРОК № 12. Тема. Екстер’єр історичний або сучасний. Проект споруди для дитячої зони відпочинку, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків малювання, образотворче мистецтво 7 клас

  Комментарии закрыты.