Контрольна робота «міфи та легенди українців, народні перекази, народні казки; твір Г. Пагутяк». Тестові завдання, українська література

Контрольна робота «міфи та легенди українців, народні перекази, народні казки; твір Г. Пагутяк». Тестові завдання, українська література

Перебіг заняття Контрольна робота «міфи та легенди українців, народні перекази, народні казки; твір Г. Пагутяк». Тестові завдання, українська література

1. Інструктаж до виконання роботи

Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь (0,5 б.).

2. Виконання учнями тестових завдань

1. Слово фольклор у перекладі з англійської мови означає…
А народні книги, перекази;
Б народна мудрість, народні знання;
В народні казки, легенди;
Г міфи давніх народів.

2. Визначте жанр твору «Берегиня».
А Міф;
Б легенда;
В казка;
Г байка.

3. Рожевоквітна неопалима купина символізує (за твором «Неопалима купина»).
А цілющу й живлющу воду;
Б красу української природи;
В незнищенність Вітчизни, народу;
Г любов до матері.

4. Народне оповідання про незвичайні, часом фантастичні події називається.
А легендою;
Б казкою;
В байкою;
Г переказом.

5. Казка «Летючий корабель» належить до різновиду казок.
А героїко-фантастичних;
Б про рослин;
В про тварин;
Г соціально-побутових.

6. Головну думку казки «Про правду і кривду» можна передати таким українським прислів’ям.
А Неправдою світ пройдеш, та назад не вернешся.
Б Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.
В Злий плаче від заздростей, а добрий — від радостей.
Г Посієш вчасно — вродить рясно.

7. Основні особливості народної казки.
А Обов’язкове задіяння міфологічних персонажів.
Б Наявність казкових героїв, чарівних предметів.
В Віддзеркалення індивідуальності автора.
Г Своєрідність побудови (зачин, трикратність, кінцівка).

8. Маруся не відгадувала таку загадку.
А Що є у світі ситніше над усе?
Б Що є у світі прудкіше над усе?
В Що є у світі солодше над усе?
Г Що є у світі миліше над усе?

9. Таке твердження доводить, що казка «Ох» належить до фантастичних казок.
А Повтори слів і виразів, співзвучні слова, казкові вислови.
Б Змалювання надзвичайних подій, чарівних предметів.
В Дівчина з чорної, як вуглина, стає білою.
Г Ритмічність мови, інтенсивна зміна епізодів.

10. Мацько (Г. Пагутяк «Лялечка і Мацько») жив…
А у селі;
Б у місті;
В у заповіднику;
Г у тайзі.

11. Прислів’я «Щедрий той, хто дає тим, хто не просить» з героїв народної казки «Про правду і кривду» характеризує…
А дядька;
Б чоловіка, якого дядько з небожем зустріли дорогою;
В пана;
Г небожа.

12. Бабуся Олегу розказала казку (Г. Пагутяк «Лялечка і Мацько»).
А «Фарбований Лис»;
Б «Лис Микита»;
В «Рукавичка»;
Г «Про правду і кривду».

Достатній і високий рівні

13. Установіть відповідність між назвою твору і його жанром (2 б.).

А «Про правду і кривду»1 Маруся
Б «Лялечка і Мацько»2 Скороход
В «Летючий корабель»3 Сорока
Г «Мудра дівчина»4 Микита
5 Багатий брат

14. Установіть відповідність між назвою твору і його героєм (2 б.).

А «Чому пес живе коло людини?»1 Фантастична казка
Б «Дажбог»2 Міф
В «Летючий корабель»3 Побутова казка
Г «Мудра дівчина»4 Легенда
5 Оповідання

У завданнях 15-16 доповніть подані початки речень (1 б.).

15. Легенда — це … (1 б.).

16. Казка — це … (1 б.).

Контрольна робота «міфи та легенди українців, народні перекази, народні казки; твір Г. Пагутяк». Тестові завдання, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *