Таблиця ділення на 5. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями, математика

Таблиця ділення на 5. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями, математика

Хід уроку Таблиця ділення на 5. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями, математика

I. Актуалізація знань

1. Перевірка домашнього завдання
1) Пояснити розв’язання задачі.
2) Змінити запитання задачі так, щоб вона розв’язувалася за допомогою виразу:
15 : 3 + 15
3) Зачитати знайдені добутки і частку.

2. Робота з індивідуальними картками

Картка 1
Обчислити.
24 : 3 • 2 (54 – 27) : 3
2 • 9 : 3 (17 + 4) : 7
21:3 • 2 (32 – 5) : 9

Картка 2
Обчислити
6 • 3 : 2 5 • 8 – 25
4 • 3 : 2 3 • 7 – 15
(70 – 46) : 3 5 • 5 – 16

Картка 3
Розв’язати задачу.
У хорі 20 дівчаток, а хлопчиків — у 4 рази менше. Скільки дітей співає у хорі?

Картка 4
Розв’язати задачу.
Юрко розв’язав 18 прикладів, а задач — у 3 рази менше. Скільки всього прикладів і задач розв’язав Юрко?

3. Усні обчислення
1) На яку квітку сяде метелик?

561

2. Математичний диктант
• Число 4 збільшити у 5 разів;
• 21 зменшити у 3 рази;
• добуток чисел 5 і 8;
• частка чисел 36 і 4;
• добуток чисел 3 і 5 збільшити на 18;
• частку чисел 32 і 4 зменшити на 7;
• число 27 зменшити у 3 рази.

II. Робота над новим матеріалом

1. Підготовча робота
Записати на дошці таблицю множення числа 5.

2. Складання таблиці ділення на 5
Діти, користуючись таблицею множення числа 5, складають таблицю ділення на 5.
Вчитель записує складену таблицю на дошці, а учні — у зошитах.

3. Заучування таблиці Робота в парах.

4. Первинне закріплення
1) Виконання завдання.
2) Виконання завдання.
3) Виконання завдання (з коментуванням).

III. Розвиток математичних умінь

1. Робота над задачами
1) Розв’язання задачі
2) Складання оберненої задачі
3) Розв’язання задачі
4) Розв’язання задачі

Таблиця ділення на 5. Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями, математика

Повернутись на сторінку Математика

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *