УРОК № 11 Тема. Контрольна робота. «Вступ. Творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного», українська література 10 клас

  УРОК № 11 Тема. Контрольна робота. «Вступ. Творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного», українська література 10 клас

  Мета: актуалізувати й узагальнити знання учнів із вивчених тем; виявити рівень знань, умінь та навичок з метою їх корекції; розвивати пам’ять, уміння складати зв’язні висловлювання, формулювати власні думки, зіставляти літературні явища, давати їм оцінку, узагальнювати; прищеплювати гуманні, моральні принципи, естетичний смак.

  Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

  Теорія літератури: національне і вселюдське, реалізм, романтизм, натуралізм, соціально-побутова повість, повість-хроніка, засоби змалювання комічного, соціально-психологічний роман.

  Хід уроку № 11 Тема. Контрольна робота. «Вступ. Творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного», українська література 10 клас

  I. Оголошення теми й мети уроку

  ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

  ІІІ. Основний зміст роботи

  1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

  2. Виконання контрольної роботи.

  Варіант І

  Початковий та середній рівні

  (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

  1. Через що наприкінці твору І. Нечуя-Левицького найчастіше сварилися сім’ї Карпа й Лавріна Кайдашів?

  А Переділ земельного наділу в полі;
  Б поділ волів та возів з батькової спадщини;
  В худобу, що лізла в шкоду, за грушу;
  Г постійні бійки між дітьми.

  2. Чий це портрет: «Низенька, чорнява, заквітчана польовими квітами, вона й трохи не була схожа на селянок, часто запечених сонцем, високих, дуже неповоротких дівчат. Маленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена в зелене убрання, між високим зеленим житом,— вона здавалася русалкою»?

  А Галі з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
  Б Мелашки з повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького;
  В Мотрі з повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького;
  Г Христі з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

  3. Назвіть основні літературні напрями в українській літературі 70-90-х років ХІХ ст.

  4. Продовжіть речення. «Соціально-психологічний роман — це …»

  Достатній рівень

  (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

  5. Зіставте образи старих та молодих Кайдашів із «Кайдашевої сім’ї» І. Нечуя-Левицького.

  6. Визначте спільне в художній манері І. Нечуя-Левицького і Панаса Мирного.

  Високий рівень

  (Правильна, змістовна відповідь оцінюється в 4 бали.)

  7. Виконайте одне із завдань.

  А Складіть тези на тему «Українська ментальність, національний характер, народна мораль та етика в повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького».
  Б Напишіть твір-роздум «Хто такий Чіпка — правдошукач чи злочинець?» (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»).

  Варіант II

  Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

  1. Після чого героїня твору І. Нечуя-Левицького Кайдашиха перестала знущатися з Мелашки?

  А Як з матір’ю поговорив Лаврін;
  Б як молодша невістка повернулася з Києва;
  В як Мелашка народила їй онука;
  Г як її попередили батьки Мелашки.

  2. Чий це портрет: «Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком. Щоки червоніли, як червонобокі яблучка, губи були повні та червоні, як калина»?

  А Галі з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
  Б Мелашки з повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького;
  В Мотрі з повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького;
  Г Христі з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

  3. Які українські періодичні видання були в 70-90-х роках ХІХ ст.?

  4. Продовжіть речення. «Соціально-побутова повість — це …»

  Достатній рівень

  (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

  5. Зіставте образи Чіпки й Грицька з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

  6. Визначте відмінне в художній манері І. Нечуя-Левицького і Панаса Мирного.

  Високий рівень

  (Правильна, змістовна відповідь оцінюється в 4 бали.)

  7. Виконайте одне із завдань.

  А Складіть тези до теми «Актуальність повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького».
  Б Напишіть твір-роздум «Проблема життєвого вибору героїв роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»».

  ІV. Підбиття підсумків уроку

  V. Домашнє завдання

  Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про «театр корифеїв».

   

  УРОК № 11 Тема. Контрольна робота. «Вступ. Творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного», українська література 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти української літератури. 10 клас

  контрольна робота з української літератури 10 клас

  Комментарии закрыты.