КОНТРОЛЬНА РОБОТА. «ТВОРЧІСТЬ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО ТА ПАНАСА МИРНОГО», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Контрольна робота. «Творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного», українська література

Хід заняття Контрольна робота. «Творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного», українська література

Варіант І

Початковий та середній рівні

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Через що наприкінці твору І. Нечуя-Левицького найчастіше сварилися сім’ї Карпа й Лавріна Кайдашів?

А Переділ земельного наділу в полі;
Б поділ волів та возів з батькової спадщини;
В худобу, що лізла в шкоду, за грушу;
Г постійні бійки між дітьми.

2. Чий це портрет: «Низенька, чорнява, заквітчана польовими квітами, вона й трохи не була схожа на селянок, часто запечених сонцем, високих, дуже неповоротких дівчат. Маленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена в зелене убрання, між високим зеленим житом,— вона здавалася русалкою»?

А Галі з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
Б Мелашки з повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького;
В Мотрі з повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького;
Г Христі з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

3. Назвіть основні літературні напрями в українській літературі 70-90-х років ХІХ ст.

4. Продовжіть речення. «Соціально-психологічний роман — це …»

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

5. Зіставте образи старих та молодих Кайдашів із «Кайдашевої сім’ї» І. Нечуя-Левицького.

6. Визначте спільне в художній манері І. Нечуя-Левицького і Панаса Мирного.

Високий рівень

(Правильна, змістовна відповідь оцінюється в 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.

А Складіть тези на тему «Українська ментальність, національний характер, народна мораль та етика в повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького».
Б Напишіть твір-роздум «Хто такий Чіпка — правдошукач чи злочинець?» (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»).

Варіант II

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Після чого героїня твору І. Нечуя-Левицького Кайдашиха перестала знущатися з Мелашки?

А Як з матір’ю поговорив Лаврін;
Б як молодша невістка повернулася з Києва;
В як Мелашка народила їй онука;
Г як її попередили батьки Мелашки.

2. Чий це портрет: «Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком. Щоки червоніли, як червонобокі яблучка, губи були повні та червоні, як калина»?

А Галі з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
Б Мелашки з повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького;
В Мотрі з повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького;
Г Христі з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

3. Які українські періодичні видання були в 70-90-х роках ХІХ ст.?

4. Продовжіть речення. «Соціально-побутова повість — це …»

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

5. Зіставте образи Чіпки й Грицька з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

6. Визначте відмінне в художній манері І. Нечуя-Левицького і Панаса Мирного.

Високий рівень

(Правильна, змістовна відповідь оцінюється в 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.

А Складіть тези до теми «Актуальність повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького».
Б Напишіть твір-роздум «Проблема життєвого вибору героїв роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»».

Контрольна робота. «Творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *