УРОК № 109. Тема. Таблиця чисел першої сотні. Запис і порівняння чисел у межах 100. Творча робота над задачею. Конспекти уроків математики, 1 клас

УРОК № 109. Тема. Таблиця чисел першої сотні. Запис і порівняння чисел у межах 100. Творча робота над задачею. Конспекти уроків математики, 1 клас

Мета: вправляти в читанні, записуванні й порівнянні двоцифрових чисел у межах 100, ознайомити з таблицею чисел першої сотні і записом числа 100; формувати вміння розв’язувати задачі, доповнюючи та змінюючи їх умову; розвивати спостережливість, кмітливість, уміння робити висновки; виховувати бажання вчитися.

Обладнання: таблиця чисел першої сотні, таблиця розрядів.

ХІД УРОКУ № 109. Тема. Таблиця чисел першої сотні. Запис і порівняння чисел у межах 100. Творча робота над задачею. Конспекти уроків математики, 1 клас

І. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ Й ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Виконання завдання 51 на с. 116 підручника.
— Що більше — сума чи різниця цих чисел? (Сума.)
— А чи може сума двох чисел бути така Ж) як їх різниця? (Може, якщо доданок або від’ємник — нуль.)

2. Виконання завдань 52, 53 на с. 117 підручника.

II. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею чисел першої сотні (за малюнком завдання 54 на с. 117 підручника).
— Скількома цифрами записуються всі числа? (Десятьма.)
— Яка із цих цифр найрідше зустрічається в таблиці? (Нуль.)
— Назвіть числа, записані лише однією цифрою; двома однаковими цифрами; трьома цифрами.
— Знайдіть у таблиці число, у якому число десятків на один більше, ніж число одиниць. (21, 32 тощо.)
— Збільшаться чи зменшаться ці числа, якщо цифри в них поміняти місцями? (Зменшаться.)

III. РОЗВИТОК І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Виконання завдання 50 на с. 116 підручника. Доповнення умови числовими даними і запитанням.
— Як зміниться розв’язання, якщо змінити в умові слово більше на слово менше? (Задача буде розв’язуватися не додаванням, а відніманням.)

2. Виконання завдання 56 на с. 118 підручника.
— Якого типу ця задача? (На зменшення числа.)
— Що зміниться при заміні слова менше словом більше? (Буде задача на збільшення числа на кілька одиниць.)
— Скільки це — 3 десятки? (ЗО яєць.)

3. Виконання завдання 2 на с. 64 зошита

IV. ПІДСУМОК УРОКУ
— Перевіримо, як ви засвоїли числа в межах 100. Виконайте завдання на дошці. Запишіть «сусідів» чисел.

Числа п’ятого десятка
Записали поросятка,
Але дощик кілька змив,
Щоб розумник відновив!

872

УРОК № 109. Тема. Таблиця чисел першої сотні. Запис і порівняння чисел у межах 100. Творча робота над задачею. Конспекти уроків математики, 1 клас

Повернутись на сторінку Конспекти уроків математики, 1 клас