ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ, КОЛЯДКИ, ЩЕДРІВКИ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ, КОЛЯДКИ, ЩЕДРІВКИ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ХІД ЗАНЯТТЯ ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ, КОЛЯДКИ, ЩЕДРІВКИ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І варіант

І—ІІ рівні

(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)

1) Укажіть, де зимувала весняночка-паняночка з однойменної календарно-обрядової пісні весняного циклу:

а) у теплих краях (у вирії);
б) у садочку на пеньочку;
в) у дуплі старої верби.

2) Допишіть речення.

Народні пісні бувають таких видів________________-

3) Поєднайте лініями художні засоби з вивчених творів із тими словами, до яких вони відносяться:

ukrainska_literatura_6_klas_12

III рівень

(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)

1) Поясніть, чому більшість обрядів та обрядових пісень українців пов’язані із землеробською працею.

2) Визначіть, яка головна думка гімну «Ще не вмерла України.», обґрунтуйте своє твердження.

IV рівень

(За повну відповідь учень отримує 5 балів.)

Напишіть твір на одну з тем.

1) «Зимові свята й обряди українців, пісні, що при цьому виконуються » .

2) «Яке значення гімн має у житті народу?».

ІІ варіант

І—ІІ рівні

(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)

1) Укажіть, на кого закликала подивитися господаря Ластівка у календарно-обрядовій пісні «Щедрик, щедрик, щедрівочка»:

а) на баранців і ягничок;
б) на бичків і теличок;
в) на цапків і кізочок.

2) Допишіть речення.

Календарно-обрядові пісні бувають таких видів: ___________

3) Поєднайте лініями приклади художніх засобів із вивчених творів з назвами їх видів.

ukrainska_literatura_6_klas_14

III рівень

(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)

1) З’ясуйте, що таке гімн і яка історія створення національного гімну України.

2) Схарактеризуйте свою улюблену народну пісню.

IV рівень

(За повну відповідь учень отримує 5 балів.) Напишіть твір на одну з тем.

1) «Літні свята й обряди українців та пісні, що їх супроводжують» .

2) «Яке значення має Батьківщина у житті людини?».

V. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про біографію М. Вінграновського

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ, КОЛЯДКИ, ЩЕДРІВКИ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *