ПАНАС МИРНИЙ. «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?». ЖІНОЧІ ОБРАЗИ, УТВЕРДЖЕННЯ НАРОДНИХ ПОГЛЯДІВ НА ЧЕСНЕ, ДУХОВНО ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Жіночі образи, утвердження народних поглядів на чесне, духовно здорове життя людини. Художні особливості твору, українська література

Хід заняття Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Жіночі образи, утвердження народних поглядів на чесне, духовно здорове життя людини. Художні особливості твору, українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Відомий літературознавець С. Єфремов писав: «Два завдання поставлено в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Одне соціологічне — картина загального розкладу й гнилизни, що викликає проти себе протест; і друге психологічне — самого протестанта образ. І коли перше виконано, можна сказати, блискуче, широким розмахом і сильною майстерною рукою, то з другим не так щасливо вийшло: автор не знайшов відповідних фарб і спинився з своїм образом на півдорозі. Чіпка, добре задуманий і чітко заґрунтований на полотні до події, що перевернула його життя,— далі виступає вже якоюсь тінню, блідне і все далі одходить од живого образу.

Проте роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — явище дуже визначне, можна сказати — надзвичайне в українському письменстві. Широта поодиноких картин і всього життя докупи зведеного, глибина зачерку, майстерна рука в деталях, ціла галерея живих, художньо схоплених і яскраво інтерпретованих типів, яких іншому кому стало б на декілька романів, нарешті, строгий стиль і прекрасна мова — все це винесло роман на височінь нескороминущого літературного з’явища».

Як бачимо, не всі науковці одностайно оцінюють образи роману, художню майстерність автора. Розібратися в цьому питанні, а також з’ясувати актуальність проблем ми й намагатимемося на сьогоднішньому уроці. Врешті-решт, спробуємо отримати задоволення від спостереження за гарним, влучним і красивим художнім словом.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Міні-диспут.

«Хто ж такий Чіпка — новий Робін Гуд, Кармелюк, народний месник-правдошукач чи дикий розбійник, злочинець?»

2. Дискутійне питання.

— Чи згодні ви з думкою літературознавця С. Єфремова щодо головного героя роману?

IV. Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу

1. Завдання

• Визначте, які проблеми, порушені у творі Панаса Мирного, є тогочасними, а які — вічними.

Тогочасні проблеми Вічні проблеми
Кріпацтво;
бідність безземельних селян;
свавілля поміщиків;
позашлюбні діти;
порядки в земстві
Злочин і кара;
кохання, родинне життя;
батьки і діти; добро і зло;
«Пропаща сила»;
життєвий вибір

2. Робота над характеристикою героїв.

1) Зробіть порівняльну характеристику Чіпки й Грицька.

Спільне
Безбатченки, бідні, жили в селі, разом працювали, розважалися; люблять землю, хліборобську працю; хазяї, здатні кохати
Відмінне
ЧіпкаГрицько
Злий, жорстокий, рішучий, сміливий, вболіває за громаду, не може реально оцінити життя, не має твердих моральних устоївПрацьовитий, наполегливий, цілеспрямований, пасивний до громадського життя; живе за законами народної моралі

2) Схарактеризуйте Мотрю, матір Чіпки.

ukrainska_literatura_10_klass_153. Дискутійне питання.

— Як оцінювати вчинок матері — донесення у волость на сина?

(Можна з’ясувати, застосувавши інтерактивну вправу «Займи позицію».)

4. Евристична бесіда.

— Як ви думаєте, чому Галя, «розбишацька дочка», виросла чесною, прагнула позбутися такого життя?

— Що привабило Галю в Чіпці?

— Яку умову поставила Галя для одруження з Чіпкою?

— Яких помилок припустилася жінка в сімейних стосунках? Чому?

— Чи вірите ви, що Галя змогла б перевиховати чоловіка? Відповідь аргументуйте.

— Як ви ставитеся до останнього вчинку Галі — самогубства?

— Порівняйте Галю і Христю. Що в них спільне та відмінне?

5. Творче завдання.

• Змалюйте відповідно до народних поглядів, показаних Панасом Мирним, ідеал української жінки, дружини (у селянському стані).

Орієнтовна відповідь

— Красива, здорова, тоненька, жвава.

— Роботяща, вміла.

— Привітна із чоловіком, родичами, вміє налагоджувати стосунки в сім’ї.

— Господиня, добре готує.

— Вміє виховувати дітей.

— Лагідна, ніжна.

— Поважає чоловіка, догоджає йому.

— Чесна й порядна.

6. Запитання

— У чому актуальність твору?

7. Слово вчителя.

Усі літературознавці відзначають багатство, красу, поетичність мови роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

Наприклад, Т. Федоренко пише: «Пейзажі у творах Панаса Мирного мальовничі, вражають своєю незрівнянною красою і свідчать про дивовижну спостережливість та глибоку любов письменника до рідної природи Полтавщини. У багатьох місцях природа виступає як засіб контрасту в змалюванні пейзажних картин і соціальної дійсності, інколи — як паралель до психологічного стану героя».

Так, картина вечора після жорстокої розправи над селянами посилює передачу горя та несправедливості, яких зазнали селяни: «Сонце закотилось за гору червоно-червоно, немов обпилось тієї крові, що була пролита за день. Село, наморене то бійкою, то дивовижею, втихомирилось: ніде ні крику, ні гуку. Високі стовпи диму вилітали з верхів у небо високо-високо, наче несли туди людські сльози, прокльони, молитви».

Цікаві у Панаса Мирного портрети, які водночас є і засобами розкриття внутрішнього світу героїв, їхньої психології. Так, змальований на початку твору портрет Чіпки свідчить і про національність, і про станову приналежність (український селянин), матеріальне становище (небагатого роду), вік, вдачу й навіть натякає на фінал (хижий погляд).

Часто змальований портрет розкриває й авторське ставлення до героя. Порівняйте:

— «Схилила вона сумно голову; потекли гіркі сльози з жовтих, мутних очей, потекли по щоках, по глибоких рівчаках, що літа та недоля попроорювали по сухому виду…». (Мотря.)

— «Випрямилась — висока, суха, мура, аж зелена; а очі — як у її любимчиків (котів) — жовті-жовті». (Генеральша.)

Мова роману образна, багата художніми засобами, афористична: «Життя — що стерняста нива; не пройдеш, ноги не поколовши»; «На людях і смерть красна»; «Дарованому коневі в зуби не дивляться»; «Селянин без поля — старець без рук і без ніг»; «Дівчина, як перепілка» та багато інших.

8. Завдання

• Наведіть приклади художніх засобів, які вам сподобалися,

запам’яталися, які вас вразили або принесли вам естетичне задоволення. Обґрунтуйте свою думку, зробіть висновки.

VІ. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичної контрольної роботи «Вступ. Творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного».

Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Жіночі образи, утвердження народних поглядів на чесне, духовно здорове життя людини. Художні особливості твору, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *