УРОК № 10 Тема. Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування, українська література 11 клас

   УРОК № 10 Тема. Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування, українська література 11 клас

   Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю й корекції; розвивати зв’язне мовлення, пам’ять, уміння аналізувати ліричні твори, висловлювати власні думки й обґрунтовувати їх цитатами з тексту; виховувати кращі людські якості.

   Очікувані результати: учні знають вивчений навчальний матеріал, уміють аналізувати поетичні твори, висловлювати в письмовій формі свої думки та почуття, що виникли при читанні творів, пов’язувати їх із власним життєвим досвідом.

   Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

   Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

   Хід уроку № 10 Тема. Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування, українська література 11 клас

   I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

   II. Основний зміст роботи

   Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

   Виконання учнями контрольної роботи.

   Варіант І

   Початковий та середній рівні

   (Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

   1. Установіть відповідність між прізвищами авторів та їхніми творами.

   1 П. ТичинаА «Київ — традиція»
   2 М. ЗеровБ «Молюсь і вірю…»
   3 М. РильськийВ «Річний пісок…»
   4 Є. ПлужникГ «Розстріляне безсмертя»
   Д «Одчиняйте двері…»

    

   Ключ: 1Д 2А 3Б 4В

   2. Є. Плужнику не належить поезія:

   А «Для вас, історики майбутні…»;
   Б «Запрошення»;
   В «Вчись у природи творчого спокою…»;
   Г «Річний пісок…».

   3. В українській літературі 1920-1930-х років активізувалися проблеми:

   А природи і людини, екології;
   Б землі і волі, прав селянства;
   В митця і влади, свободи творчості;
   Г сім’ї та шлюбу, кохання.

   4. Продовжіть речення:

   Кларнетизм — це…

   Достатній рівень

   (Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

   5. Зробіть короткий аналіз вивченої напам’ять поезії М. Зерова або М. Рильського.

   6. Поясніть поняття «деструкції класичної форми» на прикладі поезії М. Семенка.

   Високий рівень

   (Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

   7. Виконайте одне із завдань.

   А Висловіть судження про «вітаїстичність» української поезії 1920-х років.

   Б Напишіть твір на тему «Зовнішній спокій, урівноваженість як ознака душевного стоїцизму, опірності несприятливим життєвим обставинам у творчості Є. Плужника».

   Варіант ІІ

   Початковий та середній рівні

   (Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

   1. Установіть відповідність між прізвищами авторів та їхніми творами.

   1 П. ТичинаА «Київ — традиція»
   2 М. СеменкоБ «Бажання»
   3 М. РильськийВ «Солодкий світ!..»
   4 Є. ПлужникГ «Ви знаєте, як липа шелестить…»
   Д «Вчись у природи творчого спокою…»

    

   Ключ: 1Г 2Б 3В 4Д

   2. Вірш, що не належить П. Тичині,— це:

   А «Арфами, арфами…»;
   Б «Місто»;
   В «Одчиняйте двері…»;
   Г «Пам’яті тридцяти».

   3. Починаючи з 1930-х років, в українській літературі домінував літературний напрям:

   А модернізм;
   Б соцреалізм;
   В постмодернізм;
   Г символізм.

   4. Продовжіть речення:

   Експресіонізм — це…

   Достатній рівень

   (Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

   5. Зробіть короткий аналіз вивченої напам’ять поезії Є. Плужника.

   6. Розкажіть про змістову новизну урбаністичної лірики М. Семенка.

   Високий рівень

   (Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

   7. Виконайте одне із завдань.

   А Висловіть судження про майстерність, філософічність поетичного самовираження «неокласиків» М. Зерова, М. Рильського.

   Б Напишіть твір на тему «Безсмертя «розстріляного відродження» української поезії 1920-1930-х років».

   ІІІ. Підбиття підсумків уроку

   Інтерактивна вправа «Мікрофон».

   — Сьогодні на уроці найскладнішим для мене було.

    

   УРОК № 10 Тема. Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування, українська література 11 клас

   Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 11 клас

   контрольна робота з української літератури 11 клас

   Комментарии закрыты.