УРОК № 10 Тема. Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування, українська література 11 клас

  УРОК № 10 Тема. Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування, українська література 11 клас

  Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю й корекції; розвивати зв’язне мовлення, пам’ять, уміння аналізувати ліричні твори, висловлювати власні думки й обґрунтовувати їх цитатами з тексту; виховувати кращі людські якості.

  Очікувані результати: учні знають вивчений навчальний матеріал, уміють аналізувати поетичні твори, висловлювати в письмовій формі свої думки та почуття, що виникли при читанні творів, пов’язувати їх із власним життєвим досвідом.

  Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

  Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

  Хід уроку № 10 Тема. Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування, українська література 11 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

  II. Основний зміст роботи

  Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

  Виконання учнями контрольної роботи.

  Варіант І

  Початковий та середній рівні

  (Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

  1. Установіть відповідність між прізвищами авторів та їхніми творами.

  1 П. ТичинаА «Київ — традиція»
  2 М. ЗеровБ «Молюсь і вірю…»
  3 М. РильськийВ «Річний пісок…»
  4 Є. ПлужникГ «Розстріляне безсмертя»
  Д «Одчиняйте двері…»

   

  Ключ: 1Д 2А 3Б 4В

  2. Є. Плужнику не належить поезія:

  А «Для вас, історики майбутні…»;
  Б «Запрошення»;
  В «Вчись у природи творчого спокою…»;
  Г «Річний пісок…».

  3. В українській літературі 1920-1930-х років активізувалися проблеми:

  А природи і людини, екології;
  Б землі і волі, прав селянства;
  В митця і влади, свободи творчості;
  Г сім’ї та шлюбу, кохання.

  4. Продовжіть речення:

  Кларнетизм — це…

  Достатній рівень

  (Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

  5. Зробіть короткий аналіз вивченої напам’ять поезії М. Зерова або М. Рильського.

  6. Поясніть поняття «деструкції класичної форми» на прикладі поезії М. Семенка.

  Високий рівень

  (Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

  7. Виконайте одне із завдань.

  А Висловіть судження про «вітаїстичність» української поезії 1920-х років.

  Б Напишіть твір на тему «Зовнішній спокій, урівноваженість як ознака душевного стоїцизму, опірності несприятливим життєвим обставинам у творчості Є. Плужника».

  Варіант ІІ

  Початковий та середній рівні

  (Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

  1. Установіть відповідність між прізвищами авторів та їхніми творами.

  1 П. ТичинаА «Київ — традиція»
  2 М. СеменкоБ «Бажання»
  3 М. РильськийВ «Солодкий світ!..»
  4 Є. ПлужникГ «Ви знаєте, як липа шелестить…»
  Д «Вчись у природи творчого спокою…»

   

  Ключ: 1Г 2Б 3В 4Д

  2. Вірш, що не належить П. Тичині,— це:

  А «Арфами, арфами…»;
  Б «Місто»;
  В «Одчиняйте двері…»;
  Г «Пам’яті тридцяти».

  3. Починаючи з 1930-х років, в українській літературі домінував літературний напрям:

  А модернізм;
  Б соцреалізм;
  В постмодернізм;
  Г символізм.

  4. Продовжіть речення:

  Експресіонізм — це…

  Достатній рівень

  (Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

  5. Зробіть короткий аналіз вивченої напам’ять поезії Є. Плужника.

  6. Розкажіть про змістову новизну урбаністичної лірики М. Семенка.

  Високий рівень

  (Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

  7. Виконайте одне із завдань.

  А Висловіть судження про майстерність, філософічність поетичного самовираження «неокласиків» М. Зерова, М. Рильського.

  Б Напишіть твір на тему «Безсмертя «розстріляного відродження» української поезії 1920-1930-х років».

  ІІІ. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».

  — Сьогодні на уроці найскладнішим для мене було.

   

  УРОК № 10 Тема. Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування, українська література 11 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 11 клас

  контрольна робота з української літератури 11 клас

  Комментарии закрыты.