КОНТРОЛЬНА РОБОТА «ТВОРЧІСТЬ П. ТИЧИНИ, М. ЗЕРОВА, М. РИЛЬСЬКОГО, Є. ПЛУЖНИКА», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Контрольна робота «Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника», українська література

Хід заняття Контрольна робота «Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника», українська література

Варіант І

Початковий та середній рівні

(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Установіть відповідність між прізвищами авторів та їхніми творами.

1 П. ТичинаА «Київ — традиція»
2 М. ЗеровБ «Молюсь і вірю…»
3 М. РильськийВ «Річний пісок…»
4 Є. ПлужникГ «Розстріляне безсмертя»
Д «Одчиняйте двері…»

Ключ: 1Д 2А 3Б 4В

2. Є. Плужнику не належить поезія:

А «Для вас, історики майбутні…»;
Б «Запрошення»;
В «Вчись у природи творчого спокою…»;
Г «Річний пісок…».

3. В українській літературі 1920-1930-х років активізувалися проблеми:

А природи і людини, екології;
Б землі і волі, прав селянства;
В митця і влади, свободи творчості;
Г сім’ї та шлюбу, кохання.

4. Продовжіть речення:

Кларнетизм — це…

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

5. Зробіть короткий аналіз вивченої напам’ять поезії М. Зерова або М. Рильського.

6. Поясніть поняття «деструкції класичної форми» на прикладі поезії М. Семенка.

Високий рівень

(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.

А Висловіть судження про «вітаїстичність» української поезії 1920-х років.

Б Напишіть твір на тему «Зовнішній спокій, урівноваженість як ознака душевного стоїцизму, опірності несприятливим життєвим обставинам у творчості Є. Плужника».

Варіант ІІ

Початковий та середній рівні

(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Установіть відповідність між прізвищами авторів та їхніми творами.

1 П. ТичинаА «Київ — традиція»
2 М. СеменкоБ «Бажання»
3 М. РильськийВ «Солодкий світ!..»
4 Є. ПлужникГ «Ви знаєте, як липа шелестить…»
Д «Вчись у природи творчого спокою…»

Ключ: 1Г 2Б 3В 4Д

2. Вірш, що не належить П. Тичині,— це:

А «Арфами, арфами…»;
Б «Місто»;
В «Одчиняйте двері…»;
Г «Пам’яті тридцяти».

3. Починаючи з 1930-х років, в українській літературі домінував літературний напрям:

А модернізм;
Б соцреалізм;
В постмодернізм;
Г символізм.

4. Продовжіть речення:

Експресіонізм — це…

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

5. Зробіть короткий аналіз вивченої напам’ять поезії Є. Плужника.

6. Розкажіть про змістову новизну урбаністичної лірики М. Семенка.

Високий рівень

(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.

А Висловіть судження про майстерність, філософічність поетичного самовираження «неокласиків» М. Зерова, М. Рильського.

Б Напишіть твір на тему «Безсмертя «розстріляного відродження» української поезії 1920-1930-х років».

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Сьогодні на уроці найскладнішим для мене було.

Контрольна робота «Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *