ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ЯВИЩЕ МИСТЕЦТВА, НОВИЙ ІРРЕАЛЬНИЙ СВІТ, СТВОРЕНИЙ ПИСЬМЕННИКОМ. ЙОГО ОСОБЛИВІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ. ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва, українська література

Хід заняття Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва, українська література

II. Мотивація навчальної діяльності

Світ навколо багатий і різноманітний, сповнений таємниць і несподіванок. Кожен із нас намагається зрозуміти його, визначити свої роль і місце в житті. Звичайній людині все збагнути, вирішити всі проблеми, прожити всі ситуації просто неможливо. Але є особливі талановиті люди, генії — митці, які за допомогою розуму, таланту, багатої уяви й досвіду творять нову ірреальну дійсність, яка віддзеркалює навколишній світ, думки, почуття, поривання багатьох людей, примушує їх замислюватися, навчає, виховує, підказує рішення, здавалося б, найскладніших проблем.

Художня література, живопис, музика, скульптура, театр — це різні види мистецтва, які покликані показати людині прекрасне й потворне в житті, збагатити її знаннями, досвідом, високою духовністю. (Демонстрація ілюстрацій, зразків різних видів мистецтва.)

Художня література, яку ми вивчатимемо,— один із найпоширеніших, найдоступніших видів мистецтва і разом з тим чи не найскладніший. За висловом видатного письменника Івана Франка, «книги — морська глибина», але хто доторкнеться душею до «красного письменства», той зможе винести «дивні перли» — радість пізнання, здатність до співпереживання, прагнення стати кращим.

Інколи бувало навіть так, що деякі письменники ставали провидцями, передбачали реальні події, винаходи, тенденції в розвитку суспільства. Більше двохсот фантастичних вигадок французького письменника Жуля Верна стали нині дійсністю, І. Франко передбачив організовані страйки, каси взаємодопомоги і т. ін., Т. Шевченко — нове, вільне, демократичне суспільство в рідній Україні.

Тож прилучимося й ми до скарбів художньої літератури нашого народу.

ІІІ. Формування і вдосконалення вмінь та навичок

1. Бесіда.

Учитель пропонує учням розповісти про прочитані влітку книжки, їхні теми, героїв, проблеми та те, чим вони зацікавили.

2. Літературна вікторина.

Кожна правильна відповідь — 1 бал; неповна відповідь — 0,5 бала; виконується письмово; перевіряється методом роботи в парах, взаємоперевірки або учнями-асистентами під керівництвом учителя.

1) Хто є засновником першої бібліотеки в Київській Русі? (Ярослав Мудрий.)

2) Назвіть три види календарно-обрядових пісень українців. (Колядки, щедрівки, веснянки, жниварські, купальські, ру-сальні і т. ін.)

3) Як називається національний гімн нашої держави і хто є його авторами? («Ще не вмерла України…» П. Чубинського та М. Вербицького.)

4) У якій поемі говориться про хлопчика, котрий згадав батьківщину за допомогою полину, хто є його автором? («Євшан-зілля» М. Вороного.)

5) Хто є автором творів «Думка» («Тече вода в синє море…»), «Іван Підкова», «Тарасова ніч»? (Т. Шевченко.)

6) Яке справжнє ім’я, по батькові та прізвище видатної письменниці Лесі Українки? (Лариса Петрівна Косач.) (Або навпаки: Хто така Л. П. Косач?)

7) У якій повісті протиставляється розбишакуватий, але чесний, справедливий доброму і тихому, скромному, на перший погляд, однак підлому? («Федько-халамидник» В. Винниченка.)

8) У якого героя С. Черкасенка за потворною зовнішністю ховається гаряче і добре серце, що прагне справедливості у світі? (У Павлика з оповідання «Маленький горбань».)

9) Хто у своєму творі оспівав українську річку Десну? (О. Довженко «Зачарована Десна».)

10) Кому й чому позаздрив кінорежисер Альтов з оповідання Є. Гуцала «Олень Август»? (Фантазії хлопчика Жені.)

11) Хто рив метро під свинарником, бився з коровою і постійно завдавав своїм батькам клопоту? (Ява і Павлуша з повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки».)

12) Назвіть відомих українських байкарів-гумористів (не менше двох). (Л. Глібов, С. Руданський, С. Олійник, П. Глазовий.)

3. Робота з таблицею.

Завдання: заповнити праву колонку таблиці термінами з теорії літератури, що вивчалися у 5—6-му класах. Назви термінів повинні починатися літерою, записаною в лівій колонці.

Л
І
Т
Е
Р
А
Т
У
Р
А

(Слова для довідки: Легенда, літопис, лірика; ідея, інверсія; тропи; епітет, експозиція; рефрен; анафора, алегорія; тема; уособлення; рима, ритм; акровірш)

4. Інтерактивна гра «Мікрофон».

Завдання: продовжити речення: «Книга (література) для мене — це…».

5. Завдання для ерудитів.

— Наведіть приклади видів мистецтва.

Література____________

Музика____________

Живопис____________

Скульптура____________

Хореографія ___________

Театр _____________

Кіно_____________

Архітектура___________

6. Знайомство з ляльковим персонажем Марійкою допитливою.

Або продовження знайомства для тих, хто її вже знає з уроків у 5—6-му класах.

7. Проблемні питання від Марійки допитливої.

— Чи потрібне людині мистецтво, якщо у неї є дах над головою, їжа, родина і все необхідне для життєдіяльності?

— Чи кожна книжка, яка у нас випускається, цікава й корисна?

— Усі знають, що в далекій подорожі, коли доводиться нести речі в руках, кожен зайвий грам вантажу здається важким. Чи взяв би ти із собою книжку? Якщо так, то яку і чому?

V. Домашнє завдання

Написати твір-мініатюру «Літературний герой, якого хочеться наслідувати» («Мій улюблений літературний герой»).

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *