Урок № 1 Тема. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст. Її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації, українська література 10 клас

  Урок № 1 Тема. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст. Її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації, українська література 10 клас

  Мета: допомогти учням усвідомити зв’язок літератури як мистецтва слова з провідними тенденціями часу, значення української літератури та її своєрідність на загальноєвропейському тлі; розвивати навички виділення необхідної інформації, головного в ній, вміння користуватися знаннями з інших предметів, довідковою літературою; виховувати гордість за художні досягнення нашого народу; сприяти усвідомленню суспільного призначення національної літератури.

  Обладнання: карта України, Європи, довідники, «портретна галерея» письменників другої половини ХІХ ст., книжкова виставка.

  Теорія літератури: вселюдське та національне.

  Хід уроку № 1 Тема. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст. Її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації, українська література 10 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів

  1. Слово вчителя, евристична бесіда.

  «Ars longa vita brevisest»,— сказав колись Гіппократ. Тобто «життя коротке, а мистецтво вічне».

  — А як ви думаєте, чи не перебільшується в цьому висловлюванні значення мистецтва, літератури?

  (Учні висловлюють власні думки.)

  Отже, за допомогою мистецтва, зокрема художнього слова, ми пізнаємо навколишній світ, його минуле, сьогодення й навіть майбутнє.

  — Спробуйте довести цю думку. (Науково-фантастичні твори, наприклад, Жуля Верна, передбачили сотні наукових досягнень пізніших часів і т. ін.)

  Художня література впливає на розум і почуття людини, примушує її замислитися; дає підказки для вирішення важливих життєвих проблем. Врешті-решт, гарне художнє слово, цікава думка, влучний вислів приносять людині естетичну насолоду.

  2. Міні-диспут.

  (Можна провести у вигляді інтерактивної вправи «Займи позицію та обґрунтуй її».)

  — Чи потрібна книга, художня література в добу нових інформаційних технологій?

  ІІ. Оголошення теми й мети уроку

  ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

  Екскурс у минуле.

  • Спираючись на опорні схеми, пригадайте назви й авторів художніх творів або письменників і їхні твори. З’ясуйте, у чому вони знакові для української літератури.

  1)

  ukrainska_literatura_10_klass_1(«Слово про похід Ігорів» невідомого автора: перший художній твір наших далеких пращурів, який несе високопатріотичну ідею — закликавши до єдності, зарадити біді.)

  2)

  ukrainska_literatura_10_klass_2(Творчість Г. Сковороди, українського філософа, просвітителя, письменника, що висунув оригінальні ідеї і т. ін.)

  3)

  ukrainska_literatura_10_klass_3(Це поема «Енеїда» І. Котляревського. 1798 рік — час її виходу — вважається початком нової української літератури.)

  4)

  ukrainska_literatura_10_klass_4(Це основні дати життя Т. Шевченка, основоположника нової української літератури, яку він репрезентував Європі та світові; поет уперше заговорив про соціальну справедливість, висловив протест проти кріпацтва засобами художнього слова.)

  5)

  ukrainska_literatura_10_klass_5(«Чорна рада» П. Куліша — перший український історичний роман.)

  IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

  1. Складання таблиці.

  Суспільні та мистецькі події в Україні другої половини ХІХ ст.

  Роки Суспільні події Мистецькі події
  1861Скасування кріпацтваТворчість І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Карпенка-Карого, І. Франка та інших письменників. Заснування журналу «Киевская старина» (1882). Україна у творчості художників Л. Жемчужникова, М. Клодта, В. Максимова, О. Саврасова, І. Рєпіна; творчість М. Пимоненка, А. Куїнджі, О. Мурашка, К. Трутовського. Розвиток музичного мистецтва (П. Сокальський, М. Лисенко, М. Мусоргський, С. Людкевич та ін.)
  1861-1874Земська, судова, міська реформи
  1863Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва
  1876Таємний Емський указ
  80-ті роки ХІХ ст.Діяльність народних гуртків
  1885-1891Поширення страйкового робітничого руху
  1886-1889Поширення селянського руху; масове розорення селян, їх різке розшарування. Розвиток капіталізму в Європі
  1888Указ Олександра ІІІ про заборону вживання української мови в офіційних установах

   

  2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

  • Зробіть висновки щодо розвитку українського суспільства у другій половині ХІХ ст.

  Орієнтовні відповіді

  — Суспільство переживало різкі зміни, руйнувався звичний уклад багатьох верств населення; наростало незадоволення сільських та міських низів.

  — Царський уряд систематично перешкоджав розвиткові української мови та літератури, але вони все ж існували; створювались мистецькі шедеври. Це підтверджує думку, що мистецтво — вічне.

  — Україна відставала від Європи в суспільному розвиткові, але не в мистецькому.

  3. Завдання учням. Словникова робота.

  1) Визначіть поняття «національне» і «вселюдське».

  (Учні спочатку самостійно формулюють поняття, потім уточнюють відповіді за словниками.)

  Національне — явища життя, його особливості, проблеми, характерні для певного етносу, нації (наприклад: звичаї, традиції, соціальний стан — кріпацтво і т. ін.).

  Вселюдське — сфери буття людини, котрі є спільними для всіх часів і народів і незмінно протягом століть привертають увагу як авторів, так і читачів (наприклад: кохання, війна і мир, справедливість тощо).

  2) Наведіть приклади національного і вселюдського з вивчених творів.

  (Наприклад, у п’єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка» національне — обряд сватання, загальнолюдське — кохання Наталки й Петра і т. ін.)

  V. Закріплення знань, умінь та навичок

  Колективна робота.

  1) Назвіть усі основні літературні напрями української літератури та їх представників.

  Літературні напрямиПредставники
  Ренесанс, бароко І. Вишенський, Г. Сковорода
  ПросвітительствоІ. Котляревський, П. Куліш (окремі риси)
  СентименталізмГ. Квітка-Основ’яненко
  РомантизмРання творчість Т. Шевченка, поети-романтики П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, В. Забіла, М. Петренко, М. Шашкевич, П. Куліш (вірші), Марко Вовчок (окремі твори)
  РеалізмТ. Шевченко, Марко Вовчок, П. Куліш (окремі риси)

   

  2) Доведіть або спростуйте твердження, висловлене видатним українським громадським та релігійним діячем, письменником і педагогом Іваном Огієнком: «Тернистим шляхом, згинаючись під важким тягарем чорної недолі, утворили ми свою велику культуру».

  VI. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».

  • Продовжіть речення.

  «Я переконаний (переконана), що художня література — …»

  «Мене вразило …»

  «Я хотів би (хотіла б) …»

  VII. Домашнє завдання

  Складіть тези до теми, усний твір «Художня література — наш духовний скарб».

  Урок № 1 Тема. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст. Її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації, українська література 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти української літератури. 10 клас

  Комментарии закрыты.