Урок № 1 Тема. Роль і місце літератури в житті нації, українська література 9 клас

  Урок № 1 Тема. Роль і місце літератури в житті нації, українська література 9 клас

  Мета: висвітлити матеріал про роль і місце літератури в житті народу, шляхи її розвитку, значення творчої індивідуальності митця; розвивати вміння сприймати інформацію на слух, виділяти головне, висловлювати власні думки з приводу порушених проблем; виховувати любов до літератури, допитливість, прагнення до пізнання світу.

  Обладнання: «портретна галерея» письменників, книжкова виставка, карта України, аудіо- та відеозаписи, словники літературних термінів. Теорія літератури: аналіз художнього твору, контекст, естетика.

  ХІД УРОКУ № 1 Тема. Роль і місце літератури в житті нації, українська література 9 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів

  Вступне слово вчителя.

  Сьогодні ми розпочинаємо детальне знайомство з історією української літератури від її початків до наших днів. Хотілося б, щоб вивчення художнього твору стало для вас святом душі, душевним відпочинком, а не нудним обов’язком.

  Якось учений-літературознавець зі світовим ім’ям, академік Дмитро Лихачов, звертаючись до юних читачів, сказав: «Література дає вам колосальний, найширший і найглибший досвід життя. Вона робить людину інтелігентною, розвиває в ній не лише почуття краси, а й розуміння,— розуміння життя, усіх його складнощів, служить вам провідником в інші епохи й до інших народів, розкриває перед вами серця людей,— тобто робить вас мудрими. Але все це вам дається тоді, коли ви читаєте, вдумуючись в усі подробиці, бо найголовніше часто криється саме в дрібницях. А таке читання можливе лише тоді, коли ви читаєте із задоволенням…».

  Тож давайте збирати перлинки мудрості, які так щедро залишили нам наші предки у своїх художніх творах!

  II. Оголошення теми й мети уроку

  III. Організаційний момент

  Інструктаж учителя.

  1) Учитель пропонує учням завести зошити із літературознавчим словничком (бажано на перших двох аркушах), щоб, відкриваючи його, одразу можна було б повторити літературознавчі терміни й визначення.

  2) Розповідає про вимоги до підготовки домашніх завдань, опрацювання навчального матеріалу, ведення зошитів та словничків.

  3) Повідомляє, що кожен урок літератури починатиметься «Хвилинкою мудрості»: учні по черзі самостійно підбиратимуть висловлювання мудрих людей, письменників (конкретно за темою певного уроку), зачитуватимуть їх і коментуватимуть.

  IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

  1. Усне анкетування.

  — Які книги ви прочитали влітку, які з них запам’яталися найбільше і чим саме; чого навчили, над чим змусили замислитися?

  — Чому ви надаєте перевагу — читанню книжки чи перегляду її екранізації, з якої причини?

  — Чи часто ви зустрічаєте людей, які читають у громадському транспорті? Що їх змушує це робити, адже там шумно й незручно?

  — Книги якої тематики й спрямування вас приваблюють найбільше? Чому саме?

  — Що таке література «фентезі» і як ви до неї ставитеся?

  2. Запис плану-тез уроку.

  1) Роль і місце літератури в житті нації.

  2) Розвиток літератури.

  3) Творча індивідуальність митця.

  4) Художній твір — нова естетична дійсність, що «вбирає свій час» і є носієм загальнолюдських цінностей.

  5) Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.

  3. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

  • Яке значення має художня література?

  Очікувані відповіді

  — За допомогою художньої літератури ми пізнаємо світ, людей, інші часи й народи, зазираємо в майбутнє.

  — Художня література вчить поважати загальнолюдські цінності, виховує людей; розвиває образне та логічне мислення, спонукає до роздумів, мрій; відкриває світ краси навіть у найнепримітнішому, приносить естетичну насолоду.

  4. Коментар учителя, доповнення.

  5. Робота з літературознавчим словником. (Учні роблять записи в зошитах.)

  Естетика — наука про прекрасне, загальні закони краси, естетичне освоєння світу людиною, закони розвитку й суспільно перетворюючу роль мистецтва як вищої форми цього освоєння.

  Естетичні почуття — психічна здібність людини сприймати предмети і явища об’єктивного світу з погляду їх краси. Здатність людини до естетичних почуттів є її достоїнством, основою добра й моралі.

  6. Виразне читання вірша Лесі Українки «Божа іскра». (Див. Додаток 1 до уроку № 1)

  7. Евристична бесіда.

  — Про що вірш Лесі Українки «Божа іскра»?

  — Які проблеми порушені в ньому?

  — Що ви можете сказати про творчу індивідуальність митця, роль поетичного дару?

  — На вашу думку, наскільки мотиви цього вірша співзвучні нашому часові, особливо такі рядки:

  Чули ми й тую «громадськую тугу», Все то слова голосні, Хату нагріти в зимовую фугу,— Навіть на те не судні!

  (Не судні — не здатні)

  8. Інтерактивна вправа «Займи позицію».

  (Учні висловлюються щодо ролі літератури в суспільному житті.)

  Прихильники Ті, що не визначилися (байдужі) Противники

   

  (1-2 учні (за бажанням) обґрунтовують свою позицію.)

  9. Робота зі словником літературознавчих термінів. (Учні роблять записи в зошитах.)

  Аналіз літературного твору — наукове дослідження, метою якого є правильне розкриття ідейного змісту твору й особливостей художньої форми в їх єдності, осмислення життєвих явищ, зображених у творі, оцінка його виховного та естетичного значення.

  Контекст — та частина (уривок) тексту літературного твору, яка дає змогу точно визначити зміст узятої з нього фрази, вислову чи окремого слова.

  10. Опрацювання й запис схем аналізу епічних та ліричних творів, художніх образів. (Див. Додаток 2 до уроку № 1.)

  V. Закріплення знань, умінь та навичок

  Інтерактивна вправа «Гронування».

  (Учні під керівництвом учителя складають схему, тематикою якої є література і те, що пов’язане із цим поняттям.)

  ukrainska_literatura_9_klas_1

  VI. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».

  (Питання записані на дошці, учні по черзі продовжують одну з фраз за бажанням.)

  «Я думаю, що література…»

  «На уроці мені найбільше запам’яталося…»

  «Я хотів би (хотіла б)…»

  VII. Домашнє завдання

  Опрацювати тему за допомогою підручника та зроблених на уроці записів. Підготувати «Хвилинку мудрості». (Це завдання постійне, учитель тільки визначає черговість учнів у його підготовці. Далі не вказуватиметься.)

  ДОДАТОК 1 до уроку № 1

  Леся Українка Божа іскра

  Вороги:
  Геть їх, поетів, навіщо їх співи?
  Хто тепер слухать їх рад?
  Нас оглушили вже «тихі мотиви»
  «Снів» тих, «фантазій», «балад»!
  Чули ми й тую «громадськую тугу»,
  Все то слова голосні,
  Хату нагріти в зимовую фугу,—
  Навіть на те не судні!
  Годі тих співів! і так уже сумно.
  Посміхом спів ваш бринить…
  Слова не тямите мовить розумно,
  А віршувать — аж горить!

  Прихильні:
  Ні, не стихайте, солодкії співи,
  Всяк з нас їх слухати рад,
  Любо колишуть нас тихі мотиви
  «Снів» ваших, «мрій» та «балад».
  Тільки ж навіщо той смуток і туга,
  Вже ж бо і так ми сумні.
  Хай же колишуть, як пестощі друга,
  Ваші лагідні пісні!
  Ніч налягла безпросвітним склепінням,
  Очі й серця нам тьмарить,
  Хай же привітним і тихим промінням
  Божая іскра горить!

  Поет:
  Годі вам, гурт ворогів і прихильних,
  Марні слова промовлять.
  Краще ідіть, научіть божевільних,
  Як їм притомними стать!
  Бачили ви, як велике багаття
  Кида вогонь аж до хмар?
  «Божая іскра» — то тяжке прокляття,
  Дикий і лютий пожар.
  Вогнища того не може людина
  Ні запалить, ні вгасить,
  В кого ж запала хоч іскра єдина,—
  Вік її буде носить!

   

  ДОДАТОК 2 ДО УРОКУ № 1

  Схема аналізу епічного твору

  1. Автор, його місце в літературі.

  2. Автобіографічні та біографічні відомості, пов’язані з життєвою основою твору.

  3. Соціально-суспільні умови, за яких був написаний твір.

  4. Назва твору (алегорична, символічна, метафорична, сюжетна, влучна (чи ні), образна (чи ні) та ін.).

  5. Жанрові особливості.

  6. Тема.

  7. Ідея.

  8. Художній конфлікт (соціальний, побутовий, психологічний).

  9. Композиція (експозиція, зав’язка конфлікту, розвиток дії, кульмінація, розв’язка конфлікту).

  10. Правда та художній вимисел.

  11. Проблематика твору.

  12. Аналіз художніх образів.

  13. Мова автора як своєрідність його індивідуального почерку; описи та ліричні відступи.

  14. Народність твору.

  15. Роль твору в суспільному житті того часу.

  16. Актуальність (чи неактуальність) його для сучасників.

  17. Вплив яких відомих авторів відчувається (чи ні) в даному творі.

  18. Відгуки критиків та інших діячів мистецтв.

  19. Екранізації та сценічні постановки (якщо є). Чим авторський задум відрізняється від режисерського втілення.

  20. Мої думки з приводу прочитаного.

   

  Схема аналізу художніх образів

  1. «Анкетна» характеристика героя (хто? звідки? якого роду? чим займається?).

  2. Персонаж епізодичний, другорядний чи головний.

  3. Чи є в нього прототип?

  4. Портрет героя (відповідність чи невідповідність зовнішності й внутрішнього світу).

  5. Подача характеру персонажа (у розвитку чи епізодично).

  6. Соціальне звучання образу.

  7. Пов’язані з даним героєм проблеми, які порушує автор.

  8. Психологічна складність характеру (духовне багатство, моральна краса чи потворність, їх співвідношення в душі героя).

  9. Місце і роль персонажа в сюжеті. Чим пов’язаний він з іншими героям (зв’язком життєвим, емоційним, духовним).

  10. Мова як засіб самовираження персонажа.

  11. Ставлення до героя інших дійових осіб.

  12. Ставлення автора до свого героя.

  13. Актуальність проблем, порушених письменником через даний персонаж.

  14. З якими відомими вам героями перегукується образ даного твору. Що в них є спільним, а що відмінним?

  15. Моє сприйняття героя.

   

  Схема аналізу ліричного твору

  1. Автор, його місце в літературі.

  2. Тематичне спрямування всієї творчості митця.

  3. Які життєві обставини дали імпульс для написання твору (якщо відомо).

  4. Назва твору (алегорична, метафорична, символічна, сюжетна, образна, інтригуюча і т. ін.)

  5. Тема поезії та провідні мотиви.

  6. Ідея.

  7. Жанр.

  8. Композиція (якщо є).

  9. Ліричний герой.

  10. Образи, символи твору (якщо є).

  11. Сюжетні лінії (якщо є).

  12. Настрій (мінор, мажор).

  13. Художні засоби.

  14. Віршовий розмір, рима.

  15. Місце твору в доробку поета.

  16. Актуальність твору.

  17. Ваші роздуми та почуття, навіяні поезією.

   

  Орієнтовний план аналізу ліричного твору

  1. Історія написання.

  2. Історична основа (якщо є).

  3. Літературний рід, жанр, жанровий різновид.

  4. Безпосередній текстуальний аналіз, який передбачає читання всього тексту із зупинками. Висвітлення у вільно вибраному порядку власне розуміння таких художніх явищ, як:

  1) художній образ (ліричний герой, образ-пейзаж та ін.);

  2) почуття і думки в їх перебігу;

  3) виражальні засоби мови на 4-х рівнях:

  а) тропи (епітет, порівняння, метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, алегорія, символ, іронія, сарказм);

  б) стилістичні фігури (повтор, анафора, поетичне кільце, антитеза, паралелізм, градація, риторичні фігури);

  в) засоби звукопису (алітерація, асонанс, звуконаслідування);

  г) лексичні засоби (синоніми, антоніми, застарілі слова, неологізми, діалектизми).

  5. Особливості віршування (строфіка, метрика, фоніка).

   

  Урок № 1 Тема. Роль і місце літератури в житті нації, українська література 9 клас

   

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури 9 клас

  Комментарии закрыты.