Загальне уявлення про мовлення. Основні правила спілкування, Українська мова

Загальне уявлення про мовлення. Основні правила спілкування, Українська мова

Хід заняття Загальне уявлення про мовлення. Основні правила спілкування, Уроки розвитку зв’язного мовлення в 5 класі

II. Вступне слово
Ви вже знаєте, що мова — найважливіший засіб спілкування і пізнання. Мова перебуває в нерозривному зв’язку з мовленням. Крім того, мова є знаряддям мислення.
Як ви думаєте, без чого неможливе мовлення? (Слів, словосполучень, речень, текстів, законів граматики)
Використання цих засобів мови людиною для вираження власних думок і почуттів і є мовленням. У житті люди постійно спілкуються: обмінюються думками, знаннями, радяться одне з одним. Тобто користуються мовленням. Отже, мовлення — це спілкування за допомогою мовних засобів, що сприймаються на слух, чи писемних текстів.
Мова — одна для всього народу. І кожна людина черпає з цього мовного океану ті засоби, які їй потрібні для спілкування.
Більшість людей використовує в своєму мовленні менше десятої частини слів, що є в словниках. І тільки всі люди, весь народ застосовує в мовленні всі засоби мови.
Завдяки мовленню мова розвивається і збагачується.

ІІІ. Закріплення нового матеріалу
Зараз ви зможете перевірити, як засвоїли зміст слів мова та мовлення. Прочитайте текст. Замість крапок вставте слово мова або мовлення у потрібному відмінку.

Люди засвоюють … з раннього дитинства, вслухаючись у … батьків, родичів, знайомих. У п’ять-шість років дитина використовує у своїй … близько трьох тисяч слів.
… розвиває мислення дитини, формує її як людину. Траплялись випадки, коли діти виростали серед звірів. І коли потім їх повертали у людське суспільство, вони відставали у своєму розумовому розвитку настільки, що вже ніколи не могли навчитись розмовляти. Отже, людина не може існувати і розвиватись без … і людського суспільства, яке користується … як засобом спілкування.

IV. Робота за таблицею

896

Вам уже відомо, що мовлення — це спілкування за допомогою мовних засобів. Щоб спілкування було успішним, потрібно насамперед добре знати мову, володіти усним і писемним мовленням.
Відомо, що, спілкуючись, люди комусь щось говорять (усна форма мовлення), пишуть про щось іншій людині (писемна форма мовлення), когось слухають, про щось читають написане іншою людиною (сприймають усне і писемне мовлення).
Кожній людині слід постійно розвивати вміння говорити і писати, слухати і читати.

V. Робота за таблицею

Спілкування — обмін інформацією (думками, враженнями) за допомогою мовних засобів.

897

• Від чого залежать наші висловлювання? (Від того, де відбувається процес спілкування, з ким і з якою метою…)
• Записати сполучення слів у такій послідовності: сполучення слів, що виражають процес спілкування; процес повідомлення; процес впливу.
Відповідати на уроці української мови, вітатися з друзями, робити зауваження однокласнику, ділитися літніми враженнями з однокласниками, робити повідомлення на занятті мовного гуртка, пояснювати задачу товаришу по парті, запрошувати друзів у похід, розповідати казку молодшому братові.
• У спілкуванні з людьми важливе значення має вміння поставити себе на місце іншого. Якщо ви вмієте це робити, вам неважко буде подивитися на речі очима свого співрозмовника. Саме в такому вмінні полягає таємниця успіху спілкування.

Ознайомлення із основними правилами спілкування.
1. Намагайтеся, щоб спілкування з вами було для людей корисним і приємним. Учіться допомагати людям словом і ділом.
2. Будьте завжди уважними, ввічливими і доброзичливими при спілкуванні, поважайте співрозмовника.
3. Уважно слухайте інших.
4. Пам’ятайте: неввічливо багато говорити про себе, перебивати співрозмовника.
5. Говоріть про те, що може бути цікавим адресатові мовлення. Враховуйте його вік, характер, інтереси.
6. Не розмовляйте без потреби голосно, не вживайте грубих слів.
7. Учіться відчувати настрій співрозмовника, його ставлення до ваших слів. Намагайтеся не виявляти свого поганого настрою.

Завдання
• Прочитайте. Запишіть вислови у три стовпчики, розподіливши слова вітання, прохання й вибачення, прощання.
На добраніч; привіт; доброго ранку; прошу до класу; повторіть, будь ласка; вибачте, що потурбували вас; даруйте; прошу; добрий день; до побачення; на все добре; дозвольте пройти; до зустрічі; пробачте, котра зараз година? хай щастить; що б ви мені могли порадити?
• Запишіть прислів’я. Про які правила нагадують вони співрозмовникам?
Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш. Добрим словом мур проб’єш, а лихим і в двері не ввійдеш. Цідить слова крізь зуби. Пуста мова не варта доброго слова.

Загальне уявлення про мовлення. Основні правила спілкування, Українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *