Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

Хід заняття Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з висловлюванням

 • Прокоментуйте висловлювання сучасної видатної української письменниці Ліни Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову».

2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

 • Запишіть 3-4 думки, що стосуються твердження: «Чому я розмовляю українською».

Орієнтовні відповіді учнів і доповнення вчителя: бо це природно; бо вона наче музика; бо нею говорила мама; бо я обираю сам; тому що це найважливіше — бути собою; бо це не мова, а любов; бо нею пишуть Любко Дереш і Ліна Костенко; бо це легко і зручно; бо це круто.

 • Зробіть запис, доповнивши свої думки твердженнями своїх однокласників, що вам найбільше припали до душі

3. Підсумки

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Виразне читання вірша В. Симоненка «Моя мова»

Все в тобі з’єдналося, злилося —
Як і поміститися в одній! —
Шепіт зачарований колосся,
Поклик із катами на двобій.
Ти даєш поету дужі крила,
Що підносять правду в вишину,
Вченому ти лагідно відкрила
Мудрості людської глибину.
І тобі рости й не в’януть зроду,
Квітувать в поемах і віршах,
Бо в тобі — великого народу
Ніжна і замріяна душа.

2. Евристична бесіда за твором

 • Як поет характеризує нашу мову?
 • Що й кому дає рідна мова?
 • Чому мова асоціюється в поета з душею народу?
 • Який висновок ви можете зробити про значення мови? Запишіть його.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з таблицею

 • Розгляньте таблицю (можна вголос прочитати її зміст) і зробіть висновки, дібравши відповідні означення до поняття «українська мова».

10 цікавих фактів про українську мову

(Очікувані відповіді: українська мова дуже давня; багата на слова та синоніми; споріднена з білоруською, польською, сербською та іншими мовами.)

2. Словникова робота

 • Придумайте й запишіть зменшувально-пестливу форму до поданих слів.

Іменник — сонце (сонечко); прикметник — ясний (ясненький, яснісінький, яснесенький);

займенник — сам (самісінький); числівник — один (однісінький); дієслова — їсти, пити (їстоньки, питоньки); прислівник — гарно (гарнесенько, гарнісінько).

 • Виберіть із уривка вірша М. Лотоцького одне слово і зробіть його повний аналіз.

Стіною стань і мову захисти!
Річ не про те, що мова солов’їна,
Бо мова глибше, ніж пташиний спів.
В її скарбниці — доля України,
Космічна нерозгаданість віків.

Наприклад: «скарбниці» означає місце зберігання чогось дорогого, важливого, цінного для людини; це іменник жіночого роду, ужитий в однині, місцевому відмінку; складається із трьох складів; з наголосом на другому складі; має 6 приголосних, 3 голосних тощо.

3. Робота з підручником. Опрацювання статті про мову, відповіді на запитання, виконання вправ та завдань (вибірково)

 • Визначте функції мови та поясніть їх: комунікативну, мислетворчу, пізнавальну та об’єднувальну .
 • Наведіть приклади вербального та невербального (мовного та немовного) спілкування (символи, жести, міміка, дорожні знаки).

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Уміти розповідати про значення рідної мови та її багатство, про українську мову як державну; за бажанния дібрати та записати прислів’я про слово і мову.

Вивчити вірш для фізкультхвилинки та придумати відповідні рухи, комплекс фізичних вправ.

Тут зібрались друзі: один, два, три.
Ти і я, і ви, і ми: один, два, три.
Посміхнись комусь ліворуч,
Посміхнись комусь праворуч —
Ми — одна сім’я.

Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *