Урок на тему: І. Жиленко «Жар-птиця». Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Ірина Жиленко, шкільна програма

  Урок на тему: І. Жиленко «Жар-птиця». Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Ірина Жиленко, шкільна програма

  Тема уроку: І. Жиленко «Жар-птиця». Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Ірина Жиленко, шкільна програма

  Мета: ознайомлити учнів із життєвим і творчим шляхом І. Жиленко; вчити, аналізувати поезію «Жар-птиця»,вміти коментувати її зміст,знаходити і пояснювати художні засоби; висловлювати власні роздуми про щастя і шлях до нього,про цінності,які потрібно берегти в сучасному світі; розвивати культуру зв’язного мовлення,увагу,спостережли — вість, уміння творчо мислити,робити власні висновки; формувати кругозір,світогляд учнів; виховувати почуття дружби,вміння бачити красу навколо,цінувати доброту,прищеплювати повагу до творчості І. Жиленко,інтерес до наслідків власної праці:

  Тип уроку: засвоєння нових знань.

  Хід уроку І. Жиленко «Жар-птиця». Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Ірина Жиленко, шкільна програма

  І. Організаційний момент.

  ІІ. Актуалізація опорних знань.
  — Що таке казка?
  — Для чого і з якого метою письменники у своїх творах застосовують реальне та уявне?
  — Чому боротьба добра і зла є вічною проблемою?
  — А що ви знаєте про Жар-птицю — казкову істоту?
  — В якій народній казці ви вже читали про цього птаха?
  — А що вам відомо про новорічні свята?

  ІІІ. Повідомлення теми,мети та завдань уроку.Мотивація навчальної діяльності.

  ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

  Людина створена для щастя,
  як птах для польоту.
  В. Короленко

  1. Ознайомлення учнів з життям та творчістю І.В.Жиленко >

  2. Опрацювання програмового твору І. Жиленко «Жар-птиця»

  — Виразне читання поезії

  Тема: зображення Жар-птиці,яка, перебуваючи у клітці, а потім покинувши її, освітила все довкола у столиці і принесла людям радість і щастя.

  Ідея: возвеличення краси екзотичного птаха,який робить всіх радісними, веселими; засудження заздрості.
  Композиція: поезія побудована як протиставлення доброго, світлого, радісного і злого, заздрісного, лютого.
  Експозиція: покинувши чарівницю через відчинені дверцята клітки, жар-птиця на волі освітлює «казково столицю»
  Зав’язка: радість люду від світла жар-птиці, заздрість ґави птаху.
  Кульмінація: чудесний птах «простудився трішки», його лікування.
  Розв’язка: сподівання на швидке одуження жар-птиці, сподівання, що вона принесе «новорічну радість» усім людям.

  3. Евристична бесіда.
  — Де і в яких умовах жила Жар-птиця?
  — Чому птах покинув чарівницю?Як люди сприняли його появу?
  — А як поводиться ґава?Як вона себе називає?
  — Чому «скрекотняву» ґаву поетеса називає лютою?
  — Через що у людей «посмутніли лиця»?
  — Що трапилося із Жар-птицею?Як про це сказано в творі?
  — А що необхідно робити, щоб не захворіти узимку?
  — Як ви думаєте,чому люди не байдужі до того,що трапилося з Жар-птицею?
  — А як ви ставитесь до птахів узимку?Для чого ми повині їм допомагати?
  — Як ви розумієте народну мудрість: «Не лови ґав»?

  4. Із бабусиної скрині.
  Що таке загадка?
  Відгадайте:
  Без сокири і без рук, а дім будує.
  (Пташка)
  Прилетіли гості,сіли на помості,
  Без сокири,без лопати
  Поробили собі хати.
  (Пташки)

  5. Характеристика героїв твору.
  1) Жар-птиця: «золота», «очі-намистинки», «чудесна», «непристойно яскрава», «нескромна птиця», «птаха екзотична, південна, до снігів незвична», читає «Барвінок» і «Мурзилку», «клює родзинки», п’є молоко.
  2) Ґава: «трьохсотлітня», «старезна,без ока», «кульгава», у неї «люта стрекотня», заздрісна, підступна, називає себе Павою.

  — Знайти і пояснити художні засоби у творі.
  Епітети: «золота, чудесна жар-птиця», «жар-птиця непристойно яскрава», «люта скрекотнява», «нескромна птиця», «лиха ґава».
  Порівняння: «очі-намистинки».
  Метафора: «яснішали лиця», «освітилась казково столиця», «лиця посмутніли», «жар-птиця простудилася», «птаха чита», «справа пішла».
  Повтори: «яскра».
  Риторичні запитання: «Її нема, бо розумієте?».
  Риторичні оклики: «Ганьба!», «Вона яскра-яскра-яскарава!», «О,не сумуйте!», «на новорічну радість нам!»…

  V. Підсумки уроку

  VI. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

  VII. Д/з. Виразно читати поезію І. Жиленко, коментувати її зміст,знаходити і пояснювати приклади художніх засобів.
  Підготувати малюнки до твору.

  Використана література
  1. Дудіна Т.К.,Панченков А.О. Українська література: 6 кл.:Підручник — К.:А..С.К. 2006.
  2. Жиленко І.Казки буфетного гнома. — К.,1985.
  3. Українська література.5 — 9 класи: Програма для загальноосвітніх закладів з українською мовою навчання / За ред. Р.Мовчан. — К.:Перун; Ірпінь, 2005.
  4. Українська література.Хрестоматія нововведених творів. / Упор. Мовчан Р. — К.:Генеза, 2002. — 496с.
  5. Косогова О.О.Метод проектів у практиці сучасної школи. — Х.: Вид-во «Ранок».
  6. Марина Павленко про П.Тичину, Н.Суравцову, В.Симоненка, В.Стуса, І. Жиленко / М.Павленко — Київ: Грені — Т.2009 — 120с.іл. — (Серія «Життя видатних дітей»).
  7. Паращин В.В.Українська література.6 клас.Комплексний зошит для контролю знань. — Х.: Вид-во «Ранок».
  8. Презентація спогадів І. Жиленко. «Свобода» (газета), 30 грудня 2011р.,с.18
  9. Шарова Є. Ірина Жиленко / Історія української літератури ХХ століття: Удвох кн. — К.,1995 — Кн.2 — ч.2
  10. Шингоф І.Л.Українська література.Хрестоматія 6 клас. — Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів,1999.

  Урок на тему: І. Жиленко «Жар-птиця». Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Ірина Жиленко, шкільна програма

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутись на сторінку Ірина Жиленко

  Вас можуть зацікавити:

  1. Політ мрій (про творчість Ірини Жиленко)

  2. Чарівний світ поезії Ірини Жиленко. Аналіз творів

  3. Аналіз вірша Ірини Жиленко «Жар-птиця»

  4. Аналіз вірша Ірини Жиленко «Підкова».

  5. Блискуча гра фантазії у поезії Ірини Жиленко. Аналіз творів

  6. Казка навколо нас (за поезіями І. Жиленко «Підкова», «Гном у буфеті»). Аналіз творів

  7. Неповторний світ поезій Ірини Жиленко. Аналіз творів

  8. Освячений любов’ю світ у поезіях Ірини Жиленко. Аналіз творчості

  9. Освячений любов’ю світ у поезіях Ірини Жиленко. Аналіз творчості

  10. Блискуча гра фантазії у поезії Ірини Жиленко. Аналіз творів

  11. Ірина Жиленко. «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті». Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ (українська література, 6 клас)

  12. Ірина Жиленко. «Підкова», «Гном у буфеті». Роздуми про те, що може врятувати світ

  13. Чарівний світ дружби і краси у віршах І. Жиленко: «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті» (для 6 класу з української літератури)

  14. Ірина Жиленко «Підкова», «Гном у буфеті».

  15. Дивовижний світ поезій Ірини Жиленко: «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті».

  16. Ірина Жиленко. Розповідь про поетесу. Світ крізь призму жіночої душі . «І світла алея»

  17. Ірина Жиленко. «Зимовий мотив з візитом пічника», «За золотими вікнами зірок»

  18. Ірина Жиленко. Поетичні роздуми про дружбу, красу, про людське щастя

  19. І. Жиленко «Жар-птиця»

  20. Ірина Жиленко. Стисла розповідь про поетесу. Основні збірки. Сповідальність, світ жіночої душі. «Шістдесятництво» крізь призму сьогодення і вічних понять честі, чесності, любові

  21. Ірина Жиленко. «І світла алея», «Зимовий мотив з візитом пічника», «За золотими вікнами зірок». Аналіз віршів

  22. Контрольна робота з теми «Література ХХ століття»

  23. Ірина Жиленко. Літературний диктант

  24. Ірина Жиленко. Вірш «Гном у буфеті». Бліц-опитування

   

  Комментарии закрыты.