І. Жиленко «Жар-птиця», українська література

І. Жиленко «Жар-птиця», українська література

Тема уроку: І. Жиленко «Жар-птиця». Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Ірина Жиленко, шкільна програма

Мета: ознайомлити учнів із життєвим і творчим шляхом І. Жиленко; вчити, аналізувати поезію «Жар-птиця»,вміти коментувати її зміст,знаходити і пояснювати художні засоби; висловлювати власні роздуми про щастя і шлях до нього,про цінності,які потрібно берегти в сучасному світі; розвивати культуру зв’язного мовлення,увагу,спостережли — вість, уміння творчо мислити,робити власні висновки; формувати кругозір,світогляд учнів; виховувати почуття дружби,вміння бачити красу навколо,цінувати доброту,прищеплювати повагу до творчості І. Жиленко,інтерес до наслідків власної праці:

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку І. Жиленко «Жар-птиця», українська література

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.
— Що таке казка?
— Для чого і з якого метою письменники у своїх творах застосовують реальне та уявне?
— Чому боротьба добра і зла є вічною проблемою?
— А що ви знаєте про Жар-птицю — казкову істоту?
— В якій народній казці ви вже читали про цього птаха?
— А що вам відомо про новорічні свята?

ІІІ. Повідомлення теми,мети та завдань уроку.Мотивація навчальної діяльності.

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

Людина створена для щастя,
як птах для польоту.
В. Короленко

1. Ознайомлення учнів з життям та творчістю І.В.Жиленко >

2. Опрацювання програмового твору І. Жиленко «Жар-птиця»

— Виразне читання поезії

Тема: зображення Жар-птиці,яка, перебуваючи у клітці, а потім покинувши її, освітила все довкола у столиці і принесла людям радість і щастя.

Ідея: возвеличення краси екзотичного птаха,який робить всіх радісними, веселими; засудження заздрості.
Композиція: поезія побудована як протиставлення доброго, світлого, радісного і злого, заздрісного, лютого.
Експозиція: покинувши чарівницю через відчинені дверцята клітки, жар-птиця на волі освітлює «казково столицю»
Зав’язка: радість люду від світла жар-птиці, заздрість ґави птаху.
Кульмінація: чудесний птах «простудився трішки», його лікування.
Розв’язка: сподівання на швидке одуження жар-птиці, сподівання, що вона принесе «новорічну радість» усім людям.

3. Евристична бесіда.
— Де і в яких умовах жила Жар-птиця?
— Чому птах покинув чарівницю?Як люди сприняли його появу?
— А як поводиться ґава?Як вона себе називає?
— Чому «скрекотняву» ґаву поетеса називає лютою?
— Через що у людей «посмутніли лиця»?
— Що трапилося із Жар-птицею?Як про це сказано в творі?
— А що необхідно робити, щоб не захворіти узимку?
— Як ви думаєте,чому люди не байдужі до того,що трапилося з Жар-птицею?
— А як ви ставитесь до птахів узимку?Для чого ми повині їм допомагати?
— Як ви розумієте народну мудрість: «Не лови ґав»?

4. Із бабусиної скрині.
Що таке загадка?
Відгадайте:
Без сокири і без рук, а дім будує.
(Пташка)
Прилетіли гості,сіли на помості,
Без сокири,без лопати
Поробили собі хати.
(Пташки)

5. Характеристика героїв твору.
1) Жар-птиця: «золота», «очі-намистинки», «чудесна», «непристойно яскрава», «нескромна птиця», «птаха екзотична, південна, до снігів незвична», читає «Барвінок» і «Мурзилку», «клює родзинки», п’є молоко.
2) Ґава: «трьохсотлітня», «старезна,без ока», «кульгава», у неї «люта стрекотня», заздрісна, підступна, називає себе Павою.

— Знайти і пояснити художні засоби у творі.
Епітети: «золота, чудесна жар-птиця», «жар-птиця непристойно яскрава», «люта скрекотнява», «нескромна птиця», «лиха ґава».
Порівняння: «очі-намистинки».
Метафора: «яснішали лиця», «освітилась казково столиця», «лиця посмутніли», «жар-птиця простудилася», «птаха чита», «справа пішла».
Повтори: «яскра».
Риторичні запитання: «Її нема, бо розумієте?».
Риторичні оклики: «Ганьба!», «Вона яскра-яскра-яскарава!», «О,не сумуйте!», «на новорічну радість нам!»…

V. Підсумки уроку

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

VII. Д/з. Виразно читати поезію І. Жиленко, коментувати її зміст,знаходити і пояснювати приклади художніх засобів.
Підготувати малюнки до твору.

Використана література
1. Дудіна Т.К.,Панченков А.О. Українська література: 6 кл.:Підручник — К.:А..С.К. 2006.
2. Жиленко І.Казки буфетного гнома. — К.,1985.
3. Українська література.5 — 9 класи: Програма для загальноосвітніх закладів з українською мовою навчання / За ред. Р.Мовчан. — К.:Перун; Ірпінь, 2005.
4. Українська література.Хрестоматія нововведених творів. / Упор. Мовчан Р. — К.:Генеза, 2002. — 496с.
5. Косогова О.О.Метод проектів у практиці сучасної школи. — Х.: Вид-во «Ранок».
6. Марина Павленко про П.Тичину, Н.Суравцову, В.Симоненка, В.Стуса, І. Жиленко / М.Павленко — Київ: Грені — Т.2009 — 120с.іл. — (Серія «Життя видатних дітей»).
7. Паращин В.В.Українська література.6 клас.Комплексний зошит для контролю знань. — Х.: Вид-во «Ранок».
8. Презентація спогадів І. Жиленко. «Свобода» (газета), 30 грудня 2011р.,с.18
9. Шарова Є. Ірина Жиленко / Історія української літератури ХХ століття: Удвох кн. — К.,1995 — Кн.2 — ч.2
10. Шингоф І.Л.Українська література.Хрестоматія 6 клас. — Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів,1999.

І. Жиленко «Жар-птиця», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Повернутись на сторінку Ірина Жиленко

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *