Урок на тему: Феномен Порфира Кульбаки за повістю Олеся Гончара « Бригантина». Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Олесь Гончар, шкільна програма

  Урок на тему: Феномен Порфира Кульбаки за повістю Олеся Гончара « Бригантина». Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Олесь Гончар, шкільна програма

  Мета уроку: допомогти учням усвідомити проблеми, порушені у повісті Олеся Гончара «Бригантина», простежити, як у випробуваннях розкриваються характери персонажів, учити учнів осмислювати вчинки героїв твору; розвивати вміння оцінювати людські якості; удосконалювати навички роботи з художнім текстом; виховувати почуття людяності, гуманізму, толерантності.

  Цілі уроку:
  учні знатимуть: зміст повісті О. Гончара «Бригантина», проблеми, порушені у творі, риси характеру Порфира Кульбаки, як поводять себе персонажі у вирішальній ситуації;

  учні вмітимуть: досліджувати основні проблеми повісті, характеризувати образ Порфира Кульбаки, інших персонажів твору, висловлювати власні судження щодо прочитаного і почутого, обговорювати проблему вибору людини у вирішальній ситуації, виразно читати уривки твору.

  Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок.

  Методи, прийоми і форми роботи на уроці: «Передбачення», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Коло ідей»; бесіда, вибіркове читання та переказування окремих епізодів твору, характеристика образів, проблемні запитання, випереджувальні завдання.

  Обладнання: портрети Олеся Гончара, В.Сухомлинського, виставка творів Олеся Гончара, інформаційні картки.

  Найбільша перемога — це та, яку здобуваєш над самим собою…
  Олесь Гончар.

  Хід уроку Феномен Порфира Кульбаки за повістю Олеся Гончара « Бригантина». Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Олесь Гончар, шкільна програма

  I.Організаційний момент.

  II. Мотиваційний етап.

  1. Слово вчителя.
  «Усі ми — тільки учні й вчителі», — сказав поет. Можливо, саме тому проблеми сучасної школи не залишають байдужим нікого. І ми з вами сьогодні перегорнемо ще одну сторінку становлення людської особистості.

  2. Актуалізація суб’єктивного досвіду.
  Метод «Передбачення»: « Я думаю, що урок буде цікавим тому, що…».

  III. Цілевизначення і планування навчальної діяльності.

  1. Повідомлення теми, мети і епіграфа уроку.

  2. Ознайомлення з цілями уроку. (У кожного учня на парті лежить інформаційна картка.)

  IV. Опрацювання навчального матеріалу.

  1. Слово вчителя.
  Художня література не проходить повз больові точки освіти й виховання. Вона засобами художнього слова пізнає душі, характери дітей і вчителів, шукає відповіді на численні «чому ?» і «як?».
  Найчастіше твори про сучасну школу — це оповіді про неймовірно складний шлях учителя до серця дитини, про педагогічні драми і прозріння. Вони несуть у собі жанр педагогічних пристрастей, розкривають психологічні механізми тих процесів, які характеризують стан нашої школи, її радощі, тривоги, клопоти. Це «Урок» Б.Олійника, «Дума про Вчителя» І. Драча, «Добротворець» І. Цюпи, «Малиновий дзвін» Ю. Збанацького, «Шкільний хліб» і «Сільські вчителі» Є.Гуцала, «Кам’яне поле» і «Жорна» Р.Федоріва, «Оглянься з осені» В. Яворівського, «Рубіж» Ю.Мушкетика, «Школа над морем» і «Золота медаль» О.Донченка та ін.
  Особливо хвилюючими серед творів на шкільну тематику, де порушено важливі морально — педагогічні аспекти взаємин батьків і дітей, вихователів і вихованців, є «Обвал» Ю.Мушкетика,
  «Тільки для дівчат» В.Кисельова, «Інна Сіверська, суддя» В.Дрозда, «Бригантина» Олеся Гончара.
  У центрі більшості з них — проблема «важких» підлітків, підвищений інтерес до якої пояснюється, звичайно, реальною гостротою цієї проблеми.
  У своїй книзі «Народження громадянина» В.Сухомлинський називає підлітковий вік «новою особливою сходинкою на шляху до моральної зрілості». Це перехідний вік. «Підліток бачить те, чого не бачить дитина, і він же бачить те, чого вже не бачить дорослий, бо багато речей стають для нього надто звичними». У маленького громадянина формується відчуття й розуміння добра та зла. Це процес болісний, нерідко позначений душевним сум’яттям дитини, максималізмом у словах і вчинках підлітків. Світ ділиться надвоє: «Все, що оточує, всіх, з ким зустрічаються в житті підлітки, вони різко поділяють на добро і зло».
  Саме ґрунтовне знайомство Олеся Гончара із педагогічною спадщиною В.О Сухомлинського спонукало до появи повісті «Бригантина».

  — Що вам про це відомо?

  2. Повідомлення учня.
  Цей твір писався у 1970 — 1972 роках. На початку 70-х років Олесь Гончар відвідав Павлиську школу на Кіровоградщині, де працював В.О.Сухомлинський, і був вражений подвижницькою діяльністю цієї видатної людини. Непокоїла його навіть думка відтворити в «Бригантині», зокрема в образі директора школи Валерія Івановича, окремі моменти особистого життя Сухомлинського, але… Певні причини змусили Гончара згодом розлучитися з такою думкою.

  У 1973 році в журналі «Вітчизна» з’явився новий твір письменника — «Бригантина». Для багатьох читачів поява в Олеся Гончара книжки, присвяченої підліткові, була несподіванкою. Та для самого письменника цей творчий крок не був випадковим. Його давно цікавили незвичайність і своєрідність внутрішнього світу дитини. Це оповідання «Ілонка», «Дорога за хмари», «Фронтовичка», опис дитинства Данька з роману «Таврія», образи дітей у повісті «Щоб світився вогник», в романах «Тронка» і «Циклон». Але «Бригантина» справді стала першим великим твором Олеся Гончара, де головною дійовою особою є підліток, який був травмований тим, що зростав без батька.

  3. Евристична бесіда.

  — Яка ж тема повісті?
  (Відповіді учнів.)

  — Як розгортається сюжет твору? ( Експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка)
  (Відповіді учнів.)

  — Які проблеми порушує автор у повісті?
  (Метод «Мозковий шторм»)

  Проблеми твору

  • людина і суспільство
  • добро і зло
  • любов і ненависть
  • уславлення праці і засудження ліні
  • дружба і зрада
  • єдність із рідним краєм
  • батьки і діти
  • поведінка людини у незвичайних ситуаціях
  • осмислення життя у боротьбі

  Слово вчителя.
  Основна проблема повісті — це формування характеру дітей, які змалку зазнали душевної травми, пішли хибним шляхом.

  — Назвіть персонажів твору. Хто з них вам найбільше сподобався? Чому?
  — Хто, на вашу думку, є головним персонажем повісті? Обгрунтуйте свій вибір.
  — Користуючись інформаційною карткою, охарактеризуйте образ Порфира Кульбаки. Під час своєї розповіді використовуйте цитати з твору.

  Орієнтовний план аналізу літературного персонажа.
  1. Ким є герой твору, його вік, сімейний стан.
  2. Опис зовнішності.
  3. Учинки, думки героя.
  4. Основні риси вдачі.
  5. Ставлення до нього інших персонажів.
  6. Розкриття характеру через мову.
  7. Ставлення автора до героя.

  — У чому ж простежується суперечливість вдачі Порфира?
  (Метод «Мікрофон»)

  1. Характер хлопця буквально зітканий із протиріч. Є в його вдачі багато такого, що не може
  не викликати симпатій. Порфир — працелюб, він ненавидить браконьєрів, він по — своєму чесний і щирий. Але біда в тому, що цей невгамовний «Оксанич» — згусток розхристаної непокори, здатний на дрібні хуліганські витівки, які здаються йому дотепними і возвеличують Порфира в очах ровесників. Живуть у хлопчикові полярні якості: романтична захопленість красою ( з яким поетичним захватом говорить Порфир про лиман, птаство…) — і грубі вихватки, мимовільна жорстокість (мчить коридором, намагаючись настрахати вчительку.)

  2. Хлопець прагне бути мужнім і чесним, як дядько Іван, рибінспектор, гроза браконьєрів, — і нетерпиме ставлення до того, що тебе взяли в спецшколу, щоб виховати ( перша розмова з директором — з неї починається повість).

  3. Порфир бажає самоутвердитися, але разом з тим не вміє розібратися в складних життєвих колізіях ( скажімо, біль маминої душі хлопець відчув і зрозумів нескоро).

  4. Він потребує ласки, співчуття, а одночасно ми помічаємо у ньому насторожену зачаєність, браваду самозахисту ( епізод з першого розділу твору: слухаючи вчителів і відповідаючи на їхні розпитування, Кульбака уже наче й ладен відкритися, але, вловивши в зітханні вчительки
  «щось схоже на жалощі», блискавично наїжачується, замикається у своїй «озлобленій настороженості»). «Лагідність і підступність уживаються в ньому поряд», — приходить до висновку Марися Павлівна, молода вчителька спецшколи.

  5. Суперечливість Порфирової вдачі на самому початку повісті підкреслена портретними подробицями: директор спецшколи, придивляючись до свого нового учня, помічає у виразі його обличчя «щось світле», мов «сонячний зайчик», а в «бистрих смішковитих оченятах» — не тільки блиск інтелекту, а й «щось хижакувате».

  6. Порфир — неабиякий фантазер, витівник з багатою артистичною натурою. Він наділений «уявою, дужчою за саму реальність». Але й реальність раз у раз нагадує хлопцеві про себе. Перенесеними образами, яких у його житті було чимало, адже Порфир — безбатченко, і слова «байстрюк» чи «Оксанич», чуті з уст ровесників і дорослих, боляче ранять його. Вбитим лелекою, жайворонятами, що їх у степу «гербіцидами передушили», жорстокістю браконьєрів, які мало не до смерті забили веслами рибінспектора дядька Івана. Нетактовністю й лицемірством тих, хто зверхньо повчає Порфира, а сам не знає жалощів, п’є, природу губить. Невисловлених і, можливо, ще й не до кінця усвідомлених претензій до дорослих у Порфира так багато, що він озлоблюється і вирішує: « Навіть з гадюками куди легше, аніж з людьми!»

  — А чи є щось, що приносить Кульбаці насолоду?

  — Хто, на ваш погляд, допомагає Порфирові Кульбаці знайти істинний шлях у житті?
  (Відповіді учнів: Валерій Іванович, Ганна Остапівна, Марися Павлівна, Антон Герасимович, мама Оксана.)

  — А як же сам Порфир? Як відбувається переродження цього невгамовця? (Свою відповідь підтверджуйте посиланнями на текст.)

  — У чому вбачає своє щастя кожен із вас? (Метод «Коло ідей».)

  Учні записують власне розуміння щастя на «листках щастя», які потім прикріплюють на дошці.

  V. Рефлексивно-оцінювальний етап.

  1. Робота над епіграфом уроку.
  Прокоментуйте відповідність епіграфа темі уроку.

  2. Закінчіть речення: «Я сьогодні збагнув(ла) одну життєву істину…(Метод «Незакінчене речення».)

  3.Оцінювання роботи учнів на уроці. Аргументація оцінок.

  VI. Домашнє завдання.
  Напишіть лист улюбленому героєві повісті «Бригантина», висловіть своє ставлення до нього, власні побажання або напишіть твір — роздум «У сміливих завжди є щастя

  Урок на тему: Феномен Порфира Кульбаки за повістю Олеся Гончара « Бригантина». Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Олесь Гончар, шкільна програма

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутись на сторінку Олесь Гончар

  Вас можуть зацікавити:

  1. Роман Олеся Гончара «Собор». Аналіз твору

  2. Символіка в романі Олеся Гончара «Собор». Аналіз твору

  3. Екологічні питання і проблеми в романі Олеся Гончара «Собор»

  4. Характеристика образу Володьки Лободи (за твором Олеся Гончара «Собор»)

  5. «Прапороносці» Олеся Гончара. Аналіз твору. Характеристика образів

  6. Життєві долі героїв Олеся Гончара («Собор»)

  7. Відповідальність митця перед майбутнім (за творчістю Олеся Гончара та Олександра Довженка)

  8. Аналіз творів Олеся Гончар «За мить щастя» та «Залізний острів» (із роману «Тронка»)

  9. Аналіз твору «Модри камень» Олеся Гончара: особливість оповіді

  10. Основна ідея новели О. Гончара «Модри камень». Аналіз твору

  11. Красиве й потворне в романі Олеся Гончара «Людина і зброя». Аналіз твору

  12. Роман «Людина і Зброя» Олеся Гончара: автобіографічність твору. Характеристика образів

  13. Краса почуттів людини у трилогії Олеся Гончара «Прапороносці»

  14. Будувати, а не руйнувати (спільне й відмінне в романах «Вершники» Ю. Яновського та «Тронка» О. Гончара)

  15. Краса вірності (за романом Олеся Гончара «Прапороносці»). Характеристика образів

  16. Людська праця й людина (за творами Олеся Гончара «Кресафт», «Соняшники», Юрія Мушкетика «Суд», Олександра Довженка «Щоденник», «Україна вогні»)

  17. Собори душ своїх бережіть, друзі… (за романом Олеся Гончара «Собор»). Аналіз твору

  18. Володька Лобода — людина-функція (за романом «Собор»). Характеристика образу

  19. Людина і природа у романі «Собор». Аналіз твору

  20. Ідея гуманізму в романі О. Гончара «Прапороносці». Аналіз твору

  21. Духовне багатство людини у романі Олеся Гончара «Собор». Аналіз твору

  22. Моя душа — це храм чи купа цегли? (за романом Олеся Гончара «Собор»). Аналіз твору

  23. Заповіт сучасному поколінню в романі Олеся Гончара «Собор». Аналіз твору

  24. Собор як символ духовності людини (за романом «Собор» О. Гончара). Аналіз твору

  25. Незабутні сторінки роману Олеся Гончара «Прапороносці». Аналіз твору

  26. Моя душа — це храм чи купа цегли? (за романом Олеся Гончара «Собор»)

  27. Собор як символ духовності людини (за романом Олеся Гончара «Собор»)

  28. Символ духовної краси людей в образі Собору (за романом Олеся Гончара «Собор»)

  29. Героїчний подвиг солдата у романi Олеся Гончара «Прапороносцi». Характеристика образу

  30. Краса духовного світу героїв Олеся Гончара. Характеристика образів

  31. Моє розуміння заклику: «Собори своїх душ бережіть, друзі… Собори душ!..» (за романом «Собор» Олеся Гончара). Аналіз твору

  32. Роки застою як час руйнації суспільстві (за творчістю О. Гончара)

  33. Роки застою як час руйнації моралі суспільства (за творчістю О. Гончара)

  34. Висвітлення проблем сучасності в романі Олеся Гончара «Собор». Аналіз твору

  35. Розкриття проблем сучасності в романі Олеся Гончара «Собор». Аналіз твору

  36. Філософія в романі Олеся Гончара «Собор». Аналіз твору

  37. Філософія буття в романі Олеся Гончара «Собор». Аналіз твору

  38. Собор як втілення народного духу (за романом Олеся Гончара «Собор»). Аналіз твору

  39. Роман величі людського духу (за романом Олеся Гончара «Собор»). Аналіз твору

  40. Втілення високого народного духу (за романом Олеся Гончара «Собор»). Аналіз твору

  41. Проблему долі духовного начала у житті суспільства (за романом Олеся Гончара «Собор»). Аналіз твору

  42. Велич подвигу і осуд війни в романі Олеся Гончара «Прапороносці». Аналіз твору

  43. Величі ратного подвигу і гнівний осуд війни (за романом Олеся Гончара «Прапороносці»). Аналіз твору

  44. Подвиг і осуд в романі Олеся Гончара «Прапороносці». Аналіз твору

  45. Звичайна людина у незвичайних обставинах (за романом Олеся Гончара «Людина і зброя»). Аналіз твору

  46. Людина і обставини (за романом О. Гончара «Людина і зброя»). Аналіз твору

  47. Звичайна людина і незвичні обставини (за романом Олеся Гончара «Людина і зброя»). Аналіз твору

  48. Місце і значення творчості Олеся Гончара в українській літературі. Аналіз творчості

  49. Значення творчості Олеся Гончара в сучасній українській літературі

  50. Війна як мірило (за романом «Людина і зброя» Олеся Гончара). Аналіз твору

  51. Харків і харків’яни у романі Гончара «Людина і зброя»

  52. Головна ідея новели Олеся Гончара «Модри Камень». Аналіз твору

  53. Рання новелістика Гончара і неоромантизм («Весна за Моравою», «Модри Камень «Ілонка», «Гори співають»). Аналіз творів

  54. Краса й сила людського почуття («За мить щастя» Олесь Гончар)

  55. Сили людських почуттів у трилогії Олеся Гончара «Прапороносці». Аналіз творів

  56. Історичне мислення Олеся Гончара. Аналіз творчості

  57. Собори душ своїх бережіть (за романом Олеся Гончара «Собор»). Аналіз твору

  58. Творчість Олеся Гончара в контексті світових літературних осягнень

  59. Собор як символ духовної краси людини в однойменному романі Олеся Гончара. Аналіз твору

  60. Ідея духовного багатства людини в романі Олеся Гончара «Собор»

  61. «Моя душа — це храм чи купа цегли?» (за романом О. Гончара «Собор»). Аналіз твору

  62. Володька Лобода в наші дні. Характеристика образу

  63. Гуманістичні тенденції в новелах Олеся Гончара. Аналіз творчості

  64. Мої роздуми над творами Олеся Гончара

  65. Людина — головний герой Олеся Гончара. Аналіз творчості

  66. Урок на тему: Літературна композиція за фронтовими поезіями Олеся Гончара

  67. Урок на тему: Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини у творі Олеся Гончара «За мить щастя»

  68. Урок на тему: Хто він, цей Володька, живучий пристосуванець чи небезпечний руйнівник духовних храмів? (з участю літературних героїв за романом Олеся Гончара «Собор»)

  69. Урок на тему: Феномен Порфира Кульбаки за повістю Олеся Гончара « Бригантина»

  70. Урок на тему: Багатство внутрішнього світу і благородство душі людини — трудівника Романа Винника в оповіданні Олеся Гончара «Романові яблука» (уривок з роману «Твоя зоря»)

  71. Літературні ігри пізнавального характеру за творчістю О. Гончара. Гра «Перевір свою пам’ять»

  72. Літературні ігри пізнавального характеру за творчістю О. Гончара. Вікторина «Пізнай героя за портретом»

  73. Літературні ігри пізнавального характеру за творчістю О. Гончара. Що за звичай?

  74. Літературні ігри пізнавального характеру за творчістю О. Гончара. Афоризми з роману «Собор» (устами якого героя вини промовлялися?)

  75. Літературні ігри пізнавального характеру за творчістю О. Гончара. Прислів’я та приказки (Хто кому сказав?)

  76. Літературні ігри пізнавального характеру за творчістю О. Гончара. Криптограми

  77. Літературні ігри пізнавального характеру за творчістю О. Гончара. Бліц-опитування

  78. Тест за темою О. Гончар «Собор»

  79. Олесь Гончар. «Собор». Зміст роману. Літературний диктант

  80. Олесь Гончар. Новела «За мить щастя». Літературний диктант

  81. Олесь Гончар. Життя і творчість. Літературний диктант

  82. Олесь Гончар. Життя і творчість. «Собор». Літературний диктант

  83. Олесь Гончар. Життя і творчість. Літературний диктант

   

  Комментарии закрыты.