Звуковий аналіз вимовлених слів, навчання грамоти

Звуковий аналіз вимовлених слів, навчання грамоти

Хід заняття Звуковий аналіз вимовлених слів, навчання грамоти

II. Повідомлення теми і мети
— Сьогодні на уроці ми продовжимо спостереження за звуками рідної мови, будемо записувати слова за допомогою умовних знаків.

III. Вправляння у практичному застосуванні набутих знань. Розвиток фонематичного слуху

— Послухайте, будь ласка, вірш О. Кононенко і скажіть, у яких словах чути звуки [л] і [л’].

Лось і лосенятко з ним,
Ліс для лосів — рідний дім.
Літо в ліс гукнуло осінь,
Лист летить на спини лосям.

Учні повторюють вірш зі слів учителя, називають слова зі звуками [л] і [л’], визначають місце кожного з них у слові.

IV. Коротка бесіда за змістом ілюстрації Букваря «Екскурсія до лісу»

— У лісі,— нагадує вчитель,— слід вести себе обережно, не лякати лісових мешканців. Особливо треба зберігати тишу в лісі навесні, щоб не турбувати птахів, які у цей час висиджують у гніздах пташенят. Якщо ви будете поводитись саме так, то побачите багато цікавого.
— Яких тварин можна побачити в наших українських лісах? (Учні називають тварин, зображених на ілюстрації, доповнюють перелік назвами тих тварин, що живуть у їхній місцевості.)

V. Частковий звуковий аналіз слів з опорою на їх звукові моделі

Учні навчаються:
1) чути в окремих словах і складах голосні звуки. Наприклад:
у слові лось — голосний [о];
у слові кінь — голосний [і]; у складі
со- — голосний [о];
у складі -ва — голосний [а];
у складах си-; -ни — голосний [и];
2) правильно виділяти зі слів звуки на початку і в кінці:
у слові білка — на початку — пом’якшений приголосний [б’];
останній — голосний звук [а];
у слові кролики — на початку чуємо звук [к];
у кінці — звук [и];
у слові кінь — на початку чуємо звук — [к’]; у кінці — звук [н’];
3) позначати за допомогою вчителя умовними знаками звуки в словах: лось, оса, гриби, малина, лисиця.

VI. Робота з реченням. Запис моделей речень, що складаються із різної кількості слів (з опорою на сюжетні малюнки)
Учні закріплюють уміння складати речення з різною кількістю слів, наприклад, на тему «Свійські та дикі тварини». Учням можна ставити запитання:
— Що знайшла білочка?
— Що тримає їжак?
— Що збирає лисичка?
— На чому сидить оса?
— Біля чого сидить сонечко?
— По чому повзе мураха?
— На кого дивиться лосеня?
— Де ростуть гриби?
— Які гриби ростуть у лісі?
— Які у лося роги?
— Біля чого ростуть мухомори?

VII. Підготовка учнів до перевірки знань і вмінь за добукварний період
Учитель, беручи до уваги рівень розвитку дітей класу, обирає форму перевірки (роботу за варіантами чи індивідуальні картки для кожного учня). Оскільки в добукварний період програмою передбачено формування елементарних аналітико-синтетичних умінь у роботі над реченням, текстом, звуками мовлення, педагог може підготувати різнорівневі завдання. До їх виконання дітей треба готувати заздалегідь. На цьому уроці доречно запропонувати дітям попрацювати в парах над завданнями, аналогічними до контрольних.
1) Послухати речення, що читає вчитель, записати в зошити їхні моделі.
Ліс. На дереві білка. Діти збирають гриби.
2) Робота за предметними малюнками: з’єднати малюнок предмета з його звуковою схемою, наприклад, малюнки і звукові схеми.
3) Самостійно записати схеми до слів, які називає вчитель (слова мають бути різної структури: одно-, дво-, трискладові).

VIII. Перевірка виконаної роботи

IX. Ретельна робота над помилками

X. Підсумок
— Ви на уроці вчились чути у словах голосні звуки, виділяти звуки на початку і в кінці слова; складали речення за схемами і схеми до речень; виконували самостійну роботу.

Звуковий аналіз вимовлених слів, навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *