Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень, Українська мова

Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень, Українська мова

Хід заняття Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень, Українська мова

І. Актуалізація опорних знань

1. Пригадайте, які типи мовлення є в українській мові.

2. Назвіть основні ознаки опису, розповіді, роздуму.

3. Кожен тип мовлення має свою структуру. Такою для роздуму є: теза — аргумент — висновок. Подумайте, чим зумовлена саме така його будова.

4. Слово вчителя.
— Коли ми кажемо «треба подумати» — це значить, що нам необхідно з’ясувати для себе: чи ми схвалюємо, чи ні, чи згодні ми, чи заперечуємо. Але для того щоб прийняти конкретне рішення, ми повинні мати певні підстави. Необхідно довести правильність того чи іншого рішення. Звідки беруться аргументи? Перш за все із власного досвіду, на підставі коментування дорослих, на основі прочитаної інформації. Таким чином, приймаючи якесь рішення, ви не тільки висловлюєте згоду чи протест, а й коментуєте, чому саме таке рішення ви прийняли, що для вас послужило аргументом. Звичайно, фіналом висловлювання буде висновок. Усі ці міркування разом і будуть висловлюванням типу роздуму.
Отже, запишіть тему сьогоднішнього уроку: «Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень».

II. Організація засвоєння нового матеріалу

1. Спостереження над структурою тексту
• Прочитайте текст вправи. Стисло розкажіть про вчинок хлопчиків від третьої особи.
• Визначте його тему та основну думку.
• Скажіть, чи можна стверджувати, що розповідь пов’язана з оцінкою поведінки, вчинків хлопчиків.
• Чи можна сказати, що хлопці здійснили вчинок? Одним реченням сформулюйте його суть.
• Як, на вашу думку, оцінюють свій учинок самі хлопці?
• Як оцінив його Сашко? Як оцінить Сашкова мама? вчителька?
• Дайте власну оцінку вчинкові хлопчиків.
• Визначте стиль уривка, свою думку доведіть.

2. Робота з підручником
Ознайомлення з теоретичним матеріалом.

3. Складання висловлювань на тему «Кого я вважаю справжнім другом»

4. Творча робота
За складеним планом напишіть твір про вчинок вашого товариша, який вам запам’ятався. Закінчіть твір роздумом, розпочавши його так: «Цей вчинок я вважаю благородним (негідним), тому що… »

5. Колективне складання плану з опорою на теоретичний матеріал вправи

Орієнтовний план

Вступ Чому я обрав цю тему?
ТезаЯким повинен бути справжній товариш
Докази1) чесний і порядний;
2) відданий;
3) готовий у будь-який момент прийти на допомогу;
4) розумний, винахідливий;
5) надійний, справедливий
ВисновокДружба — це найцінніший скарб

6. Слухання висловлювань учнів, їх словесна оцінка

ІІІ. Підсумок
Складіть план і напишіть чорновий варіант твору-роздуму на одну з тем. Використайте вислови, словосполучення, подані у підручнику.

Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень, Українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *