Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі

  Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі

  Підготовка та проведення уроків розвитку зв’язного мовлення у 6-х класах

  1. Урок на тему: Повторення вивченого про спілкування і мовлення; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)

  2. Урок на тему: Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові: той, хто говорить (пише), адресат мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета і місце спілкування (практично). Діалог відповідно до запропонованої ситуації спілкування, що пов’язана з особистими враженнями, спостереженнями, життєвим досвідом учнів

  3. Урок на тему: Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про текст. Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Твір-опис на основі особистих вражень

  4. Урок на тему: Види зв’язку речень у тексті (практично). Навчальне аудіювання

  5. Урок на тему: Аудіювання тексту художнього стилю

  6. Урок на тему: Простий план власного висловлювання (практично). Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення за простим планом

  7. Урок на тему: Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Читання текстів різних стилів

  8. Урок на тему: Сполучення в одному тексті різних типів мовлення. Читання текстів різних типів і жанрів мовлення

  9. Урок на тему: Основні джерела матеріалу для твору, прийоми добору матеріалу для твору і його систематизація (практично). Письмовий твір-оповідання на основі побаченого

  11. Урок на тему: Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

  12. Урок на тему: Вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису природи

  13. Урок на тему: Усний твір-опис природи на основі особистих вражень

  14. Урок на тему: Твір-опис природи за картиною у художньому стилі

  15. Урок на тему: Складний план готового тексту. Усний твір-оповідання за жанровою картиною

  16. Урок на тему: Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням

  17. Урок на тему: Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей

  18. Урок на тему: Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі (усно)

  19. Урок на тему: Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

  20. Урок на тему: Складання плану роботи

  21. Урок на тему: Складання діалогів (телефонна розмова)

  22. Урок на тему: Усний переказ тексту

  23. Урок на тему: Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень (усний і письмовий)

  Уроки розвитку зв’язного мовлення в 6 класі

  Комментарии закрыты.