Уроки розвитку зв’язного мовлення в 5 класі

Уроки розвитку зв’язного мовлення в 5 класі

Підготовка та проведення уроків розвитку зв’язного мовлення у 5-х класах

1. Урок на тему: Загальне уявлення про мовлення. Основні правила спілкування

2. Урок на тему: Поняття про стилі мовлення

3. Урок на тему: Поняття про типи мовлення. Усний докладний переказ розповідного характеру з елементами роздуму

4. Урок на тему: Побудова тексту-роздуму

5. Урок на тему: Складання тексту-міркування

6. Урок на тему: Складання твору-розповіді на основі власних спостережень

7. Урок на тему: Написання твору-опису за власними спостереженнями

8. Урок на тему: Оповідання про випадок із життя

9. Урок на тему: Робота над виправленням помилок, які були допущені в творі

10. Урок на тему: Особливості побудови роздуму. Докладний переказ тексту-роздуму

11. Урок на тему: Твір-роздум на основі власного досвіду

12. Урок на тему: Робота над помилками, допущеними у творі-роздумі

13. Урок на тему: Особливості побудови опису. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

14. Урок на тему: Усна відповідь на лінгвістичну тему

15. Урок на тему: Твір-опис тварини за власними спостереженнями в художньому стилі

16. Урок на тему: Правила спілкування. Створення діалогів

17. Урок на тему: Продовження оповідання за поданим початком

18. Урок на тему: Твір за власними спостереженнями та за картинами

19. Урок на тему: Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису

20. Урок на тему: Особливості побудови художнього і наукового описів

21. Урок на тему: Складання розповіді з елементами опису за власними спостереженнями

22. Урок на тему: Складання листа, оформлення конверта

23. Урок на тему: Детальний усний переказ із творчим завданням

24. Урок на тему: Написання твору-опису за картиною

25. Урок на тему: Замітка в газету інформаційного характеру

Уроки розвитку зв’язного мовлення в 5 класі