Тести за творчістю Івана Драча. Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Іван Драч, шкільна програма

  Тести за творчістю Івана Драча. Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Іван Драч, шкільна програма

  Варіант І

  1. Перша збірка віршів І. Драча:
  а) «Соняшник»;
  б) «Протуберанці серця»;
  в) «Корінь і крона».

  2. Особливості індивідуального стилю письменника в:
  а) самобутності таланту;
  б) індивідуальній неповторності;
  в) широкому використанню традицій.

  3. Для поезії Драча характерна:
  а) декларативність;
  б) ілюстративність;
  в) реалістичне відтворення життя.

  4. Утруднює сприйняття творів письменника:
  а) метафоричність;
  б) складність форми;
  в) надлишкове використання символічних образів.

  5. У збірці «Соняшники» головну увагу автор приділяє:
  а) філософському осмисленню досягнень науки;
  б) розповіді про щоденне життя.

  6. Улюблені жанри поетам
  а) балади;
  б) вірші-послання;
  в) етюди;
  г) верлібри.

  7. Вірш «Балада про соняшник» характеризується:
  а) авторським підходом до використання традиційної космічної образності;
  б) олюдненням образів.

  8. Персоніфікація — це … (Персоніфікація (від лат. persona — обличчя, особа + fa-cere — робити) — один з видів метафори, коли автор неживим речам надає ознак живих істот. Цей вид метафор виник в найдавніші часи, коли люди вірили в різні сили природи.)

  9. Проблему гуманізації суспільства автор розглядає у вірші:
  а) «Балада про соняшник»;
  б) «Етюд про хліб»;
  в) «Дума про Вчителя».

  10. Продовжити думку: у віршах «В оркестрі мікрочастин», «Реквієм Павлу Тичині», «Смерть Шевченка», циклі віршів про Г. Сковороду І. Драч порушує проблеми…

  11. «Чорнобильська мадонна» за жанром:
  а) поема;
  б) мозаїка;
  в) скорбна пісня.

  12. Ідейний зміст поеми «Чорнобильська мадонна»:
  а) пекучий біль з приводу того, що трапилося у квітні 1986 р.;
  б) гіркі роздуми над проблемою «людина і природа»;
  в) турбота про майбутнє людства, про необхідність збереження природи.

  13. В «Чорнобильській мадонні»:
  а) нагнітається жахливість;
  б) глибокий ліризм.

  14. Дайте відповідь на питання. Хто винен у Чорнобильській трагедії?

  15. З якою метою І. Драч у творі «Чорнобильська мадонна» життєво правдиві картини поєднує з феєричними; реальні — з фантастичними?

  16. Чим пояснити ускладнення композиції поеми «Чорнобильська мадонна»?

  17. З якими творами 1. Драча поема має тісний ідейний зв’язок?

  Варіант ІІ

  1. Поезіє, сонце моє оранжеве!
  Щомиті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе,
  Щоб стати соняшником.
  Це рядки з поезії І. Драча… («Балада про Соняшник»)

  2. Які слова, на Вашу думку, найхарактерніші для оцінки творчості поета-новатора та реформіста:
  а) філософічність;
  б) ренесансне світовідчуття;
  в) асоціативність;
  г) оригінальність манери письма;
  ґ) ліричність;
  д) символічність;
  е) метаморфозність;
  є) музикальність.

  3. Тема «малої батьківщини» стала провідною у збірці поета, яка має назву:
  а) «Соняшник»;
  б) «Теліжинці»;
  в) «Протуберанці серця»;
  г) «Храм сонця».

  4. У поетичній драмі «Дума про Вчителя» головним персонажем є відомий педагог:
  а) Л. Толстой;
  б) В. Сухомлинський;
  в) А. Макаренко;
  г) К. Ушинський.

  5. Кого у «Баладі про Сар’янів та Ван Гогів» поет порівнює з художниками зі світовими іменами — вірменом Сар’яном, голландцем Ван Гогом, українцями — братами Кричевськими:
  а) поетів;
  б) сільських жінок;
  в) будівельників;
  г) режисерів.

  5. Які фільми були створені за кіноповістями І. Драча?
  а) «Земля»;
  б) «Криниці для спраглих»;
  в) «Іду до тебе»;
  г) «Камінний хрест».

  6. Визначити віршовий розмір строфи:

  Душу носять по світах вітри.
  Серце мчить крилата догори.
  Я ж землі належу. До кісток.
  До майбутніх буйних пелюсток. (хорей)

  7. Статті І. Драча-критика були присвячені огляду творчості, таких відомих українських письменників:
  а) Г. Сковороди;
  б) Лесі Українки;
  в) П. Грабовського;
  г) П. Тичини;
  ґ) Максима Рильського;

  8. За жанром твір «Чорнобильська мадонна» можна віднести до
  а) ліричної поеми;
  б) поеми-мозаїки;
  в) драматичної поеми;
  г) балади.

  9. Якими художніми засобами оперує поет в уривку:

  За безладу безмір, за кар’єри і премії,
  Немов на війні, знову ви хід один:
  За мудрість всесвітню дурних академій
  Платим безсмертям — життям молодим…

  а) порівняння;
  б)
  в)

  10. Спробуйте графічно зобразити ті почуття, які викликає у вас поезія І. Драча.

  Тести за творчістю Івана Драча. Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Іван Драч, шкільна програма

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутись на сторінку Іван Драч

  Вас можуть зацікавити:

  1. Метафоричність та новизна у поезії Івана Драча

  2. «Люблю повертати людину очима до сонця мистецтва…» (Іван Драч про роль мистецтва)

  3. «Я землі належу. Весь. До дна» (І. Драч)

  4. Алегоричні образи соняшника і сонця у творі І. Драча «Балада про соняшник». Аналіз твору

  5. Вселюдська трагедія та її осмислення у поемі І. Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  6. Образ матері-страдниці в поємі І. Драча «Чорнобильська Мадонна». Характеристика образу

  7. Жага й талант. Штрихи до портрета Івана Драча

  8. Художнє осмислення Чорнобильської трагедії у творах українських письменників. Аналіз творів

  9. Художнє осмислення чорнобильської трагедії в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  10. Людина і природа у творчості Івана Драча. Аналіз творів

  11. Осмислення чорнобильської трагедії в поемі І. Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  12. Людина і сонце в творчості Івана Драча. Аналіз творів

  13. Трагедія Чорнобиля у творчості Івана Драча. Аналіз творів

  14. «Люблю повертати людину очима до сонця мистецтва…» (Іван Драч про роль мистецтва)

  15. Чорнобильська катастрофа — найбільша трагедія епохи (за поемою Івана Драча «Чорнобильська Мадонна»). Аналіз твору

  16. Людина і природа у творчості Івана Драча. Аналіз творів

  17. Зображення чорнобильської трагедії в поемі Івана Драча «Чорнобильська Мадонна». Аналіз твору

  18. Трагедія Чорнобиля в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  19. Художнє осмислення чорнобильської трагедії в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  20. Чорнобильська мадонна Івана Драча. Аналіз твору

  21. Незвичайний дивосвіт образів Івана Драча у «Баладі про соняшник»

  22. Незвичайний дивосвіт образів Івана Драча у «Баладі про соняшник». Характеристика образів

  23. Дивосвіт образів Івана Драча у «Баладі про соняшник». Характеристика образів

  24. Пересторога людству у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна»

  25. Пересторога людству у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  26. Застереження людству (за поемою Івана Драча «Чорнобильська мадонна»)

  27. Застереження людству у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  28. Продовження традицій Т. Шевченка та народних дум у зображенні матері-страдниці у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  29. Продовження традицій Тараса Шевченка та народних дум у зображенні матері-страдниці в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  30. Образ матері-страдниці у поемі «Чорнобильська мадонна» Івана Драча. Характеристика образу

  31. Багатоплановість образу Мадонни в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна»

  32. Побудова поеми Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  33. Засудження винуватців аварії у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна»

  34. Засудження винуватців аварії в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  35. Засудження винуватців трагедії в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  36. Романтична поетизація миті життя в «Етюді про хліб» Івана Драча. Аналіз твору

  37. Художній світ Івана Драча. Аналіз творів

  38. Роздуми над твором Івана Драча «Чорнобильська мадонна»

  39. Образи поеми Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Характеристика образу

  40. Трагедія людства та її осмислення у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  41. «Я землі належу, весь, до дна» (І. Драч)

  42. «Балада про соняшник». Аналіз твору

  43. Аналіз балади «Крила» Івана Драча

  44. Іван Драч. Самобутність, індивідуальна неповторність таланту

  45. Іван Драч. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва

  46. І. Драч. Розповідь про письменника.

  47. «Балада про соняшник» Івана Драча. 11 клас

  48. Літературний диктант. Іван Драч

  49. Тести за творчістю І. Драча

   

  Комментарии закрыты.