Тема 3. Композиційні прийоми у графіці та живописі. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу. Конспекти уроків образотворчого мистецтва (малювання), 2 клас

  Тема 3. Композиційні прийоми у графіці та живописі. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу. Конспекти уроків образотворчого мистецтва (малювання), 2 клас

  Урок № 17

  Тема уроку
  Композиційні засоби досягнення художньої виразності зображення (обрання формату, розміру зображення)

  Мета уроку
  Ознайомлювати учнів з основами композиції, поняттям задум; розвивати комбінаторні здібності, образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати, узагальнювати; розвивати кмітливість; навчати міркувати; стимулювати розвиток допитливості; виховувати в учнів акуратність, увагу

  Творче завдання (техніка виконання)
  Ілюстрація до казки І. Франка «Заєць та Їжак» (живопис)

  Обладнання, матеріали та інструменти
  Навчальні плакати; репродукції картин відомих художників; фотографії; навчальні роботи з методичного фонду; схеми компонування; матеріали для демонстрування послідовності та техніки виконання роботи; книжки із казками; аудіозапис фрагментів музики до балету П. Чайковського «Лускунчик»; ТЗН. Альбом для малювання; простий олівець; гумка; акварель; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра

  Урок № 18

  Тема уроку
  Пропорції та масштаб. Елементарні поняття про будову фігури людини, її складові

  Мета уроку
  Продовжувати ознайомлювати учнів із пропорціями людської фігури; надавати початкові відомості про правила малювання людської фігури, що рухається; закріплювати знання про основи композиції; розвивати комбінаторні здібності, образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати, узагальнювати; розвивати кмітливість; навчати міркувати; стимулювати розвиток допитливості; виховувати в учнів акуратність, увагу

  Творче завдання (техніка виконання)
  Улюблений казковий персонаж (живопис)

  Обладнання, матеріали та інструменти
  Навчальні плакати; репродукції картин відомих художників; фотографії; навчальні роботи з методичного фонду; схеми послідовності малювання фігури в русі; схема пропорційної будови людського тіла; Л. Моцарт «Катання на санях»; Е. Вальдтейфель вальс «Ковзанярі»; ТЗН. Альбом для малювання; простий олівець; гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра

  Урок № 19

  Тема уроку
  Поняття врівноваженої та неврівноваженої композиції. Досягнення композиційної рівноваги шляхом розташування на площині великих та малих елементів

  Мета уроку
  Продовжувати ознайомлювати учнів із графікою як видом образотворчого мистецтва; надавати початкові знання про декоративний малюнок; навчати спрощувати та декорувати природні форми; ознайомлювати з новим композиційним прийомом — рівномірним заповненням площини аркуша; формувати у дітей уміння сприймати, розрізняти й аналізувати характерні особливості силуетних форм; продовжувати формувати вміння аналізувати природні форми; розвивати дрібну моторику руки; виховувати в учнів естетичне сприйняття навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості

  Творче завдання (техніка виконання)
  Зимові розваги (живопис або графіка, аплікація)

  Обладнання, матеріали та інструменти
  Навчальні плакати; репродукції картин відомих художників і навчальні роботи з методичного фонду; ТЗН. Альбом для малювання; простий олівець, гумка; туш або гуаш; клей ПВА; ємності для клею і води; пензлик для клею, серветки; клейонка; коробочка для елементів аплікації

  Урок № 20

  Тема уроку
  Поняття композиційного центру. Виділення головного в композиції

  Мета уроку
  Пояснювати учням поняття центр композиції; ознайомлювати з поняттям пейзаж; закріплювати розуміння поняття лінія зламу земля—небо, лінія горизонту, ускладнення палітри; відпрацьовувати правильну побудову композиції на аркуші паперу; закріплювати навички створення необхідного кольору змішуванням спектральних кольорів; навчати дітей розподіляти зображення за принципом «ближче — більше, далі — менше», поділяти площини на горизонтальні та вертикальні; активізовувати спостережливість, фантазію, сенсорні уміння та навички; розвивати дрібну моторику руки; виховувати естетичне сприйняття учнями навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості

  Творче завдання (техніка виконання)
  Зимова ніч (живопис)

  Обладнання, матеріали та інструменти
  Схеми («Положення об’єкта на площині аркуша»); навчальні плакати; фотороботи; репродукції картин відомих художників і навчальні роботи з методичного фонду; П. Чайковський «Пори року. Грудень», Ф. Шопен «Ноктюрн»; ТЗН. Альбом для малювання; простий олівець; гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра

  Урок № 21

  Тема уроку
  Світло і тіні

  Мета уроку
  Навчати дітей розподіляти зображення за принципом «ближче — більше, далі — менше», поділяти площини на горизонтальні та вертикальні; надавати учням відомості про світло, тінь, об’єм; формувати вміння аналізувати та змішувати кольори; навчати міркувати; закріплювати навички створення необхідного кольору змішуванням спектральних кольорів; розвивати в дітей комбінаторні здібності; формувати образне, логічне, просторове мислення; виховувати в учнів уважність; стимулювати розвиток допитливості

  Творче завдання (техніка виконання)
  Смачні фрукти (живопис)

  Обладнання, матеріали та інструменти
  Навчальні плакати; репродукції картин відомих художників; навчальні роботи з методичного фонду; будь-який предмет округлої форми (яблуко, м’яч) та настільна лампа; матеріали для демонстрування послідовності й техніки виконання роботи; ТЗН. Альбом для малювання; простий олівець; гумка; акварель; пензлі № 4, 6; ватяні палички; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра

  Урок № 22

  Тема уроку
  Статична та динамічна композиції. Елементарне передавання динамічного стану об’єктів

  Мета уроку
  Навчати учнів узгоджувати зображення з форматом, передавати (на елементарному рівні) динамічний стан об’єктів; продовжувати навчати розміщувати зображення на аркуші паперу, передавати стан природи засобами живопису; продовжувати ознайомлювати з групою холодних кольорів; навчати міркувати; розвивати особистісно-ціннісне ставлення до творів мистецтва, прагнення до спілкування з ними, уміння виражати емоційне ставлення до краси природи у творах мистецтва та навколишньому світі; стимулювати розвиток допитливості; виховувати спостережливість, акуратність, увагу

  Творче завдання (техніка виконання)
  Хуртовина (графіка або живопис)

  Обладнання, матеріали та інструменти
  Спектральне (колірне) коло; репродукції картин відомих художників і навчальні роботи з методичного фонду; матеріали для демонстрування послідовності та техніки виконання роботи; кольорові кружечки на кольоровому тлі; ТЗН. Папір синього або сірого кольору; простий олівець; гумка; гуаш білого та чорного кольору; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра

  Урок № 23

  Тема уроку
  Способи передавання глибини простору

  Мета уроку
  Закріплювати в учнів поняття про композицію; надавати уявлення про ілюзорне зменшення віддалених предметів, часткове загороджування дальних предметів ближніми, початкові відомості про передавання глибини простору на площині; розвивати комбінаторні здібності, навички та вміння передавати простір, освітлення, визначати тон; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати; навчати міркувати; формувати образне, логічне, просторове мислення; виховувати в учнів уважність; стимулювати розвиток допитливості

  Творче завдання (техніка виконання)
  Гарна хата (живопис)

  Обладнання, матеріали та інструменти
  Навчальні плакати, репродукції картин відомих художників і навчальні роботи з методичного фонду, що зображують глибоку перспективу; матеріали для демонстрування послідовності й техніки виконання роботи; ТЗН. Альбом для малювання; простий олівець; гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра

  Урок № 24

  Тема уроку
  Симетрія як найпростіший композиційний засіб організації площини. Досягнення рівноваги в асиметричній композиції

  Мета уроку
  Закріплювати розуміння дітьми понять композиція, лінія горизонту; надавати учням початкові відомості про поняття рівновага; продовжувати закріплювати поняття симетричний малюнок, витинанка; навчати створювати узагальнену форму; формувати прийоми роботи з ножицями; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати, узагальнювати; розвивати комбінаторні здібності, образне, логічне, просторове мислення, кмітливість; виховувати в учнів акуратність, увагу; навчати міркувати; стимулювати розвиток допитливості

  Творче завдання (техніка виконання)
  Святковий букет (монотипія)

  Обладнання, матеріали та інструменти
  Схеми компонування плями на площині, матеріали для демонстрування послідовності та техніки виконання роботи; ТЗН. Альбом для малювання; простий олівець; гумка; акварель; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра; ножиці; клей ПВА; пензлі для клею; клейонка

  Урок № 25

  Тема уроку
  Використання зображувальних можливостей кольору. Поняття про колорит, колірну гаму. Колірні асоціації

  Мета уроку
  Надавати учням початкові відомості про колорит, формувати уявлення про виражальні можливості кольору та його роль у створенні художнього образу; навчати передавати настрій за допомогою кольору та його відтінків; надавати учням початкові відомості про симетричну форму; навчати знаходити вісь симетрії і визначати її роль; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати; розвивати творчу уяву, спостережливість, акуратність, увагу; виховувати почуття прекрасного; збуджувати в учнів інтерес до творчої діяльності в умовах практичної роботи

  Творче завдання (техніка виконання)
  Танок метеликів і квітів (графіка та аплікація)

  Обладнання, матеріали та інструменти
  Навчальні плакати; репродукції картин відомих художників; навчальні роботи з методичного фонду; фотографії із зображеннями метеликів та інших комах; матеріали для демонстрування послідовності й техніки виконання роботи; аудіозаписи (А. Вівальді цикл «Пори року», П. Чайковський цикл «Пори року»); ТЗН. Альбом для малювання; простий і кольорові олівці; фломастери; гумка; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра. (Матеріали уроку на вибір учнів)

  Урок № 27

  Тема уроку
  Відтворення глибини простору за допомогою кольору, деталізації переднього плану та методу загороджування

  Мета уроку
  Надавати учням початкові відомості про повітряну перспективу; формувати вміння визначати пропорції; формувати образне, логічне, просторове мислення; розвивати комбінаторні здібності, навички й уміння передавати просторове розташування групи предметів; продовжувати формувати у дітей уміння аналізувати; навчати міркувати; виховувати увагу; стимулювати розвиток допитливості

  Творче завдання (техніка виконання)
  Весна прийшла (живопис)

  Обладнання, матеріали та інструменти
  Репродукції картин відомих художників і навчальні роботи з методичного фонду; матеріали для демонстрації послідовності та техніки виконання роботи; аудіозапис (П. Чайковський цикл «Пори року. Березень»); ТЗН. Альбом для малювання; простий і кольорові олівці; гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра

  Тема 3. Композиційні прийоми у графіці та живописі. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу. Конспекти уроків образотворчого мистецтва (малювання), 2 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків образотворчого мистецтва (малювання), 2 клас

  Комментарии закрыты.