Життєпис Тараса Шевченка, українська література

Життєпис Тараса Шевченка, українська література

Воскресну нині! Ради їх
Людей закованих моїх,
Убогих, ницих… Возвеличу,
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово.
Т. Г. Шевченко

Хід уроку Життєпис Тараса Шевченка, українська література

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда за планом

1. Ознайомлення з життям та творчістю Т. Г. Шевченка в попередніх класах.
2. Україна — це Шевченко. Шевченко — це Україна.
3. Тарас Шевченко й сьогодення.
4. Оголошення теми, епіграфа уроку.

III. ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Учні в групах із запропонованого переліку вибирають цілі, що стосуються цього уроку, доповнюють їх власними.

Учні вивчають план уроку, за бажанням коригують його.

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Проект групи «істориків»

Тематичні питання:

 • зв’язок літератури з життям суспільства, посилення її ролі у визвольному русі;
 • активізація громадсько-політичного й культурного життя в Україні;
 • романтична течія в українській літературі. Форма проекту — історична довідка.

Отже, перша пол. XIX ст. характеризувалася пожвавленням літературного життя в Україні. Але, попри інші фактори, гальмувало цей розвиток кріпацтво, яке доти що було не скасоване.

Ось у такій кріпацькій родині народився й майбутній Великий поет Т.Г. Шевченко. Слово — «бібліографам».

2. Проект групи «бібліографів»

Тематичні питання:

 • дитинство Т. Шевченка;
 • роки поневірянь у Вільно та Петербурзі;
 • жадана воля, студент Академії мистецтв;
 • подорожі до України, діяльність у Кирило-Мефодіївському товаристві;
 • період заслання;
 • останні роки життя.

Форма проекту — бібліографічний довідник життєвого шляху Т. Г. Шевченка.

І. Я. Франко писав: «Він був сином мужика і став володарем в царстві Духа». І про це свідчить творча діяльність Великого Кобзаря. Лейтмотивом усіх його творів є загальновідомі рядки (учитель звертається до епіграфа уроку).

…Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово.

— До слова запрошуємо «літературознавців».

3. Проект групи «літературознавців»

Тематичні питання (короткий огляд періодів творчості Т. Г. Шевченка):

 • рання творчість (1837-1843);
 • творчість періоду «трьох літ» (1843-1847);
 • творчість періоду заслання та останніх років життя (1847—1861).

Форма проекту — літературний покажчик творів Т. Г. Шевченка.

Тарас Шевченко став основоположником не тільки неукраїнської літератури, а й започаткував нову еру в українському образотворчому мистецтві. Про це нам розкаже група «мистецтвознавців».

Шевченкові належить виняткова роль у формуванні української національної ідеології: надавши українській мові статусу літературної, він тим самим сформував основу модерної української літератури, а в ширшому значенні — заклав підґрунтя української національної ідентичності. В українській інтелектуальній історії переломного значення набула вперше сформульована Шевченком ідеї нації як духовного континууму «мертвих, і живих, і ненароджених», згідно з якою не лише предки відповідають за долю нащадків, а й нащадки — за долю предків.
Микола Жулинський

4. Проект групи «мистецтвознавців»

Тематичні питання:

 • дитячі «університети» Тараса;
 • петербурзький період життя;
 • студент Академії мистецтв;
 • у солдатській неволі (участь Шевченка в Аральській експедиції, служба в Новопетрівському укріпленні);
 • художні роботи останніх років життя.

Форма проекту — альбом «Т. Шевченко — художник».

Життя і діяльність Т. Г. Шевченка тісно пов’язані з нашим краєм — Сумщиною. Ми пишаємося тим, що під час трьох подорожей до України Шевченко завітав і до нас. Тема «Шевченко й Сумщина» цікавить багатьох дослідників, зокрема й наших краєзнавців.

5. Проект групи «краєзнавців»

Тематичні питання:

 • Шевченко на Роменщині;
 • Шевченко на Глухівщині;
 • Шевченко на Лебединщині;
 • Шевченко художник на Сумщині.

Форма вираження проекту — літературна карта «Тарас Шевченко на Сумщині»

Усі проекти будуть об’єднані в посібник для вчителів та учнів під назвою «Ім’я, освячене любов’ю», який стане в пригоді під час вивчення життя та творчості Великого Кобзаря.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

V. ПІДСУМОК УРОКУ «Мікрофон»

Учні висвітлюють такі питання:

 • Чи досягли цілі уроку?
 • Чи сподобався урок?
 • Чи дізналися щось нового з життя та творчості Т. Г. Шевченка?
 • Чи задоволені своєю роботою в групі, роботою групи взагалі?
 • Що не вдалося?
 • Чи правильно вчитель організував свою роботу?

VI. ОЦІНЮВАННЯ

Заповнення карток взаємооцінювання

Кожен учень виставляє оцінку собі та кожному членові своєї групи. Секретарі фіксують протягом уроку відповіді учнів. На основі цих записів учитель виставляє оцінки за урок. .

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати ранній період творчості Шевченка.

2. Дати розгорнуту письмову відповідь на питання «Особливості ранньої творчості Т. Г. Шевченка» .

3. Підготувати ідейно-художній аналіз віршів «Думи мої, думи мої…» (вивчити напам’ять), «До Основ’яненка»; «Думка» («Нащо мені чорні брови…»)

Життєпис Тараса Шевченка, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *