Твір на тему:
Тема крiпацтва у творi П. Гулака-Артемовського «Пан та Собака». Аналіз твору.

Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Петро Гулак-Артемовський, шкільна програма

Твір на тему:  Тема крiпацтва у творi П. Гулака-Артемовського «Пан та Собака». Аналіз твору. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Петро Гулак-Артемовський, шкільна програма

Передовi люди вважали крiпацтво несправедливим ладом i закликали до боротьби з ним. Засуджував надмiрну жорстокiсть та свавiлля помiщикiв i украïнський байкар Петро Гулак-Артемовський.
«Пан та Собака» — антикрiпосницький твiр. Байка пройнята протипанськими настроями. Порушуючи такi актуальнi питання того часу як становище крiпакiв, ставлення панiв до них, П. Гулак-Артемовський викриває самодурство i розбещенiсть панiв, висловлює спiвчуття до безправних селян.
У алегоричному образi Рябка, сумлiнного, роботящого та чесного, поет розкриває долю крiпака, повнiстю залежного вiд жорстокого пана. Рябко прагне догодити своєму господарю, заслужити ласку, подяку, тому пильно стереже панське добро. Вночi усi вiдпочивають, «один Рябко, один, як палень, не дрiмає, худобу панську, мов брат рiдний, доглядає». Але через свою вiдданiсть Рябко був покараний, бо пан програвся у карти, а злiсть зганяє на вiдданому слузi. Рябко не протестує, не обурюється, лише заливається гiркими сльозами:

Чим, люди добрi, так оце я провинився?
За що ж глузуєте?..
За що знущаєтесь ви надi мною так?

Пiсля другого покарання у Рябка пробуджується свiдомiсть. Жорстоке знущання i несправедливе покарання виводять з рiвноваги навiть такого сумлiнного крiпака. Рябко рiшуче i твердо заявляє:

Чорт би убив твого, Явтух, з панами батька,
I дядину, i дядька
За ласку ïх!.. — сказав Рябко тут наодрiз.
— Нехай ïм служить бiльш рябий в болотi бiс!
Той дурень, хто дурним iде панам служити,
А бiльший дурень, хто ïм дума угодити!..

Своєю байкою П. Гулак-Артемовський засуджує панiв, якi вели паразитичний спосiб життя. Вiн зневажає ïх за те, що вони збиткувалися з крiпакiв i жорстоко розправлялися з ними. Автор спiвчуває беззахисним селянам, його байка спiвзвучна з помислами i настроями простого люду.

Твір на тему:  Тема крiпацтва у творi П. Гулака-Артемовського «Пан та Собака». Аналіз твору. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Петро Гулак-Артемовський, шкільна програма

Повернутися на сторінку Українська література

Повернутись на сторінку Гулак-Артемовський

Вас можуть зацікавити:

1. Два кріпаки (за байкою «Пан та Собака» П. Гулака-Артемовського). Аналіз твору

2. Осуд гноблення у кріпосницькому суспільстві (за байкою «Пан та Собака» П. Гулака-Артемовського). Аналіз твору

3. Осуд кріпосницького суспільства (за байкою «Пан та Собака» П. Гулака-Артемовського)

4. Засудження жорстокості і свавілля поміщиків у кріпосницькому суспільстві (за байкою «Пан та Собака»). Аналіз твору

5. Сатиричний осуд суспільних відносин у кріпосному суспільстві (за байкою «Пан та Собака» П. Гулака-Артемовського). Анааліз твору

6. Тема кріпацтва у творі П. Гулака-Артемовського «Пан та Собака». Аналіз твору

7. Аналіз балади «Рибалка» Гулак-Артемовського

8. Балади Петра Гулака-Артемовського. Аналіз творів

9. Творчість П. Гулака-Артемовського

10. Зразок реалістичної байки Гулака-Артемовського «Пан та Собака»

11. «Пан та Собака» П. Гулака-Артемовського — класичний зразок сатиричної байки в новій українській літературі. Аналіз твору

12. Тема крiпацтва у творi П. Гулака-Артемовського «Пан та Собака». Аналіз твору

13. Художня самобутність байки «Пан та собака»

14. Засудження деспотизму в байці «Пан та Собака» П. Гулака-Артемовського. Аналіз твору

15. Мораль у байках П. Гулака-Артемовського. Аналіз творів

16. Майстерність створення алегоричних образів у байках П. Гулака-Артемовського. Аналіз творів

17. Осуд сваволю в байці П. Гулака Артемовського «Пан та собака». Аналіз твору

18. Балада «Твардовський» П. Гулака Артемовського. Аналіз твору

19. Балада «Рибалка» П. Гулака Артемовського. Аналіз твору

20. Гуманний зміст і мораль у байках П. Гулака-Артемовського. Аналіз творів

21. Майстерність творення алегоричних образів у байках П. Гулака-Артемовського. Аналіз творів

22. Осуд кріпосницької сваволі в байці П. Гулака Артемовського «Пан та собака». Аналіз твору

23. Гуманний зміст і мораль у байках П. Гулака-Артемовського

24. Художня самобутність байки «Пан та собака». Аналіз твору

25. «Пан та Собака» Гулака-Артемовського — зразок реалістичної байки. Аналіз твору

26. Тема уроку: П. Гулак-Артемовський. Байка «Пан та Собака». Сюжет твору

27. Тема уроку: Література українського романтизму. Поети-романтики П. Гулак–Артемовський «Рибалка», Є. Гребінка «Українська мелодія», М. Костомаров «Соловейко»

28. Тема уроку: Петро Гулак-Артемовський — активний учасник літературного руху свого часу. «Пан та Собака» — перший класичний зразок сатиричної байки в новій українській літературі. Байка як жанр епічного твору. Поняття про сатиру

29. Тема уроку: Література українського романтизму. П. Гулак-артемовський «Рибалка», Є. Гребінка «Українська мелодія», М. Костомаров «Соловейко»

30. Тема уроку: Література українського романтизму. Поети-романтики П. Гулак-Артемовський, М. Костомаров