В. Близнець. «Звук павутинки». Неповторний світ дитинства — старт у майбутнє життя. Українська література, шкільна програма

В. Близнець. «Звук павутинки». Неповторний світ дитинства — старт у майбутнє життя. Українська література, шкільна програмаа«Я належу до того покоління , якому випав шматочок безкінечно радісного довоєнного дитинства».
В. Близнець.

«Усі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про це пам’ятає».
Антуан де Сент-Екзюпері.

Хід заняття В. Близнець. «Звук павутинки». Неповторний світ дитинства — старт у майбутнє життя. Українська література, шкільна програма

І.Мотиваційний етап.

1.Створення позитивного настрою, обмін побажаннями.

2.Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.
— Коли ви почуваєте себе щасливими?
— Чому дитинство називають неповторним, прекрасним, чудовим? (свої відповіді запишіть на аркушах, що лежать на партах, озвучення). Представлення плаката. — Цей малюнок буде повнішим завдяки вашим думкам. Прикріпіть, будь ласка, аркушики до малюнка.

ІІ. Цілевизначення і планування.

1.Повідомлення теми уроку.

2.Запис у зошитах числа, назви роботи, теми.

3.Робота з епіграфами до уроку.

4.Рефлексія відчуттів від прочитаного.

Учитель. Сьогодні ми будемо говорити про те , що щасливе майбутнє людини починається з неповторного світу дитинства. Який же він, прекрасний чарівний світ дитинства? Саме на ці запитання нам допоможе відповісти твір В. Близнеця. Цілі нашого уроку такі: ознайомитися з життєвим і творчим шляхом В. Близнеця, змістом розділів «Срібний чоловічок», «Сопуха», темою, головною думкою, характеризувати головного героя, визначати власне ставлення до прочитаного і почутого.
Подумайте і доповніть представлені цілі власними.(Озвучення цілей).

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. «Я-письменник».

2. Озвучення вражень від прочитаного, запитання до тексту твору.

3. Виразне коментоване читання, робота з текстом, обговорення змісту за питаннями.
— Чому твір починається цікавими музичними звуками? Про що це свідчить?
(«Дзинь, дзінь, бумс! Можливо, так лунає звук павутинки?..»).
— Яким хлопчику уявляється срібний чоловічок? Як він до нього ставиться?
— Де розшукав хлопчик срібного чоловічка?
— Що трапилося з хатою, де мешкав хлопчик, після дощу?
— Як цю подію сприймали герой та його мати?
— З чим це пов’язано?(Ой горенько, потоп..)
— Яким чином хлопець міг спостерігати за сонячним кінофільмом?
— Чим вразили героя твору Вишневі Пушинки? («Вони сидять у чашечках…») — Чому слово Пушинка пишеться з великої букви?
— Що трапилося під час кружляння Пушинок?
— Як зреагував герой?
— Чому йому не байдужа доля білих красунь?
— Чому герой твору жалів метелика, якого він спіймав і посадив у коробку? Як це характеризує хлопця?
— Чому змінилося ставлення до срібного чоловічка?
— Про що свідчить риторичне питання, над яким розмірковує герой «Для чого вбивати живе?»
— Чому дітей лякають Сопухою?
— Як хлопець сприймає Сопуху, чим пояснити її назву?
— Як герой охарактеризував Сопуху, де намагався побачити?
— Чим хатні двері привернули увагу хлопця?
— Чим хатні двері привертали увагу хлопця?- Кого і чому герой вважає за своїх сусідів?
— Що вам відомо про ящірку, жабу,осу?
— Як хлопець сприймає комашине життя? Чому природних істот називає народом? Герой почуває себе невід`ємною частиною навколишнього світу, про це автор говорить відкрито, чи ми це відчуваємо, здогадуємося? Те, що ми читаємо між рядками, називається «Підтекстом».

4.Виконання завдання з теорії літератури.
— Діти, на аркушах, що лежать на ваших партах, записані визначення підтексту. Поєднайте їх, сформулюйте і запишіть повне визначення підтексту.
— Який підтекст образу звуку павутинки? (Дивовижність і краса світу, вміння відкрити його для себе).

5. «Незакінчене речення». «Звук павутинки» – це твір про…», «Я думаю, у майбутньому головний герой стане (буде)…»

6. Малювання. Намалюйте звук павутинки (презентація малюнків).

ІV. Рефлексивно- оцінювальний етап.

1. Письмова саморефлексія. «Гроно». Дібрати означення для характеристики образу головного героя.

2. Усна саморефлексія. Аналіз досягнення цілей.
— Чи справдилися ваші сподівання щодо уроку? –Чого ви навчилися на уроці?
— Чим запам’ятаються ці розділи?

3.Оцінювання.

V. Домашнє завдання.

Обов`язкове загальне: сформулювати і записати у зошити тему, головну думку твору.
Обов`язкове на вибір: характеризувати образ Льонки, написати твір-роздум на одну з тем: «Дивовижність і краса світу», «Звук павутинки навколо мене».
За бажанням: створити ілюстрації до твору.

В. Близнець. «Звук павутинки». Неповторний світ дитинства — старт у майбутнє життя. Українська література, шкільна програма

Повернутися на сторінку Близнець Віктор Семенович

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *