Тематичне оцінювання. О. Довженко. «Україна в огні». ІІ варіант, українська література

Тематичне оцінювання. О. Довженко. «Україна в огні». ІІ варіант, українська література

Оберіть правильну відповідь
1. Єдиний офіційний дозволений в СРСР «творчий метод» радянської літератури називається:
А. революційний романтизм;
Б. революційний реалізм;
В. сюрреалізм;
Г. соціалістичний реалізм;
Д. постмодернізм.

2. Не був екранізований і не друкувався майже 50 років твір О. Довженка:
А. «Україна в огні»
Б. «Повість полум’яних літ»
В. «Зачарована Десна»
Г. «Земля»
Д. «Незабутнє»

3. Перша звукова картина Олександра Довженка:
А. «Звенигора»
Б. «Іван»
В. «Арсенал»
Г. «Сумка дипкур’єра»

4. Улюблена пісня, яку виконує родина Запорожців у першому розділі твору О. Довженка «Україна в огні».
А. «Ой піду я до роду гуляти».
Б. «Ой матінко-зірко».
В. «Із-за гори вітер віє».
Г. «Вилітали орли з-за крутої гори».
Д. У «Щоденнику» О. Довженко відтворив…

5. Ідея кіноповісті «Україна в огні» — це…
А. уславлення мужності людини, яка захищає батьківщину;
Б. засудження фашистської ідеології;
В. осуд війни, агресії, що призводить до загибелі родів та родин;
Г. уславлення ролі комуністичної партії та її членів у перемозі над фашизмом;
Д. збереження історичної пам’яті та засвоєння уроків історії.

6. Ернст фон Краузе сказав синові, що українців «не можна підкорити, їх треба…»:
А. обдурити;
Б. приручити;
В. знищити;
Г. принизити;
Д. підкупити.

7. Через зневіру й розчарування Лаврін Запорожець знімає з покуття:
А. портрет Леніна;
Б. портрет Сталіна;
В. образи;
Г. ікону Божої Матері;
Д. фотографію дружини

8. На кіноповісті «Україна в огні» О. Довженка позначились мотиви творчості:
А. І. Франка;
Б. Л. Українки;
В. І. Вишенського;
Г. Г. Сковороди;
Д. Т. Шевченка.

9. На міжнародному кінофестивалі в Брюсселі в 1958р. серед кращих 12 фільмів «усіх часів і народів» був названий і фільм О. Довженка…
А. «Звенигора»
Б. «Арсенал»
В. «Земля»
Г. «Сумка дипкур’єра»

Три варіанти відповіді:
10. Назвіть найхарактерніші риси, притаманні соціалістичному реалізмові:
А. войовничий бунт проти консервативної і регламентованої суспільної моралі;
Б. агітаційність і помітна заданість сюжету;
В. заглиблення у внутрішній світ персонажа для осмислення його як індивіда;
Г. «лакування» дійсності і безконфліктність ;
Д. безпосередня фіксація вражень, настрою і спостережень;
Е. штучний пафос.

11. У кіноповісті «Україна в огні» домінують:
А. пафосний характер розповіді;
Б. ідеологічний контекст;
В. поєднання ліричного й епічного начал;
Г. політична заангажованість;
Д. опертя на національну символіку;
Е. авторський коментар.

12. Персонажами, які загинули, у кіноповісті «Україна в огні», є:
А. Василь Кравчина;
Б. Олеся Запорожець;
В. Савка Запорожець;
Г. Купріян Хутірний;
Д. Мотря Левчиха;
Е. Лаврін Запорожець.

Тематичне оцінювання. О. Довженко. «Україна в огні». ІІ варіант, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Повернутись на сторінку Олександр Довженко