Тематична контрольна робота. Творчість поетів — романтиків, М. Гоголя, рання творчість Т. Шевченка. І варіант, українська література

Тематична контрольна робота. Творчість поетів — романтиків, М. Гоголя, рання творчість Т. Шевченка. І варіант, українська література

Завдання 1—8 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.

1.Слова Пісня для України є все: і поезія, й історія,і батьківська могила належать:
А Миколі Костомарову
Б Тарасові Шевченку
В Євгенові Гребінці
Г Миколі Гоголю
Д Маркіяну Шашкевичу

2. До Харківської школи романтиків належать:
А Тарас Шевченко, Микола Гоголь
Б Євген Гребінка, Михайло Максимович
В Маркіян Шашкевич, Яків Головацький
Г Віктор Забіла, Микола Петренко
Д Іван Вагилевич, Микола Устиянович

3. Усі названі персонажі твору М. Гоголя «Вечір проти Івана Купала» реальні, крім:
А Петра Безрідного
Б Терентія Коржа
В Басаврюка
Г доньки Коржа
Д сина Коржа

4. До першого видання «Кобзаря» Т. Шевченка увійшли всі названі твори, крім:
А «Причинна», «Гайдамаки»
Б «Думи мої, думи мої», «Перебендя»
В «Катерина», «Тополя»
Г «Думка» («Нащо мені чорні брови»), «До Основ’яненка»
Д «Іван Підкова», «Тарасова ніч»

5. Жанр твору Т. Шевченка «На вічну пам’ять Котляревському» — це
А елегія
Б думка
В балада
Г поема
Д послання

6.Рядки з поеми «Гайдамаки» Все йде, все минає — і краю немає, Куди ж воно ділось? Відкіля взялось — це
А ліричний відступ
Б опис життя
В філософський вступ
Г авторська розповідь
Д репліка персонажа

7.Слова про зв’язок поеми «Гайдамаки» Т. Шевченка із фольклором — У Шевченка ми бачимо всі елементи української народної пісні. Її історична доля навіяла йому цілу поему «Гайдамаки», напрочуд різноманітну, живу, сповнену сили й цілком вірну народному характерові… Поет цілком проймається настроєм епохи, і тільки в ліричних відступах видно сучасного оповідача — належать:
А Миколі Добролюбову
Б Пантелеймону Кулішу
В Євгенові Гребінці
Г Миколі Костомарову
Д Івану Франку

8.До ліричних творів належать усі названі жанри, крім:
А елегії
Б романсу
В балади
Г думки
Д медитації

Завдання 9—11 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть у таблицю.

9.Установіть відповідність між терміном та його визначенням

РомантизмА) віршований або прозовий твір, написаний у формі листа чи звертання до однієї особи або декількох осіб
1. РомансБ) художній напрям в літературі,виник наприк. XVII — на поч. XIXст., для котрого характерні незадоволення реальним життям, зосередження уваги на розкритті внутрішнього світу людини
2. ЕлегіяВ) ліро-епічний сюжетний віршований твір, в основі якого лежить подія легендарного чи соціально-побутового змісту з описами незвичайних ситуацій, людей, вчинків
3. БаладаГ) один із жанрів лірики, для якого характерний медитативний, журливий, меланхолійний зміст
4. ПосланняД) перетворення людини на рослину, птаха
Е) невеликий за обсягом вірш і музичний твір про кохання,призначений для сольного співу з інструментальним акомпанементом

10.Установіть відповідність між твором Т. Шевченка й уривком із нього

1. «На вічну пам’ять Котляревському»А) Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
2. «До Основ’яненка»Б) Єсть на світі доля,
А хто її знає?
Єсть на світі воля,
А хто її має?
3. «Катерина»В) Така її доля…
О Боже мій милий!
За що ти караєш її молоду?
4. «Причинна»Г) В Україну ідіть, діти!
В нашу Україну,
Попідтинню, сиротами
А я тут загину
Д) Все сумує — тільки слава
Сонцем засіяла,
Не вмре кобзар, бо навіки
Його привітала

11.Установіть відповідність між

1. призначення поезії, місце та  роль поета в суспільному життіА) «До Основ’яненка», «Гайдамаки»
2. пошуки щастя, конфлікт високої людської мрії та жорстокої дійсностіБ) «Катерина», «Мар’яна-черниця»
3. трагічна доля жінки-матері, зганьбленої паном-поміщикомВ) «Вітре буйний, вітре буйний», «Тополя»
4. поетизація славного історичного минулого УкраїниГ) «Перебендя», «До Основ’яненка»
Д) «Причинна», «Лілея»

 Завдання 12 відкритої форми. Дати чітку, розгорнуту відповідь

12. Розкрийте жанрові ознаки ранніх балад Т. Шевченка

ВІДПОВІДІ
1—г
2—г
3—в
4—а
5—а
6—в
7—а
8—д
9 1—б 2—е 3—г 4—в 5—а
10 1—д 2—а 3—б 4—в
11 1—г 2—д 3—б 4—а

Тематична контрольна робота. Творчість поетів — романтиків, М. Гоголя, рання творчість Т. Шевченка. І варіант, українська література

Повернутись на сторінку Микола Гоголь

Повернутися на сторінку Тарас Шевченко

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *