Тематична контрольна робота. Творчість І. Карпенка-Карого, М. Старицького, Б. Грінченка. Українська література 10 клас. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Борис Грінченко, І. Карпенко-Карий, М. Старицький, шкільна програма

Тематична контрольна робота. Творчість І. Карпенка-Карого, М. Старицького, Б. Грінченка. Українська література 10 клас. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Борис Грінченко, І. Карпенко-Карий, М. Старицький, шкільна програма

Питання 1-16 — по 0, 5 бала

1. Драматургія — це:
а) один із родів художньої літератури;
б) драматичний твір з гострим життєвим конфліктом;
в) сукупність драматичних творів певного письменника, народу, історичної епохи;
г) літературний твір, написаний для постановки на сцені.

2. Назвіть драматурга, який був також поетом і прозаїком:
а) І.Карпенко-Карий;
в) М.Старицький;
б) М.Садовський;
г) М.Кропивницький;

3. Іван Карпенко-Карий прибрав собі псевдонім на честь:
а) драматичного персонажа;
б) діда;
в) батька;
г) брата.

4. Виберіть поняття, яке випадає з логічного ряду:
а) драма;
б) комедія;
в) бурлеск;
г) трагікомедія.

5.Укажіть прізвище митця, який випадає з логічного ряду:
а) Микола Садовський;
в) Михайло Кропивницький;
б) Іван Карпенко-Карий;
г) Панас Саксаганський.

6. Твір «Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого за жанром:
а) гумористична п’єса;
б) побутова повість;
в) трагедія;
г) комедія.

7. Текст драматичного твору складається з двох компонентів (оберіть їх):
а) мова героїв;
б) авторські відступи;
в) ремарки;
г) пейзажі;
д) портрети.

8. Дослідники вважають М. Старицького зачинателем жанру:
а) соціально-побутової повісті;
б) історично-пригодницьких повістей і романів;
в) соціально-психологічного роману;
г) соціально-побутової п’єси .

9. Головна ідея повісті М.Старицького «Облога Буші»:
а) звеличення вірності у коханні Орисі та Антося Корецького;
б) самопожертва в ім’я суспільних ідеалів;
в) осуд манкуртства в особі Антося Корецького ;
г) гідність людини визначає не приналежність до привілейованого соціального стану, а чесна трудова діяльність, простота й щирість у взаєминах з людьми..

10. Кому належав замок «Орлине гніздо» (М.Старицький «Облога Буші»)?
а) коронному гетьману Стефану Потоцькому;
б) нащадку вельможного польського роду Корецьких Антосю;
в) польному гетьману Лянцкоронському;
г) воєводі Чарнецькому.

11. Розкриття душевної драми «маленької людини» — основний мотив у творчості:
а) М.Старицького;
б) Б.Грінченка;
в) П.Мирного;
г) І.Нечуя-Левицького.

12. Докія з оповідання Б.Грінченка «Каторжна» загинула:
а) через власну необережність;
б) від опіків;
в) втопилася;
г) отруїлася.

13. Укажіть зайве твердження про Б.Грінченка:
а) учитель;
б) поет;
в) фольклорист;
г) актор.

14. Із якого твору, вивченого в 10 класі, наведена цитата: «От мука мені з цим каторжним …! І вигнав би, жаль, — давно служить, і привик до нього так, що як не бачу довго, аж скучно».
а) М.Старицького «Облога Буші»;
б) Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
в) Б.Грінченка «Каторжна»;
г) І.Карпенка-Карого «Мартин Боруля».

15. Зі славнозвісною французькою комедією Ж.-Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич» перегукується твір:
а) І.Котляревського «Енеїда»;
в) І.Карпенка-Карого «Хазяїн»«;
б) І.Карпенка-Карого «Сто тисяч»;
г) І.Карпенка-Карого «Мартин Боруля».

16. До видатних драматургів кінця ХІХ століття належать (укажіть усі правильні відповіді):
а) І.Карпенко-Карий;
г) І.Нечуй-Левицький;
б) М.Старицький;
д) І.Котляревський;
в) Т.Г.Шевченко;
е) Панас Мирний.

17. Встановити відповідність між творами та їхніми героями. (1 б)
А. «Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого.
Б. «Каторжна» Б.Грінченка.
В. «Облога Буші» М.Старицького.
Г. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного.
1. Ничипір Вареник.
2. Націєвський.
3. Завісний
4. Семен.
5. Лаврін.

Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань (на вибір) (3 б.)

1. До якого жанру належить твір І.Карпенка-Карого «Мартин Боруля»? Відповідь аргументуйте.

2. Доведіть або спростуйте тезу: «Вибираючи в екстремальній ситуації між добром і злом, любов’ю і помстою, головна героїня оповідання Б.Грінченка «Каторжна» Докія керувалася добром і любов’ю, на їх вівтар вона поклала власне життя».

3. Як ви гадаєте, хто переможець боротьби, зображеної у повісті «Облога Буші» М.Старицького? Обґрунтуйте свою думку.

Тематична контрольна робота. Творчість І. Карпенка-Карого, М. Старицького, Б. Грінченка. Українська література 10 клас. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Борис Грінченко, І. Карпенко-Карий, М. Старицький, шкільна програма

Повернутись на сторінку Борис Грінченко

Повернутись на сторінку І. Карпенко-Карий

Повернутись на сторінку М. Старицький

Повернутися на сторінку Українська література

Вас можуть зацікавити:

1. Утвердження милосердя в оповіданні Б. Грінченка «Украла». Аналіз твору

2. Кожен повинен боронити свій рідний край, не жаліючи життя! (за оповіданням Б. Грінченка «Олеся»). Аналіз твору

3. Тяжкий гріх Петра (за оповіданням Б. Грінченка «Без хліба»). Характеристика образу

4. Доля сільського вчителя у творах Бориса Грінченка. Аналіз творів

5. Мотиви громадянської лірики Бориса Грінченка. Аналіз творчості

6. Світ дитинства в оповіданні Бориса Грінченка «Каторжна». Аналіз твору

7. Мотиви громадянської лірики Б. Грінченка. Аналіз творів

8. Зображення життя сільських дітей в оповіданні Б. Грінченка «Грицько». Аналіз твору

9. Зображення долі сільського вчителя в творах Б. Грінченка. Аналіз творів

10. Реалізм художньої прози Б. Грінченка. Аналіз творчості

11. Борис Грінченко — фольклорист. Аналіз творчості

12. Життєвий і творчий шлях Бориса Грінченка

13. Життєва правда художньої прози Б. Грінченка. Аналіз творів

14. Долі сільських вчителів у творах Бориса Грінченка. Аналіз творів

15. Висока моральність селянина-бідняка (за оповіданням Б. Д. Грінченка «Без хліба»). Характеристика образу

16. Роман Сиваш як представник «пропащої сили» (за повістю Бориса Грінченка «Серед темної ночі»). Характеристика образу

17. Моє ставлення до Олександри — героїні оповідання Б. Грінченка «Украла». Характеристика образу

18. Видатний майстер малої прози Борис Грінченко

19. Українська інтелігенція в повісті Б. Грінченка «Сонячний промінь». Характеристика образу

20. Світ дитини у прозі Бориса Грінченка. Аналіз творів

21. Байки Бориса Грінченко. Аналіз творів

22. Характеристика образу Грицька в оповіданні Бориса Грінченка «Грицько»

23. Грицько та Семен — герої оповідання Б. Грінченка «Грицько». Характеристика образів

24. Зображення українського селянства в образі селянина Данили (за оповіданням Бориса Грінченка «Сам собі пан»). Характеристика образу

25. Дитячі оповідання Бориса Грінченка. Аналіз творів

26. Урок на тему: Борис Грінченко. Оповідання для дітей і про стражденну долю дітей-сиріт

27. Урок на тему: Література рідного краю. Життя і творчість Б. Грінченка. «Сонячний промінь»

28. Тематична контрольна робота. Творчість І. Карпенка-Карого, М.Старицького, Б.Грінченка. Українська література 10 клас

29. Тематична контрольна робота. Творчість Панаса Мирного, Бориса Грінченка. Варіант 1

30. Тематична контрольна робота. Творчість Панаса Мирного, Бориса Грінченка. Варіант 2

31. Сценарій вечора, присвяченого 150-річчю від дня народження Б. Грінченка «Борис Грінченко: відомий і невідомий»