Тематична контрольна робота. Творчість І. Франка, П. Грабовського. Українська література. 10 клас. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Павло Грабовський, Іван Франко, шкільна програма

  Тематична контрольна робота. Творчість І. Франка, П. Грабовського. Українська література. 10 клас. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Павло Грабовський, Іван Франко, шкільна програма

  І рівень

  1. Роки життя та місце народження І.Франка:
  а) 1856 — 1916 рр., с. Нагуєвичі на Львівщині;
  б) 1845 — 1900 рр., м. Київ;
  в) 1834 — 1888 рр., м. Івано-Франківськ;
  г) 1845 — 1907 рр., м. Львів.

  2. Поезія у збірці І.Франка «З вершин і низин» — це:
  а) громадянська лірика;
  б) пейзажна лірика;
  в) інтимна лірика;
  г) алегорично-сатирична лірика.

  3. Провідна тема збірки І.Франка «З вершин і низин»:
  а) боротьба народу за світле майбутнє, прославлення стійкості борців, вираження несхитної віри в перемогу;
  б) туга і страждання ліричного героя, який перебуває у конфлікті із середовищем;
  в) туга та страждання ліричного героя через нерозділене кохання;
  г) тема окреслена нечітко.

  4. З’ясуйте, у якій формі написано вірш «Декадент», «Сідоглавому» зі збірки І.Франка «Мій Ізмарагд»:
  а) у полемічній;
  б) у монологічно-оповідальній;
  в) в алегоричній формі сну;
  г) у заклично-агітаційній.

  5. Визначте основні художні засоби в поезії «Сідоглавому», за допомогою яких автор викриває псевдопатріотів:
  а) різнотипні алітерації;
  б) сарказм і протиставлення;
  в) гіперболи та метафори;
  г) образи-символи та метафори.

  6. Визначте основну тему поеми І.Франка «Мойсей»:
  а) боротьба українського народу зо своє соціальне та національне звільнення;
  б) боротьба знедоленого селянства проти соціального гноблення за змогу реалізувати творчі можливості народу;
  в) «Основною темою поеми я зробив смерть Мойсея як пророка, непризнаного своїм народом. Ся поема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні» (І.Франко);
  г) «Довгі літа мав я спосібність придивлятися тій страшній експлуатації, що, мов зараза, шириться щораз дальше, …мав я спосібність оглядати й немало сумних-сумних наслідків її» (І.Франко).

  ІІ рівень

  1. З’ясуйте форму ліричної сповіді у поезії «Чого являєшся мені у сні?..» (збірка «Зів’яле листя»), вказавши, які синтаксичні засоби вірша передають драматизм почуттів ліричного героя.

  2. Вкажіть, у яких словах вірша «Декадент» (збірка «Мій Ізмарагд») висловлене поетичне кредо І.Франка та як воно перегукується зі світоглядними, суспільними, естетичними позиціями автора, висловленими в інших творах.

  3. Поміркуйте, чи є аналогія між трагічною долею духовного пророка, проводиря нації Мойсея та І.Франка — поета, що будив і оберігав національну гідність українців.

  4. Яка життєва мета і громадські цілі адвоката Рафаловича. У чому сенс його життя і боротьби.

  ІІІ рівень

  1. Ідейно-художній аналіз поезії П.Грабовського «До українців».

  Тематична контрольна робота. Творчість І. Франка, П. Грабовського. Українська література. 10 клас. Шкільні твори, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Павло Грабовський, Іван Франко, шкільна програма

  Повернутися на сторінку Іван Франко

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутися на сторінку Павло Грабовський

  Вас можуть зацікавити:

  Життєвий подвиг поета Павла Грабовського

  Ідейна спільність громадянської лірики П. Грабовського та І. Франка

  Образи борців за волю в поезіях П. Грабовського. Аналіз творів

  Поетичний образ України у творах П. Грабовського. Аналіз творів

  Павло Грабовський — співець трудового народу. Аналіз творчості

  Життя Грабовського — це подвиг. «Неволя живої душі не уб’є…» (П. Грабовський)

  Поетичне вираження прагнення українського народу до волі (за віршами П. Грабовського). Аналіз творів

  Поетичне вираження прагнення українського народу до волі в поезії Грабовського

  Поетичний подвиг Грабовського. Аналіз творчості

  Образ України в поезіях П. Грабовського. Аналіз творів

  «Перед долею важкою голови не похилю» (П. Грабовський). Життя і творчість

  Зображення борців за волю народу в поезії П. Грабовського. Аналіз творів

  Поетичні ідеали Павла Грабовського. Аналіз творчості

  Зображення народної боротьби за волю в поезії Павла Грабовського. Аналіз творів

  Довічного прагнення українського народу до волі в поезії Павла Грабовського. Аналіз творів

  Життєвий шлях Павла Грабовського

  Спонукання до боротьби за волю в поезії Павла Грабовського. Аналіз творів

  Образ України в поезії П. Грабовського. Аналіз творів

  «Боровся я за щастя для людини…» (П. Грабовський). Значення творчості П. А. Грабовського

  Значення творчості П. А. Грабовського в українській літературі

  Віра в світле майбутнє українського народу в поезії П. Грабовського. Аналіз творів

  Україна у творчості Павла Грабовського. Аналіз творів

  Образи борців за волю народу в поезії П. Грабовського. Аналіз творів

  Зображення життя знедоленого українського народу (за творами П. Грабовського). Аналіз творів

  Жертовна любов до знедоленого народу у поезії П. Грабовського. Аналіз творів

  Зображення народних борців за волю у творчості П. Грабовського. Аналіз творів

  Сум за матір’ю та сестрою у творчості П. Грабовського. Аналіз творів

  Образи матері та сестри у творчості П. Грабовського. Аналіз творів

  Зворушливий образ рідної мати в поезії П. Грабовського «До матері». Аналіз твору

  Туга за рідним краєм у вірші П. Грабовського «Сон». Аналіз твору

  Зображення природи рідного краю у вірші П. Грабовського «Сон». Аналіз твору

  Гіркий біль поета-засланця в поезії П. Грабовського «Сон». Аналіз твору

  Образ простої жінки-трудівниці в поезії П. Грабовського «Швачка». Аналіз твору

  Тяжка доля жінки-трудівниці в поезії П. Грабовського «Швачка». Аналіз твору

  Тематичне оцінювання. Творчість Павла Грабовського, Адріана Кащенка. Українська література. 7 клас

  Тематична контрольна робота. Творчість І. Франка, П. Грабовського. Українська література. 10 клас

  Поетична творчість Павла Арсеновича Грабовського ( підсумковий урок). Значення творчості в українській літературі.

  Комментарии закрыты.