КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ТВОРЧІСТЬ ПОЕТІВ — РОМАНТИКІВ, М. ГОГОЛЯ, РАННЯ ТВОРЧІСТЬ Т. ШЕВЧЕНКА. 9 КЛАС. ІІ ВАРІАНТ

Контрольна робота. Творчість поетів — романтиків, М. Гоголя, рання творчість Т. Шевченка. 9 клас. ІІ варіант

Завдання 1—8 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.

1.Риси романтизму наявні в усіх рядках, КРІМ
А герої — люди сильної волі, мужні, духовно багаті; часто це самотня, але сильна особистість, яка протистоїть жорстокому світу
Б незадоволення реальним життям, зосередження уваги на розкритті внутрішнього світу людини
В смерть героя неминуча від стихійного лиха, хвороби,нещасного випадку
Г герой пов’язує свою долю з долею народу, з боротьбою за національну незалежність
Ґ мова емоційна, насичена яскравими народнопоетичними засобами художньої виразності

2. Вірш Є. Гребінки «Українська мелодія» побудований у формі
А монологу дівчини про свою долю
Б полілогу героїв
В розповіді про життя одинокої дівчини
Г діалогу дочки й матері про одруження
Ґ роздуму автора про долю героїні

3. У книжку М. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» увійшли всі названі твори, КРІМ повісті
А «Сорочинський ярмарок»
Б «Вечір проти Івана Купала»
В «Втрачена грамота»
Г « Ніч перед Різдвом»
Ґ «Тарас Бульба»

4. Слова про Т. Шевченка Найкращий і найцінніший скарб доля дала лише по смерті — невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори. Отаким був і є для нас, українців, Тарас Шевченко належать
А Миколі Костомарову
Б Іванові Франку
В Пантелеймону Кулішеві
Г Миколі Добролюбову
Ґ Євгенові Гребінці

5. Прочитайте уривок із твору Т. Шевченка
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!

Ці слова взяті з твору
А «На вічну пам’ять Котляревському»
Б «Думи мої, думи мої…»
В «До Основ’яненка»
Г «Миколі Гоголю»
Ґ «Думка» («Нащо мені чорні брови…»

6. Твори Т. Шевченка «Причинна», «Тополя», «Лілея», «Русалка» за жанром
А поеми
Б елегії
В думки
Г балади
Ґ послання

7. Прочитайте рядки з твору «На вічну пам’ять Котляревському»

Праведная душе, прийми мою мову
Не мудру, та щиру, прийми, привітай.

У них використано всі засоби художньої виразності, КРІМ
А порівняння
Б епітетів
В риторичного звертання
Г персоніфікації
Ґ протиставлення

8. Змалювання широкої картини народного повстання 1768 р. Коліївщини на чолі з Максимом Залізняком та Іваном Ґонтою в поемі Шевченка «Гайдамаки» — це
А мотив
Б ідея
В тема
Г проблематика
Ґ зміст

Завдання 9—11 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть у таблицю.

9. Установіть відповідність між поетом-романтиком й уривком із його твору

1.Петро Гулак-АртемовськийА …ніхто йому // 3 душі не кине квітку!
2. Євген ГребінкаБ. А я бідний, безталанний,
Без пари, без хати
3.Микола КостомаровВ. Блищать у нас зіроньки під водою
4.Віктор ЗабілаГ. Що я наробила! Дочку, як схотіла, із світу згубила!
5.Микола ПетренкоД. Буря загуде, — // Краса змарніє
Е. Чужий я у долі, чужий у людей

10. Установіть відповідність між жанром і творами Т. Шевченка

1. баладаА «Причинна», «Тополя»
2.думкаБ «Катерина», «Гайдамаки»
3. поемаВ «На вічну пам’ять Котляревському»
4.елегіяГ «Нащо мені чорні брови», «Тече вода в синє море»
5. посланняҐ «Назар Стодоля»
Д «До Основ’яненка»

11. Установіть відповідність між елементом сюжету й подією з поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»

1 експозиціяА трагедія Ґонти — убивство синів
2 зав’язкаБ політичний стан у суспільстві, причини повстання
3 кульмінаціяВ бенкет серед трупів
4 розв’язкаГ напад конфедератів на жида Лейбу
Д поразка повстання

Завдання 12 відкритої форми. Дати чітку, розгорнуту відповідь

12. Розкрийте особливості композиції поеми Т. Шевченка «Гайдамаки».

ВІДПОВІДІ

1—в
2—г
3—а
4—б
5—в
6—г
7—а
8—в?
9 1—в 2—г 3—а 4—б 5—е
10 1—а 2—г 3—б 4—в 5—д
11 1—б г 2—г 3—а 4—д

Контрольна робота. Творчість поетів — романтиків, М. Гоголя, рання творчість Т. Шевченка. 9 клас. ІІ варіант

Повернутись на сторінку Микола Гоголь

Повернутися на сторінку Тарас Шевченко

Повернутися на сторінку Українська література