Твір на тему:
  Образ Софiï Киïвськоï — символ духовного надбання украïнського народу (за романом Павла Загребельного «Диво»). Аналіз твору
  Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Павло Загребельний, шкільна програма

  Твір на тему: Образ Софiï Киïвськоï — символ духовного надбання украïнського народу (за романом Павла Загребельного «Диво»). Аналіз твору. Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Павло Загребельний, шкільна програма

  Павло Загребельний — вiдомий украïнський письменник, автор багатьох творiв про наших сучасникiв. Але особливе мiсце посiдають в його творчостi iсторичнi романи. Один iз найвiдомiших — роман «Диво», над яким автор працював десять рокiв, маючи на метi «показати нерозривнiсть часiв, показати, що великий культурний спадок, залишений нам iсторiєю, iснує не самодостатньо».
  Киïвська Русь привертала до себе пильну увагу багатьох поколiнь дослiдникiв, поетiв, оповiдачiв. Павло Загребельний у романi «Диво» творить образ Киïвськоï Русi, ïï суспiльного життя, культури. Це один з багатьох iсторичних творiв про тi часи, але в ньому автору, як нiкому ранiше, вдалося розкрити суперечностi давньоï доби i разом з тим створити яскравi художнi образи. Це розповiдь про чудо архiтектурного мистецтва наших предкiв — Софiю Киïвську, про ïï долю та мiсце в нашiй духовнiй iсторiï.
  Так, Софiя Киïвська — один з головних героïв роману. Цей мистецький витвiр змальовано як незвичайне диво, що «нiколи не кiнчається й не переводиться». I читачi роману стають свiдками створення цього дива, знайомлячись з будiвничим Софiï Киïвськоï — Сивооком. Талановитий древлянин багато блукав по Русi, був ченцем у болгарському монастирi, згодом потрапив до Вiзантiï i працював у константинопольського майстра як будiвник i оздоблювач храмiв. Згодом, дозрiлий у своєму талантi й розумiннi життя, повернувся до Києва, у рiдну землю. Повернувся, щоб створити Софiю, собор, в якому використав традицiï предкiв та досвiд, набутий по всiх свiтах. Вiн — чудовий талант, майстер у мистецькому подвигу, котрому вiддав себе до останку.
  «Мистецтво знаєш?» — допитувався князь Ярослав. «Все роблю, — сказав Сивоок». Приступаючи до спорудження собору в Києвi, Сивоок задумує щось велике i незвичайне, бо малiсть не може здивувати свiт. В його уявi собор стояв як образ його землi, який народився з давнiх спогадiв i новоï зустрiчi з Днiпром i пущами, це був «образ пролiтаючий, мов зiтхання вiтру в осiнньому листi…» Цю величну церкву як символ краси рiдноï вiтчизни, а не пристанище Бога, митець вимрiював усе життя.
  У процесi творення собору Сивоок наче самознищувався. «Тепер зродилося в ньому щось нiби рослинне: мов рослини — квiтками i листями, вiн тепер жив i промовляв до людей тiльки барвами… спливав крiзь кiнцi пальцiв на своï мозаïки, небаченими кольорами…»
  Складним i суперечливим постає образ князя Ярослава, але змальовується Ярослав Мудрий передусiм як людина i син свого часу. Багато в яких рисах привабливий i водночас жорстокий, закоханий у книги, прогресивний як розбудовувач Киïвськоï держави i разом з тим, звичайно ж, виразник iнтересiв свого класу, далекий вiд турбот про життя простого народу. Задумав Ярослав спорудити собор на зразок величних храмiв вiзантiйських. Ним волiв здивувати свiт. I задум Сивоока припав йому до душi. У цьому незвичайному соборi князь хотiв знайти примирення нового, чужого зi старим, своïм, подолати роздвоєнiсть, що мучила його протягом багатьох рокiв.

  «Цей собор вже з першого дня його iснування, певно, мало хто вважав за житло для Бога — вiн сприймався як надiйний притулок людського духу, тут вiдразу задомовився дух громадянства i мудростi тих, хто вибудовував державнiсть Киïвськоï Русi… Диво!»
  П. Загребельний у своєму романi зумiв показати iсторiю Украïни, об’єднавши три ïï шари: давнину, другу свiтову вiйну й сьогодення. А головний об’єднуючий центр — це образ Софiï Киïвськоï, незвичайного дива з див «во всем полунощи земном». У роздiлах роману, де розповiдається про окупований фашистами Киïв, а також про мирне життя героïв в шiстдесятi роки, усi персонажi пов’язанi з собором. У роки Великоï Вiтчизняноï вiйни есесiвець Шнурре за наказом фюрера хоче вирiзати найкращi фрески для музею в гiтлерiвському Лiнцi. Учений-iсторик Гордiй Отава перешкоджає йому цiною власного життя. Син Гордiя, також iсторик, настiльки закоханий у собор, що не може вiдмовитися вiд цього дива навiть заради кохання.
  Собор зв’язує поколiння, говорить з нами про минуле, про культуру нашого народу. Одночасно з «Собором» Олеся Гончара роман П. Загребельного «Диво» закликає сучасникiв «берегти собор людських душ», будувати майбутнє свого народу, його добробут i щастя. Створений майстром образ Софiï Киïвськоï проступає крiзь iмлу столiть i втiлює невмирущiсть духу украïнського народу. За довгу iсторiю свого iснування рiзнi завойовники намагалися знищити це диво, та знову i знову поставав собор. Вiн «стояв уперто, несхитно, вiчно, так нiби не будований був, а вирiс iз щедрот киïвськоï землi…»

  Твір на тему: Образ Софiï Киïвськоï — символ духовного надбання украïнського народу (за романом Павла Загребельного «Диво»). Аналіз твору. Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Павло Загребельний, шкільна програма

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутись на сторінку Павло Загребельний

  Вас можуть зацікавити:

  1. Роксолана — моя улюблена героїня. Характеристика образу (за романом П. Загребельного «Роксолана»)

  2. Образ Софії Київської — символ духовного надбання українського народу. Аналіз твору (за романом П. Загребельного «Диво»)

  3. Композиційна різноманітність роману Павла Загребельного «Диво». Аналіз твору

  4. Історична правда й художній вимисел у романі Павла Загребельного «Диво». Аналіз твору

  5. Історія людської душі в історичний романістиці П. Загребельного. Аналіз творів

  6. Світ героїні роману Павла Загребельного «Роксолана». Характеристика образу

  7. «І нема кращої землі, ніж наша земля…» (за творчістю П. Загребельного). Аналіз творів

  8. Наближення далекої історії (за романом Павла Загребельного «Роксолана»). Аналіз твору

  9. Моя улюблена книга (роман П. А. Загребельного «Роксолана»). Аналіз твору

  10. Образ Софії Київської — символ духовного надбання українського народу у романі Павла Загребельного «Диво»

  11. Зв’язок релігії та естетики в романі Павла Загребельного «Диво». Аналіз твору

  12. Історична романістика Павла Загребельного як історія людської душі

  13. Яскрава особистість митця Сивоока, будівничого Софії Київської (за романом Павла Загребельного «Диво»). Аналіз твору

  14. Під небом чужим, безжальним і блідим… (за романом «Роксолана» Павла Загребельного). Аналіз твору

  15. Найкращі риси українського народу в образі Роксолани (за романом «Роксолана» Павла Загребельного). Характеристика образу

  16. «І нема кращої землі, ніж наша земля…» (за творчістю Павла Загребельного). Аналіз творів

  17. Історія на сторінках романів Павла Загребельного. Аналіз творів

  18. Історична основа роману Павла Загребельного «Роксолана». Аналіз твору

  19. Роздуми над долею Роксолани (за романом Павла Загребельного «Роксолана»). Характеристика образу

  20. Мої роздуми над долею Роксолани Павла Загребельного (за романом «Роксолана»). Характеристика образу

  21. Символ духовного надбання українського народу в образі Софії Київської (за романом Павла Загребельного «Диво»). Аналіз твору

  22. Образ Софії Київської як історичної пам’ятки та художнього символу (за романом Павла Загребельного «Диво»). Аналіз твору

  23. Особливості художнього конфлікту в романі Павла Загребельного «Диво». Аналіз твору

  24. Поетичний образ Роксолани (за романом Павла Загребельного «Роксолана»). Характеристика образу

  25. Роксолана — донька України (за романом Павла Загребельного «Роксолана»). Характеристика образу

  26. Роксолана — султанша-українка (за романом Павла Загребельного «Роксолана»). Характеристика образу

  27. Роман «Диво» — перший історичний роман Павла Загребельного. Аналіз твору

  28. Романи Павла Загребельного: про жінок, про розлуку з рідною землею. Аналіз творів

  29. Уславлення любові до рідної землі у творчості Павла Загребельного. Аналіз творів

  30. Аналіз твору «Диво» Павла Загребельного

  31. Конфлікт влади й мистецтва у творі «Диво». Аналіз твору

  32. Характеристика образу Ярослава Мудрого у творі «Диво» Павла Загребельного. Подання проблеми влади й людини через образ Ярослава Мудрого

  33. Аналіз образу Сивоока у творі «Диво» Павла Загребельного. Характеристика образу

  34. Аналіз твору «Диво» Павла Загребельного

  35. Символ духовності нації у романі Павла Загребельного «Диво». Аналіз твору

  36. Звітуючи перед вічністю (за романом Павла Загребельного «Диво»). Аналіз твору

  37. Храм для прийдешніх поколінь (за романом Павла Загребельного «Диво»). Аналіз твору

  38. Мої враження від роману «Диво» Павла Загребельного

  39. Ідейно-художнє значення часової двоплановості в романі Павла Загребельного «Диво». Аналіз твору

  40. Образ Сивоока в романі Павла Загребельного «Диво». Характеристика образу

  41. Образ Софiï Киïвськоï — символ духовного надбання украïнського народу (за романом Павла Загребельного «Диво»). Аналіз твору

  42. Павло Загребельний. Роман «Диво». Образ Сивоока .

  43. Роксолана — легендарна дочка українського народу (за романом Павло Загребельного «Роксолана»). Характеристика образу

  44. Характеристика образу Роксолани Павла Загребельного

  45. Павло Загребельний і його Роксолана (за романом Павла Загребельного «Роксолана»). Характеристика образу

  46. Звітуючи перед вічністю (за романом Павла Загребельного «Диво»). Аналіз твору

  47. Образ Софії Київської — символ духовного надбання українського народу (за романом Павла Загребельного «Диво»)

  48. Суперечливий образ Ярослава Мудрого, героя роману Павла Загребельного «Диво». Характеристика образу

  49. Образ князя Ярослава Мудрого (за романом Павла Загребельного «Диво»). Характеристика образу. Аналіз твору

  50. Образ Сивоока в романі П. Загребельного «Диво». Характеристика образу

  51. Історична основа та художній вимисел у романі Загребельного «Диво»

  52. Тестові завдання. П. Загребельний. «Роксолана»

  53. Діалог-вікторина. Павло Загребельний. «Роксолана». (розділ «Рогатин»)

  54. Питання та відповіді до твору «Диво» Павла Загребельного

  55. Павло Загребельний. Роман «Диво». Історична основа й художній вимисел у творі. Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ

  56. П. Загребельний. Загальний огляд творчості

  57. Павло Загребельний. Історичний роман «Диво»

  58. Історична основа й художній вимисел у романі «Диво» Павла Загребельного. Аналіз образів

  59. Методична розробка відкритого заняття: Павло Загребельний. Загальний огляд творчості. Історичний роман «Диво»: Історична основа й художній вимисел у романі «Диво»; глибокий філософський підтекст епіграфа

  60. П. Загребельний. Роман «Диво». Історична основа й художній вимисел у творі. Софія Київська як історична політика й художній вимисел

  61. Один з давнього роду Загребельних або людина одержима працею. Диво від Загребельного (за романом «Диво»)

  62. Вечір пам’яті Павла Загребельного «Біль непоправної втрати»

  63. Літературний диктант для 11 класу. «Диво» П. Загребельний

  64. Павло Загребельний. Творчість. Роман «Диво». Літературний диктант. 1 варіант

  65. Павло Загребельний. Творчість. Роман «Диво». Літературний диктант. 2 варіант

  66. Тестові завдання «Так — ні». Павло Загребельний. Життя і творчість.

  67. Концепція особистості в романі П. Загребельного «Я, Богдан»

   

  Комментарии закрыты.