Твір на тему:
  Незвичайний дивосвіт образів Івана Драча у «Баладі про соняшник». Характеристика образів
  Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Іван Драч, шкільна програма

  Твір на тему: Незвичайний дивосвіт образів Івана Драча у «Баладі про соняшник». Характеристика образів. Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Іван Драч, шкільна програма

  Та не в дивацтві суть — а в здивуванні,
  У вмінні всюди диво світу світлом
  Осяяти: потужним світлом серця.
  I. Драч

  «Люблю повертати людину очима до сонця. Спочатку поболюють очі, зате як поліпшується зір! Світ стає дорожчим, ріднішим, відчутнішим. Люблю повертати очима до сонця мистецтва. На небі життя побачив його зразу, почав розуміти тільки недавно», — пише Іван Драч.
  Іван Драч був найбільшим революціонерам слова з-посеред шістдесятників, як його називали, «вічний єретик», поет, який шукав нових масштабів художнього мислення. Будучи сином двадцятого століття, в якому людина подолала космічний простір, але, можливо, втратила відчуття органічності свого буття, свого єднання з природою, втратила насолоду від свіжоспеченого хліба, від зробленої праці, від любові до людей, Драч повертає своєму читачеві красу життя в усій його багатобарвності.
  Поет естетизує слово, насолоджуючись його звучанням, красою його внутрішньої структури. В українській поезії він є продовжувачем традицій Михайла Коцюбинського, Павла Тичини. Творчість його опромінена енергетичною активністю «повстанців сонця» — протуберанців серця. Сонце стає його символом, сонце і серце стоять поряд, виступають контекстуальними синонімами в поетиці І. Драча:

  Та не в дивацтві суть — а в здивуванні,
  У вмінні всюди диво світу світлом
  Осяяти: потужним світлом серця.

  Поезія Драча — це насамперед поезія запитань, а не відповідей, поезія поставлених проблем, спроба докричатися до зір, достукатися до людини. Він шукає виходу, здається, знаходить, сумнівається і знову шукає. Він фіксує живе життя в кожному своєму слові.
  Отаким словом любові до життя є «Балада про соняшник» Івана Драча. Читач здивується: балада і раптом про соняшник! Але для поета важлива і сонячна квітка, що випромінює світло сонця, символізує його. Важливість кожного явища життя підкреслює те, що поезія названа баладою. Народнопоетична балада — вид ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового змісту з драматичним сюжетом. Численні балади Івана Драча, у тому числі й «Балада про соняшник», не завжди вкладаються в рамки цього жанру, а більше схожі на притчі, медитації чи маленькі поеми.
  Соняшник у поезії живий:

  В соняшника були руки і ноги,
  Було тіло шорстке і зелене.
  Він бігав наввипередки з вітром,
  Він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці.
  І купався коло млина. І лежав у піску,
  І стріляв горобців з рогатки.

  Справжнє зачудування переживає соняшник, який «раптом побачив сонце», яке теж живе, олюднене, прекрасне:

  Красиве засмагле сонце,
  В золотих переливах кучерів,
  У червоній сорочці навипуск.
  Що їхало на велосипеді,
  Обминаючи хмари у небі…

  «Балада про соняшник» — справді незвичайний твір, якому притаманні елементи баладної фантастики, зокрема олюднення сонця й соняшника, приземлення їх, особливий ліричний драматизм, коли соняшник переживає справжнє потрясіння. Та основний зміст твору, справжня його мистецька сила сформульована в останніх рядках, надаючи твору характеру притчевості. Це справді притча про красу і силу поезії:

  Поезіє, сонце моє оранжеве!
  Щомиті якийсь хлопчисько
  Відкриває тебе для себе,
  Щоб стати навіки соняшником.

  Отже, сонце і соняшник нероздільні, тому що людина, яка відкрила для себе поезію, вже ніколи не втратить відчуття зачудованості нею, красою поетичного вислову, поетичної метафори, як не втратить вона і вміння «сонячно» відчувати красу життя.

  Павло Тичина дав таку оцінку твору: «Цей твір цікавий… По-перше, тема обдарованості й таланту подана цілком по-новому… По-друге: розв’язання теми цілком своє, а не традиційне… По-третє: колір сонця у поета оранжевий, тобто жовтогарячий. Це, як мені здається, цілком відповідає характерові творчого сприймання світла українським народом…»
  Сонце у Івана Драча їде не на колісниці, а на велосипеді. Таким чином поет ніби віддає данину сучасності та, з другого боку, робить світило буденним у свої величі, доступним для кожного, навіть звичайного соняшника.
  Поет був здатний до незвичайно оригінального творчого мислення, що спонукало його добирати своєрідні метафори та епітети, творити нові жанрові структури. Тому й вражають настільки читача твори Івана Драча, закорінені своїм мисленням у менталітет народу, у здобутки вітчизняного мистецтва. Недарма Іван Дзюба писав про свого колегу: «За енергією шукань, розгоном випереджування і садизмом самозміни Іван Драч явище небувале в усій українській поезії. Він увесь — скімлива душевна незакінченість, моторошна невіднайденість, постійно поновлювана незгармонізованість…»

  Твір на тему: Незвичайний дивосвіт образів Івана Драча у «Баладі про соняшник». Характеристика образів. Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Іван Драч, шкільна програма

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутись на сторінку Іван Драч

  Вас можуть зацікавити:

  1. Метафоричність та новизна у поезії Івана Драча

  2. «Люблю повертати людину очима до сонця мистецтва…» (Іван Драч про роль мистецтва)

  3. «Я землі належу. Весь. До дна» (І. Драч)

  4. Алегоричні образи соняшника і сонця у творі І. Драча «Балада про соняшник». Аналіз твору

  5. Вселюдська трагедія та її осмислення у поемі І. Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  6. Образ матері-страдниці в поємі І. Драча «Чорнобильська Мадонна». Характеристика образу

  7. Жага й талант. Штрихи до портрета Івана Драча

  8. Художнє осмислення Чорнобильської трагедії у творах українських письменників. Аналіз творів

  9. Художнє осмислення чорнобильської трагедії в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  10. Людина і природа у творчості Івана Драча. Аналіз творів

  11. Осмислення чорнобильської трагедії в поемі І. Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  12. Людина і сонце в творчості Івана Драча. Аналіз творів

  13. Трагедія Чорнобиля у творчості Івана Драча. Аналіз творів

  14. «Люблю повертати людину очима до сонця мистецтва…» (Іван Драч про роль мистецтва)

  15. Чорнобильська катастрофа — найбільша трагедія епохи (за поемою Івана Драча «Чорнобильська Мадонна»). Аналіз твору

  16. Людина і природа у творчості Івана Драча. Аналіз творів

  17. Зображення чорнобильської трагедії в поемі Івана Драча «Чорнобильська Мадонна». Аналіз твору

  18. Трагедія Чорнобиля в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  19. Художнє осмислення чорнобильської трагедії в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  20. Чорнобильська мадонна Івана Драча. Аналіз твору

  21. Незвичайний дивосвіт образів Івана Драча у «Баладі про соняшник»

  22. Незвичайний дивосвіт образів Івана Драча у «Баладі про соняшник». Характеристика образів

  23. Дивосвіт образів Івана Драча у «Баладі про соняшник». Характеристика образів

  24. Пересторога людству у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна»

  25. Пересторога людству у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  26. Застереження людству (за поемою Івана Драча «Чорнобильська мадонна»)

  27. Застереження людству у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  28. Продовження традицій Т. Шевченка та народних дум у зображенні матері-страдниці у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  29. Продовження традицій Тараса Шевченка та народних дум у зображенні матері-страдниці в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  30. Образ матері-страдниці у поемі «Чорнобильська мадонна» Івана Драча. Характеристика образу

  31. Багатоплановість образу Мадонни в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна»

  32. Побудова поеми Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  33. Засудження винуватців аварії у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна»

  34. Засудження винуватців аварії в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  35. Засудження винуватців трагедії в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  36. Романтична поетизація миті життя в «Етюді про хліб» Івана Драча. Аналіз твору

  37. Художній світ Івана Драча. Аналіз творів

  38. Роздуми над твором Івана Драча «Чорнобильська мадонна»

  39. Образи поеми Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Характеристика образу

  40. Трагедія людства та її осмислення у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

  41. «Я землі належу, весь, до дна» (І. Драч)

  42. «Балада про соняшник». Аналіз твору

  43. Аналіз балади «Крила» Івана Драча

  44. Іван Драч. Самобутність, індивідуальна неповторність таланту

  45. Іван Драч. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва

  46. І. Драч. Розповідь про письменника.

  47. «Балада про соняшник» Івана Драча. 11 клас

  48. Літературний диктант. Іван Драч

  49. Тести за творчістю І. Драча

   

  Комментарии закрыты.