Твір на тему:
Жага й талант. Штрихи до портрета Івана Драча
Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Іван Драч, шкільна програма

Твір на тему: Жага й талант. Штрихи до портрета Івана Драча. Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Іван Драч, шкільна програма

Поет, якого ще недавно зачисляли до молодих, здобуває сьогодні світове ім’я. В чому секрет цієї слави?
По-перше, в тому, що Іван Драч порушує й поетично осмислює такі теми, проблеми, які бентежать кожну трудову людину планети; по-друге, він так уміє сказати про своє, власне, особисте, що воно стає власним, особистим для мільйонів читачів. На літературній ниві поет «вибухнув відразу». І хоч перша збірка «Ніж у сонці» викликала як негативні, так і позитивні судження, все ж було ясно одне: в літературу прийшов оригінальний поет, який мав своє, індивідуальне бачення, яке виявилося відразу в безмежності внутрішнього світу людини, в її історичному розвитку й перспективі. Одним з найулюбленіших прийомів І. Драча у прагненні до возвеличення людини було прирівнювання всіх планет до людської постаті. Планети автор наділяє людськими рисами. У «Баладі про соняшник» хлопчик раптом побачив сонце:

Красиве засмагле сонце,
В золотих переливах кучерів.

Людина і Сонце — наскрізні образи усієї поетичної творчості І. Драча, може, тому одну із своїх збірок він так і називає «Сонце і слово».
Перші публікації, перші книжки поета викликали розмови і про тематичний діапазон його творчості, і про її інтелектуалізм. Поява його на небосхилі української поезії 60-х років була, з одного боку, несподіваною, а з іншого, цілком закономірною. І. Драчу випало і одним з найвиразніших представників «шістдесятників».
Основні мотиви поетової лірики — ствердження миру і протест; проти атомної загрози, що нависла над людством, уславлення визвольної боротьби трудящих світу, краса рідної землі і талановитість. її народу, поезія праці і трудового подвигу, радощі і драми кохання, душевне єднання людей. Своє мистецьке кредо поет і сформулював в невеличкій поемі «Спрага»:

Це спрага людяності, і краси, і змоги,
Я нею сповнений. Мене пече щоднини
Жагуча спрага щастя для людини,
Тривоги людства — це мої тривоги.

У віршах Івана Драча багато філософії. «В протуберанцях серця» поряд з космічною образністю використовує фольклорні мотиви, створює земні ліричні поезії — вірші про радощі й драми кохання. Інтимна лірика поета, на думку Л. Новиченка, не піддається аналітичному тлумаченню. У нього палкий вогонь любові — це вічний поклик до життя.
Значним явищем в українській літературі стала книга І. Драча «Корінь і крона». У цих двох словах — діалектична суть життя. Народ, ввібравши в себе досвід минулого, прагне скорити недосяжні раніше вершини, живлячись своїми соками, тягнеться до сонця.
Поет — це рух, шукання, зростання. Світ поезії Драча часто вражає новизною, а іноді і невдалими образами. І це все закономірно. Часом поет пише досить складні вірші («Листи Михайла Ковалінського до Сковороди»), тематичний діапазон-його розширюється, поглиблюється і збагачується. Нерідко свіжого звучання набуває літературна деталь.
Свій ліричний талант, на мою думку, І. Драч розкрив у збірці «Київське небо»: традиційним темам — природа і душа, дружба і кохання, діалектика життя і смерті — поет надає сучасного звучання. Ця сучасність виявляється в характері поетичного мислення, бо поет, як радар, вбирає в себе почуття сучасників і повертає їх людям у відбитті свого таланту:

Ефір загус навкруг — його повнющий келих
Спекотний день щодень вичавлює з дерев.
Стинається жура в твоїх очах веселих
Під вітру владний рик, під моря ніжний рев.

Основною проблемою збірки «Сонячний фенікс» є роздуми про роль і місце митця, мистецтва, зокрема поезії, в житті народу-Міфологічний образ чарівного птаха, який, проживши кілька сот років, спалював себе, а потім воскресав із попелу молодим, асоціюється з образом поета, який щоразу знаходить молоді сили, щоб «цей світ змалювать», бо відчуття обов’язку не дає йому спокою:

Це притяга земля. Це кличе все до себе.
Хай наді мною сонце синьонебе,
та кличе корінець, і грудка, і лозина,
І вітром кресана непрохана сльозина.

Багато у поета справ на цій землі. І найголовніша з-поміж них це боротьба за велич, високість, чистоту людської душі. Поета цікавить і тема виховання людської душі. їй він чує вірш «Дума про Вчителя». У вірші — сьогоднішній Драч з його складною еволюцією: від зухвалості (в ранній творчості) через бурливі каскади шукань до ґрунтовної врівноваженості.
Плідно працює І. Драч вподовж всіх років. Вершиною його творчості в жанрі поеми можна назвати «Чорнобильську мадонну» Автор пише і кіноповісті («Іду до тебе»), кіносценарії («Камінний хрест»). Уся його творчість — поета, драматурга, прозаїка, перекладача, літературного критика — перейнята духом сучасності. Він завжди оригінальний, неповторний, він завжди сам, він сам у собі.

Твір на тему: Жага й талант. Штрихи до портрета Івана Драча. Шкільні твори, статті, розробки уроків, контрольні роботи, українська література. Іван Драч, шкільна програма

Повернутися на сторінку Українська література

Повернутись на сторінку Іван Драч

Вас можуть зацікавити:

1. Метафоричність та новизна у поезії Івана Драча

2. «Люблю повертати людину очима до сонця мистецтва…» (Іван Драч про роль мистецтва)

3. «Я землі належу. Весь. До дна» (І. Драч)

4. Алегоричні образи соняшника і сонця у творі І. Драча «Балада про соняшник». Аналіз твору

5. Вселюдська трагедія та її осмислення у поемі І. Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

6. Образ матері-страдниці в поємі І. Драча «Чорнобильська Мадонна». Характеристика образу

7. Жага й талант. Штрихи до портрета Івана Драча

8. Художнє осмислення Чорнобильської трагедії у творах українських письменників. Аналіз творів

9. Художнє осмислення чорнобильської трагедії в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

10. Людина і природа у творчості Івана Драча. Аналіз творів

11. Осмислення чорнобильської трагедії в поемі І. Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

12. Людина і сонце в творчості Івана Драча. Аналіз творів

13. Трагедія Чорнобиля у творчості Івана Драча. Аналіз творів

14. «Люблю повертати людину очима до сонця мистецтва…» (Іван Драч про роль мистецтва)

15. Чорнобильська катастрофа — найбільша трагедія епохи (за поемою Івана Драча «Чорнобильська Мадонна»). Аналіз твору

16. Людина і природа у творчості Івана Драча. Аналіз творів

17. Зображення чорнобильської трагедії в поемі Івана Драча «Чорнобильська Мадонна». Аналіз твору

18. Трагедія Чорнобиля в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

19. Художнє осмислення чорнобильської трагедії в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

20. Чорнобильська мадонна Івана Драча. Аналіз твору

21. Незвичайний дивосвіт образів Івана Драча у «Баладі про соняшник»

22. Незвичайний дивосвіт образів Івана Драча у «Баладі про соняшник». Характеристика образів

23. Дивосвіт образів Івана Драча у «Баладі про соняшник». Характеристика образів

24. Пересторога людству у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна»

25. Пересторога людству у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

26. Застереження людству (за поемою Івана Драча «Чорнобильська мадонна»)

27. Застереження людству у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

28. Продовження традицій Т. Шевченка та народних дум у зображенні матері-страдниці у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

29. Продовження традицій Тараса Шевченка та народних дум у зображенні матері-страдниці в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

30. Образ матері-страдниці у поемі «Чорнобильська мадонна» Івана Драча. Характеристика образу

31. Багатоплановість образу Мадонни в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна»

32. Побудова поеми Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

33. Засудження винуватців аварії у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна»

34. Засудження винуватців аварії в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

35. Засудження винуватців трагедії в поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

36. Романтична поетизація миті життя в «Етюді про хліб» Івана Драча. Аналіз твору

37. Художній світ Івана Драча. Аналіз творів

38. Роздуми над твором Івана Драча «Чорнобильська мадонна»

39. Образи поеми Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Характеристика образу

40. Трагедія людства та її осмислення у поемі Івана Драча «Чорнобильська мадонна». Аналіз твору

41. «Я землі належу, весь, до дна» (І. Драч)

42. «Балада про соняшник». Аналіз твору

43. Аналіз балади «Крила» Івана Драча

44. Іван Драч. Самобутність, індивідуальна неповторність таланту

45. Іван Драч. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва

46. І. Драч. Розповідь про письменника.

47. «Балада про соняшник» Івана Драча. 11 клас

48. Літературний диктант. Іван Драч

49. Тести за творчістю І. Драча

 

Комментарии закрыты.