Стилістичні можливості кольоративної лексики у мовотворчості В. Винниченка

  Стилістичні можливості кольоративної лексики у мовотворчості В. Винниченка

  Володимир Винниченко у своїй творчості широко користується кольоративною лексикою, яку вживає як у прямому, так і в переносному й символічному (традиційно-асоціативними) значенні.
  Тропічна кольоротивна система представлена порівняннями, епітетами, метафорами. Кольоротавним порівняльним зворотам властиві як традиційні, народно-поетичні, так і оригінальні риси, асоціативні ознаки: проведення подвійних порівняльних паралелей, заперечно-протиставні відношення між суб’єктом і об’єктом порівняння, максимальне уточнення кольорної ознаки завдяки нагромадженню епітетів, яскрава метафоричність зворотів.
  Кольоративні епітети в мовотворчості Винниченка утворюють поширені синонімічні гнізда, збагачені авторськими новотворами: двокомпонентними словами, що, крім власне кольористичного, несуть інформацію про іншу зовнішню чи внутрішню ознаку характеризованого об’єкта. Письменник вдається до гіперболізації цього типу епітетів, вживаючи кольоративи в такому контексті, в якому їхня семантика частково або повністю змінюється, а також у колірній номінації того, що зазвичай не має або не потребує колірного атрибута.
  Найпоширенішими стилістичними фігурами, які репрезентують кольоропозначення, у досліджуваних творах є: ампліфікація, антитеза, амфіболія (зустрічається тільки серед порівняльних конструкцій), апосіопеза, еліпсис.
  Символічне значення кольративів тісно пов’язане із здатністю кольору (у природі) до мінливості, варіювання своїх відтінків. Багатобарвність дозволяє письменникові використовувати кольоративи як у традиційному символічному або емоційно-оцінному значенні, так і в інверсованому. І навпаки — однотонність, невиразність барви позбавляє можливості вживати відповідну кольороназву з кількома асоціативними значеннями. Кольоративи мають широкі потенції характеротворення. Спостерігається виразна тенденція письменника до кодування в кольори змах певної інформації, яка розкриває внутрішні риси персонажів.
  Отже, можна зазначити, що В.Винниченко не обмежився лише лексичним добором кольористичного матеріалу. Письменник ретеліьно обробив лексичний матеріал мови, максимально користуючись її стилістичними можливостями і разом с тим уникаючи перенасичення творів різними ускладненнями й фігуральністю. Кольоративна лексика в мовотворчості В.Винниченка, виступаючи імпресіоністичним засобом відтворення дійсності, є важливим елементом увиразнення оповіді, її індивідуалізації, прикладом великих стилістичних можливостей слова.

  Винниченко В. Вибрані п’єси.— К.: Мистецтво, 1991.— 605 с.
  Винниченко В. Записки кирпатого Мефістофеля // Прапор.— 1989.— №№ 1—5.
  Винниченко В. Краса і сила.— К.: Дніпро, 1989.— 752 с.
  Винниченко В. Лепрозорій // Вітчизна.— 1999.— №№ 1—6.
  Винниченко В. Намисто.— К.: Веселка, 1989.— 385 с.
  Винниченко В. Пісня Ізраїля/ Близнята ще зустрінуться. Антологія драматургії української діяспори.— К.;—Лвів, 1997.— С. 53—128.
  Винниченко В. Поклади золота.— Нью-Йорк, 1988.— 752 с.
  Винниченко В. Пророк//Вітчизна.— 1992.— № 4.— С. 15—52.
  Винниченко В. Слово за тобою, Сталіне!— Нью-Йорк, 1971.— 374 с.
  Винниченко В. Сонячна машина.— К.: Дніпро, 1989.— 619 с.
  Винниченко В. «Уміркований» та «щирий».— К.:Молодь, 1992.— 416 с.

  Стилістичні можливості кольоративної лексики у мовотворчості В. Винниченка. Українська література, Володимир Винниченко

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутися на сторінку Володимир Винниченко

  Вас можуть зацікавити:

  1. Характеристика образів Федька і Толі. Контрастне зображення образів (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

  2. Моє ставлення до Федька і Толі. Характеристика образів (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

  3. Хто є хто? (за оповіданням Володимира Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

  4. Моє ставлення до головного героя оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник». Характеристика образу Федька

  5. Драма життя. Образи двох протилежних дитячих світів (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

  6. Чи хотів би я мати друга, як Толик (за оповіданням «Федько-халамидник» В. Винниченка). Характеристика образу

  7. Батьки і вчинки (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

  8. Моє ставлення до Федька і Толі (за оповіданням «Федько-халамидник»). Характеристика образів

  9. Протиставлення добра злу в оповіданні В. Винниченка “Федько-халамидник”. Характеристика образів

  10. Скарбниця спогадів про власне дитинство («Федько-халамидник»). Аналіз твору

  11. Моє ставлення до Федька й Толі (За оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

  12. Моє ставлення до батьків Федька (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

  13. Сміливий вчинок розбишаки (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образу

  14. Душевне благородство простого хлопця (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образу

  15. Протиставлення розбишаки і смирної дитини в оповіданні В. Винниченка «Федько-халамидник». Характеристика образів

  16. Порівняльна характеристика Федька і Толі з оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник»

  17. Дитинство (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

  18. Людська порядність і байдужість (за оповіданням «Федько-халамидник»). Характеристика образів

  19. Дитячий світ (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

  20. Справжня дружба (за оповіданням «Федько-халамидник»)

  21. Актуальність драми «Гріх» В. Винниченка. Аналіз твору

  22. Де грань між праведним і грішним? (за п’єсою В. Винниченка «Гріх») Аналіз твору

  23. Драма Володимира Винниченка «Пророк» — вершина світового модерну в жанрі соціально-психологічної драматургії. Аналіз твору

  24. Герої В. Винниченка (за ранніми творами В. Винниченка)

  25. «Україна завжди і постійно стояла в центрі його мрій…». Аналіз творчості В. Винниченка

  26. Парадокси художнього світу В. Винниченка. Аналіз творчості

  27. Останній роман В. Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!». Аналіз твору

  28. Драматичні твори Володимира Винниченка

  29. Аналіз імпресіоністичної прози Володимирa Винниченка (за твором «Момент»)

  30. Викриття (за оповіданням В. Винниченка «Малорос-європеєць» (аналіз твору))

  31. Україна доби першої російської революції в оповіданнях В. Винниченка «Солдатики», «Студент». Аналіз творів

  32. «Сонячна машина» В. Винниченка. Аналіз твору

  33. Зображення тяжкого становища українського народу у творах В. Винниченка

  34. Зображення нестерпного життя українського народу в творах В. Винниченка

  35. Мала проза В. Винниченка та її художні особливості. Аналіз творів

  36. Володимир Винниченко — майстер психологічного аналізу. Аналіз творів

  37. Щастя є проблема? (за оповіданням В. Винниченка «Момент»). Аналіз твору

  38. Творчий спадок і творча індивідуальність В. Винниченка

  39. Особливості прози В. Винниченка. Аналіз творів

  40. «Студент» — хвилююча розповідь про драматичний епізод часів революції 1905 року. Аналіз твору

  41. Проблеми емансипації жінки в оповіданнях Винниченка. Характеристика образів

  42. Реалістичність зображення людських характерів у творах Володимира Винниченка. Характеристика образів

  43. Володимир Винниченко — літописець бурхливого часу

  44. Актуальність творів В. Винниченка

  45. Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика їх вивчення на уроках позакласного читання та в позаурочний час

  46. В. Винниченко — політик і письменник

  47. Образ Федька – душевно багатого, порядного, чесного хлопчика ( за оповіданням В.Винниченка «Федько — халамидник»).

  48. Урок-дослідження. В. Винниченко. “Федько-халамидник”

  49. Урок-диспут за драмою Володимира Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь»

  50. Тестові завдання. Володимир Винниченко. Життєвий і творчий шлях письменника

  51. Тестові завдання. Володимир Винниченко. Оповідання «Федько-халамидник»

   

  Комментарии закрыты.