Розробка уроку: Образ Федька — душевно багатого, порядного, чесного хлопчика (за оповіданням В. Винниченка «Федько — халамидник»). Українська література, Володимир Винниченко, шкільна програма

  Розробка уроку: Образ Федька — душевно багатого, порядного, чесного хлопчика (за оповіданням В. Винниченка «Федько — халамидник»). Українська література, Володимир Винниченко, шкільна програма

  Тема: Образ Федька — душевно багатого, порядного, чесного хлопчика ( за оповіданням В.Винниченка «Федько — халамидник»).

  Мета: продовжити та систематизувати роботу над змістом оповідання для розкриття внутрішнього світу головного героя через виконання творчих завдань, висловити власні міркування про вдачу хлопчика та його поведінку, створити яскраві наочні образні уявлення, вирізнити Федька з-поміж інших героїв оповідання; розвивати навички висловлювання власної думки з приводу обговорення поведінки і вчинків головного героя, навички виразного читання, усного мовлення, творчого мислення, пам’яті, уміння інсценізувати найбільш яскраві епізоди художнього твору; виховувати такі кращі людські якості, як порядність, чесність, готовність прийти на допомогу іншій людині, виховувати наполегливість у досягненні мети.

  Тип уроку: урок — комплексне застосування знань.

  Обладнання: комп’ютер, підручники, зошити з літератури, портрет письменника, збірки його творів, ілюстративний матеріал, виставка учнівських малюнків-ілюстрацій, маркери, аркуші для кожного учня з надрукованими тестовими завданнями, кросворд.

  Епіграф до уроку:
  А чесним бути в бідності — найвище од усього…
  Р. Бернс («Чесна бідність»)

  Хід уроку Образ Федька — душевно багатого, порядного, чесного хлопчика (за оповіданням В. Винниченка «Федько — халамидник»). Українська література, Володимир Винниченко, шкільна програма

  І. Організаційно-вступна частина.

  1. Оголошення теми уроку

  2. Пояснення епіграфа уроку.

  Учитель
  У будь-якій країні світу, у кожного народу існує ціла низка спільних загальнолюдських понять, таких як порядність, чесність, благородство. Усі ці категорії закладаються в людину при народженні і не залежать від походження, рівня добробуту. Свідченням цього є слова шотландського поета Р.Бернса з поезії „Чесна бідність”, які я пропоную взяти епіграфом до уроку.

  3. З’ясування емоційної готовності учнів до уроку (технологія „Озвучення очікування результатів”. Учні закінчують речення „Думаю, робота над образом Федька буде цікавою і повчальною, бо…”)

  Діти:
  Ще раз зустрінуся з головним героєм, який втілює найкращі
  людські якості;

  Діти:
  Бо я хочу зрозуміти, яких рис, хороших чи не дуже, більше в Федькові;

  Діти:
  Бо, на мою думку, цей твір є для нас сучасним і корисним;

  Діти:
  Бо ця робота допоможе краще розпізнавати добро і зло, стерегтися нерозважливих вчинків.

  4. Цілевизначення (Постановка завдань)

  Уміти:

  • характеризувати образ Федька, визначати риси його характеру, пояснювати причини вчинків;
  • добирати цитати на підтвердження власних думок;
  • висловлювати судження про важливість і цінність прояву найкращих людських якостей;
  • виконувати творчі завдання.

  ІІ. Актуалізація досвіду і корекція опорних знань.

  Учитель:
  Але, щоб ваші очікування справдилися, дуже важливо на уроці добре попрацювати, постаратися згадати зміст оповідання, зустрітися з героями, проаналізувати їх дії та вчинки, а особливу увагу звернути на головного героя — Федька.

  1. Виконання тестових завдань „Чи уважний ти читач?”

  Тестові завдання «Чи уважний ти читач?»

  1. Укажіть, що було улюбленою розвагою дітей передмістя?
  А) пускати паперового змія;
  Б) грати в футбол;
  В) грати в індіанців.

  2. Федько сидить у себе на воротях, як…
  А) Змій Горинич;
  Б) Соловей-Розбійник;
  В) Робін Гуд.

  3. Укажіть, за що батько Федька — халамидника давав синові 2-3 копійки після суворого покарання:
  А) щоб загладити свою суворість;
  Б) за те, що Федько добре вчиться;
  В) за те, що Федько правду говорить.

  4. За що найбільше діставалося Федькові?
  А) він спокушав на свої розваги Толю;
  Б) він погано вчився й не слухався на уроках;
  В) він віднімав іграшки в дітей.

  5. Де був Федько, коли розповідав хлопцям:
  А) на базарі;
  Б) у лісі;
  В) на річці.

  6. З чим порівнюється Федько на крижині?
  А) з великою мухою;
  Б) з маленькою комашинкою;
  В) з довгоносим комаром.

  2. Взаємоперевірка.

  Учитель:
  Результати тестових завдань, які ви щойно виконали, свідчать, що ви добре знаєте зміст оповідання, а це допоможе сьогодні у подальшій роботі, а саме наблизитися до постаті нашого маленького героя. Давайте розв’яжемо кросворд, щоб пригадати героїв оповідання.

  3. Кросворд „Хто є хто?”

  63

  По вертикалі:
  1. Головний герой твору В.Винниченка (Федько)
  2. Друг Федька (Стьопка)

  По горизонталі:
  2. Друг Федька (Спірка)
  3. Син хазяїна (Толя)
  4. Друг Федька (Гаврик)

  Учитель:
  Добре, розгаданий вами кросворд переконав, що ви запам’ятали ровесників та приятелів головного героя. А ми переходимо до характеристики головного героя.

  ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу. Аналіз образу головного героя.

  1. Евристична бесіда

  Учитель:
  З розповідей матері В.Винниченка, записаних його дружиною, читаємо, що в дитинстві Володимир був гордим, сильним, вольовим, незалежним, правдолюбцем. Він чимось виділявся серед своїх ровесників. Діти, а кого з героїв оповідання нагадує вам В.Винниченко в дитинстві?

  Діти:
  Федька

  Учитель:
  А чим саме?

  Діти:
  Тим, що він виділявся серед товаришів, був гордим, чесним, не любив брехати.

  Учитель:
  В.Винниченко, ставши зрілою, досвідченою особистістю, відомим письменником, державним діячем написав чимало оповідань для дітей і про дітей, наділяючи їх різними рисами вдачі, але виділяє з-поміж них ті, що є на його думку найбільш цінними і важливими, а саме благородство, великодушність, правдивість.

  2. Дослідження мовної характеристики героя автором та дійовими особами.

  Учитель:
  Діти, знайдіть у тексті слова та вирази, якими щедро наділяють хлопчика Федька (ровесники, батьки) герої оповідання і навіть сам автор.

  Діти:
  розбишака-халамидник, халамидро, босявка, сибіряка, мурло репане, люципер, пробийголова, зайдиголова, шибеник, ірод, паршивець, падлюка.

  Учитель:
  Чи схожі за значенням ці слова?

  Діти:
  Так.

  Учитель:
  Згадайте, як називаються слова близькі за значенням, але різні за звучанням?

  Діти:
  Синоніми.

  Учитель:
  Так, це синонімічний ряд прізвиськ, якими називають Федька. А яку характеристику він дає героєві: позитивну чи негативну?

  Діти:
  Негативну

  Учитель:
  Отже, з усього видно, що до певного моменту в оповіданні переважає негативна характеристика Федька. А чи він такий насправді?

  Діти:
  Ні

  Учитель:
  Давайте згадаємо епізоди, вчинки Федька і спробуємо дати йому більш повну характеристику. Яким ще був хлопчик? Пропоную вам скласти характеристику Федька, визначаючи його риси характеру і підтверджуючи цитатами з тексту.

  3. Складання та аналіз блок-схеми до образу головного героя. (намальована квітка соняшника з обличчям Федька, вписуємо в пелюстки риси характеру і підтверджуємо цитатами з оповідання)

  БЕШКЕТЛИВИЙ („там шибку з рогатки вибив”; „там синяка підбив своєму „закадишному” другові, там перекинув діжку з дощовою водою”; „але раптом встане, подивиться-подивиться і візьме та й повалить усе чисто — і своє, і чуже”)

  НЕОБАЧНИЙ („він усе любить або по кришах лазити, або на воротях сидіти”; „я завтра у школу не піду, зранку на річку збираюсь”; „а давай об заклад, що перейду на той бік”)

  ЧЕСНИЙ (автор „Якби він схотів, то міг би одбрехатися, але Федько брехати не любить”; батько після того, як відлупцює сина: „а це за те, що правду говориш”; батько Толі: „Федьку, я вірю тобі, я знаю, що ти ніколи не брешеш, не бреши й тепер…” і тільки раз у житті довелося сказати Федькові неправду, врятувавши цим вже вдруге боягуза Толю. За чесність і героїзм хлопчик розплатився своїм життям)

  СМІЛИВИЙ („там десь дивитися страшно, а він полізе туди”; під час врятування Толі: „держись, Только!” я зараз буду коло тебе! Держись, не бігай, стій на місці!”

  ТЕРПЛЯЧИЙ (під час батькового покарання терпляче зносив побої: „хоч би ж попросило тата, хоч би заплакало”)

  ЩЕДРИЙ („коли вже хлопці далеко і не можуть йому нічого зробити, він раптом вертається і віддає, змія. Навіть принесе ще своїх ниток і дасть”)

  СПРИТНИЙ („але комашинка (Федько) якимсь чудом ловко видряпувалась на самий гребінь кучугури, скоренько з’їжджала з неї і бігла знову з крижини на крижину”; „ловкий хлопчак, що й говорити!”; „стриба, як кішка”)

  КМІТЛИВИЙ („він ухопився руками за кригу і зо всієї сили пнувся, щоб його не знесло”; „не мігши схопити шворку закляклими від холоду руками, схопився зубами”)

  ВІРНИЙ У ДРУЖБІ („не любить Федько й товаришів видавати”; всі хлопці тягнулися до нього, дорожили дружбою з ним, а на похоронах „плакали навзрид”)

  Учитель:
  Чому на малюнку соняшника дві пелюстки за кольором відрізняються від решти семи?

  Діти:
  За рисами характеру

  Учитель:
  Проаналізувавши образ Федька, чи змінилося ваше уявлення про нього?

  Діти:
  Поведінка, вчинки на початку оповідання не розкривають справжньої сутності героя. Людські характери бувають складні й суперечливі, не все одразу розпізнається. Випадок на річці і пригода на крижині допомагають по-іншому уявити цього героя. Федько — благородний, душевно порядний, красивий у своїх діях і вчинках. Один раз довелося сказати неправду, і то заради врятування Толі.

  4. Робота з прислів’ями щодо визначення характеристики Федька.

  Учитель:
  Давайте поглянемо, як народна творчість влучно і образно увіковічнила кращі людські якості. Оберіть з-поміж наведених прислів’їв ті, що стосуються Федька

  1) Не одежа красить людину, а добрі діла.
  2) Уміє він з чорного біле зробити, а з білого чорне.
  3) Сміливому море по коліна
  4) Лякливий, як заєць, а шкодливий, як кішка.
  5) Коли бажаєш пізнати ціну людини, підведи її до чужої біди або до чужої радості.
  6) Хто бреше, тому легше, а хто правдує, той бідує.
  (1, 3, 5 — правильні відповіді)

  ІV. Перевірка творчого домашнього завдання.

  І. Група „Актори” (інсценізація уривку від слів „Він був на льоду?” до слів „Інакше лучче очистіть мені квартиру”)

  ІІ. Група „Літератори” (твір-мініатюра „Чи хотів би я мати такого друга, як Федько?”)

  ІІІ Група „Дописувачі” (лист до Толі) (твори, листи учні писали на уламках крижини, а слухаємо під музику Бетховена)

  Учитель: Ви писали листи, твори на уламках крижини, тому що саме крижина стала основою для моменту найвищого напруження у творі, саме з крижиною пов’язана та екстремальна ситуація, в яку потрапили герої твору. У подальшому ви дізнаєтеся, що цей сюжетно-композиційний елемент твору називається кульмінацією. І ще ваші творчі завдання допомогли нам більш об’ємно, точно пізнати головного героя Федька, побачити ваше особисте ставлення до персонажа.

  V. Рефлексія та оцінювання діяльності учнів.

  Що ми робили на сьогоднішньому уроці?
  Навіщо ми це робили?
  Чи досягли поставленої мети?

  Вправа „Очікування”
  Чи є серед вам ти, хто прийшов на урок з однією думкою, а йде з іншою? (учні обґрунтовують свої очікування)

  VІ. Підсумок уроку.
  Заключне слово вчителя.

  Ми переконалися, що найкращі людські якості — це порядність, чесність, готовність прийти на допомогу іншій людині. Тож будьте завжди душевно багатими, порядними, чесними людьми!

  VІІ. Домашнє завдання.
  Повторити матеріал, підготуватися до тематичного оцінювання.

  Розробка уроку: Образ Федька — душевно багатого, порядного, чесного хлопчика (за оповіданням В. Винниченка «Федько — халамидник»). Українська література, Володимир Винниченко, шкільна програма

  Повернутися на сторінку Українська література

  Повернутися на сторінку Володимир Винниченко

  Вас можуть зацікавити:

  1. Характеристика образів Федька і Толі. Контрастне зображення образів (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

  2. Моє ставлення до Федька і Толі. Характеристика образів (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

  3. Хто є хто? (за оповіданням Володимира Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

  4. Моє ставлення до головного героя оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник». Характеристика образу Федька

  5. Драма життя. Образи двох протилежних дитячих світів (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

  6. Чи хотів би я мати друга, як Толик (за оповіданням «Федько-халамидник» В. Винниченка). Характеристика образу

  7. Батьки і вчинки (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

  8. Моє ставлення до Федька і Толі (за оповіданням «Федько-халамидник»). Характеристика образів

  9. Протиставлення добра злу в оповіданні В. Винниченка “Федько-халамидник”. Характеристика образів

  10. Скарбниця спогадів про власне дитинство («Федько-халамидник»). Аналіз твору

  11. Моє ставлення до Федька й Толі (За оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

  12. Моє ставлення до батьків Федька (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образів

  13. Сміливий вчинок розбишаки (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образу

  14. Душевне благородство простого хлопця (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»). Характеристика образу

  15. Протиставлення розбишаки і смирної дитини в оповіданні В. Винниченка «Федько-халамидник». Характеристика образів

  16. Порівняльна характеристика Федька і Толі з оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник»

  17. Дитинство (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

  18. Людська порядність і байдужість (за оповіданням «Федько-халамидник»). Характеристика образів

  19. Дитячий світ (за оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник»)

  20. Справжня дружба (за оповіданням «Федько-халамидник»)

  21. Актуальність драми «Гріх» В. Винниченка. Аналіз твору

  22. Де грань між праведним і грішним? (за п’єсою В. Винниченка «Гріх») Аналіз твору

  23. Драма Володимира Винниченка «Пророк» — вершина світового модерну в жанрі соціально-психологічної драматургії. Аналіз твору

  24. Герої В. Винниченка (за ранніми творами В. Винниченка)

  25. «Україна завжди і постійно стояла в центрі його мрій…». Аналіз творчості В. Винниченка

  26. Парадокси художнього світу В. Винниченка. Аналіз творчості

  27. Останній роман В. Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!». Аналіз твору

  28. Драматичні твори Володимира Винниченка

  29. Аналіз імпресіоністичної прози Володимирa Винниченка (за твором «Момент»)

  30. Викриття (за оповіданням В. Винниченка «Малорос-європеєць» (аналіз твору))

  31. Україна доби першої російської революції в оповіданнях В. Винниченка «Солдатики», «Студент». Аналіз творів

  32. «Сонячна машина» В. Винниченка. Аналіз твору

  33. Зображення тяжкого становища українського народу у творах В. Винниченка

  34. Зображення нестерпного життя українського народу в творах В. Винниченка

  35. Мала проза В. Винниченка та її художні особливості. Аналіз творів

  36. Володимир Винниченко — майстер психологічного аналізу. Аналіз творів

  37. Щастя є проблема? (за оповіданням В. Винниченка «Момент»). Аналіз твору

  38. Творчий спадок і творча індивідуальність В. Винниченка

  39. Особливості прози В. Винниченка. Аналіз творів

  40. «Студент» — хвилююча розповідь про драматичний епізод часів революції 1905 року. Аналіз твору

  41. Проблеми емансипації жінки в оповіданнях Винниченка. Характеристика образів

  42. Реалістичність зображення людських характерів у творах Володимира Винниченка. Характеристика образів

  43. Володимир Винниченко — літописець бурхливого часу

  44. Актуальність творів В. Винниченка

  45. Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика їх вивчення на уроках позакласного читання та в позаурочний час

  46. В. Винниченко — політик і письменник

  47. Образ Федька – душевно багатого, порядного, чесного хлопчика ( за оповіданням В.Винниченка «Федько — халамидник»).

  48. Урок-дослідження. В. Винниченко. “Федько-халамидник”

  49. Урок-диспут за драмою Володимира Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь»

  50. Тестові завдання. Володимир Винниченко. Життєвий і творчий шлях письменника

  51. Тестові завдання. Володимир Винниченко. Оповідання «Федько-халамидник»

   

  Комментарии закрыты.