Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 8

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 8

  ВАРІАНТ 8

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. Барокові твори
  А характеризуються невідповідністю між формою та змістом
  Б показують навколишню дійсність не прямолінійно, а з усвідомленням причинно-наслідкових зв’язків
  В позбавлені прикрас, строгі, ділові та лаконічні
  Г сповнені риторичних прикрас, складних метафор, емблем, символів, алегорій

  2. Автором слів «Наша дума, наша пісня / Не вмре, не загине… / От де, люде, наша слава, / Слава України!» є
  А Тарас Шевченко
  Б Іван Котляревський
  В Пантелеймон Куліш
  Г Григорій Квітка-Основ’яненко

  3. Життя Марусі Чурай — це
  А достовірний історичний факт
  Б поетична народна легенда
  В поширена письменниками вигадка
  Г переказ, що зберігся в народній пам’яті з XVII ст.

  4. За легендою про заснування Києва (за «Повістю минулих літ»), у місті та круг нього жили
  А кияни
  Б поляни
  В древляни
  Г слов’яни

  5. До оригінальної літератури княжої Руси-України належить
  А Біблія
  Б «Ізборник Святослава»
  В Остромирове Євангеліє
  Г «Повість минулих літ»

  6. «І дай, Боже, щоб обидва береги Дніпровії приклонились під одну булаву!» — каже герой твору
  А Г. Квітки-Основ’яненка
  Б Т. Шевченка
  В П. Куліша
  Г М. Гоголя

  7. Епізод у поемі «Наймичка», коли Ганна зізнається Маркові, що вона його мати, є
  А розв’язкою
  Б експозицією
  В кульмінацією
  Г зав’язкою

  8. Дві сюжетні лінії — історична та любовна — наявні у творі Т. Шевченка
  А «Марія»
  Б «Гайдамаки»
  В «Катерина»
  Г «Кавказ»

  9. Твір Т. Шевченка «Причинна» за жанром —
  А оповідання
  Б поема
  В дума
  Г балада

  10. У творі Івана Багряного «Тигролови» зображено події історичного періоду
  А Другої світової війни
  Б Коліївщини 1768 р.
  В коли Україна перебувала у складі СРСР
  Г Київської Русі

  11. До жанру балади належить твір
  А «Бондарівна»
  Б «Місяць на небі, зіроньки сяють,..»
  В «Летять галочки у три рядочки…»
  Г «Лугом іду, коня веду…»

  12. Возний, виборний, Петро, Микола — герої твору
  А Т. Шевченка
  Б Г. Квітки-Основ’яненка
  В І. Котляревського
  Г М. Гоголя

  13. Темі спокус цього світу, які чигають на людську душу, присвячений твір Г. Сковороди
  А «Бджола та Шершень»
  Б «Dе libertate»
  В «Всякому місту — звичай і права»
  Г «Собака і Вовк»

  14. Першим історичним романом в українській літературі є твір
  А Пантелеймона Куліша
  Б Панаса Мирного
  В Марка Вовчка
  Г Тараса Шевченка

  15. Г. Сковорода є автором афоризму
  А «Лиш боротись — значить жить»
  Б «Караюсь, мучуся, але не каюсь»
  В «З усіх утрат втрата часу найтяжча»
  Г «Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи!»

  16. Моринці, Кирилівка, Петербург пов’язані з життям
  А П. Куліша
  Б Марка Вовчка
  В Т. Шевченка
  Г Г. Сковороди

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність

  1 «Гайдамаки»А Прокіп Ригорович
  2 «Тигролови»Б Оксана
  3 «Енеїда»В Ацест
  4 «Конотопська відьма»Г Грицько Сірко
  Д Мар

  Відповідь:
  1—Б
  2—Г
  3—В
  4—А

  18. Установіть відповідність

  1 Григорій Квітка-Основ’яненкоА «Тигролови»
  2 Пантелеймон КулішБ «Чорна рада»
  3 Іван КотляревськийВ «Максим Тримач»
  4 Марко ВовчокГ «Енеїда»
  Д «Маруся»

  Відповідь:
  1—Д
  2—Б
  3—Г
  4—В

  19. Установіть відповідність

  1 Григорій Квітка-Основ’яненкоА курйозні вірші
  2 Пантелеймон КулішБ пригодницький роман
  3 Іван КотляревськийВ бурлескно-травестійна поема
  4 Іван ВеличковськийГ історичний роман
  Д сентиментально-реалістична повість

  Відповідь:
  1—Д
  2—Г
  3—В
  4—А

  20. Установіть відповідність художніх засобів та їх прикладів

  1. Заплету віночок,
  Заплету шовковий,
  На щастя, на долю,
  На чорні брови.
  А персоніфікація
  2. Добрий вечір тобі, пане господарю,
  радуйся!
  Ой радуйся, земле, Син Божий
  народився.
  Застеляйте столи та все килимами,
  радуйся!
  Ой радуйся, земле, Син Божий
  народився.
  Б рефрен
  3. Ой весна, весна — днем красна,
  Що ти нам, весно, принесла?
  В гіпербола
  4. Та вдарили з семи гармат
  У середу вранці,
  Накидали за годину
  Панів повні шанці…
  Г епітет
  Д анафора

  Відповідь:
  1—Д
  2—Б
  3—А
  4—В

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

  21. Весільними є пісні (записати не менше трьох назв)
  Відповідь:
  «До бору, дружечки, до бору», «А брат сестрицю та й розплітає», «Розвий, сосно, сімсот квіток».

  22. Елементи народної обрядовості використовували у своїх творах такі письменники (записати не
  менше трьох):
  Відповідь:
  Г. Квітка-Основ’яненко, Марко Вовчок, П. Куліш

  23. Притча — це
  Відповідь:
  повчальна алегорічна оповідь, у якій сюжет підпорядкований моралі.

  24. Г. Сковорода творив у таких жанрах:
  Відповідь:
  байки, філософські трактати, притчі, поезії.

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Які жанрові особливості поеми Івана Котляревського «Енеїда»?
  Відповідь:

  Сюжет бурлескно-травестійної поеми «Енеїда» Іван Котляревський запозичив у римського поета Вертім. Відомо, що до І. Котляревського Всргілісва «Енеїда» була предметом переробок для письменників багатьох літератур: італійської, французької, німецької, польської, російської. Розкутість, барвистість слова і думки, осміювання колись високих ідей спричинилися до появи «Перелицьованої «Енеїди» Дж.-Б. Лаллі, «Перелицьованого Вергілія» П. Скаррона, спародійованого уривка «Дідона і Еней» Гонзалеса де ла Рігера, «Вергілієвої «Енеїди» А. Блюмаура, «Вергілієвої «Енеїди», вивернутої навиворіт» М. Осипова, «Закінчення Вергілієвої «Енеїди», вивернутої навиворіт» О. Ко-тельницького та ін.

  Більшість із цих пародій були творами-одноденками, лише під пером українського письменника античний сюжет зазвучав цілком по-новому, оригінально. «Енеїда» І. П. Котляревського стала етапним літературним явищем, поемою, яка зачаровувала сучасників автора й не менше приваблює і сучасних читачів. Й. Кобів зазначає: «І. Котляревський у творенні «Енеїди» не вдавався до сліпого наслідування своїх попередників. Він подарував нам травестію героїчної поеми стародавніх римлян, рівної якій немає у світовому письменстві, яка є найталановитішою і найоригінальнішою переробкою з усього потоку бурлескно-сатиричної літератури на цю тему».

  За жанром твір І. П. Котляревського є бурлескно-травестійним різновидом поеми. Травестія (від італ. travestire — перевдягати) — різновид жартівливої поезії, коли твір із серйозним чи героїчним змістом та відповідною формою переробляється, «перелицьовується» у твір комічного характеру з використанням «низької» мови. Бурлеск (від італ. burlа— жарт)— комічна, пародійна поезія, в якій свідомо акцентується невідповідність між змістом і формою. У травестіях «високий» сюжет оповідався «низьким» стилем, у бурлесках «низький» сюжет — «високим».

  Якщо попередники і сучасники І. Котляревського, звертаючись до Вергілія, насамперед вдавалися до пародіювання його класичної епопеї, її образів, драматичних колізій тощо, то український поет свідомо ставав на інший шлях — він прагнув до «перелицювання», травестування римського оригіналу. переосмислення Його патетичної тематики в підкреслено зниженій тональності. При цьому І. Котляревський відмовився від багатьох епізодів, образів і ситуацій першоджерела та водночас увів нові життєві картини, наблизив Його до української дійсності, надав усьому твору народно-національного колориту «Енеїда» І. Котляревського, поза сумнівом, перевершує всі попередні травестії Вергілісвої епопеї, які «давно відійшли до історико-літературного архіву» (О. Білецький).

  У поемі І. Котляревського бурлеск набув нових естетичних функцій — сміх тут виходить за суто розважальні межі, набуває нового призначення, проникаючи у серйозні сфери. Цілком у дусі естетики просвітницького реалізму І. Котляревський реалістичними мазками (звісно, в гумористичних тонах) подав талановите художнє відтворення народних звичаїв, побуту, психології. Об’єктивного критицизму український поет досягав у зображенні представників панівної феодально-поміщицької верхівки, виступаючи, по суті, поборником «мужичої правди», яку бачить у духовно здоровому житті народних мас.

  І. Котляревський, вивертаючи «навиворіт» класичний античний оригінал, відмовляється від послуг традиційних «жеманних», «од старості сварливих муз»; він кличе нову музу — «веселу, гарну, молодую», і з її допомогою, насамперед дотримуючись правди життя, майстерно змальовує широку художню панораму української національної дійсності у властивих їй суперечностях.

  Отже, зважаючи на жанр поеми, І. Котляревський у зниженій яскраво гумористичній тональності, у дусі народної сміхової культури подає життя і побут різних суспільних верств України кінця ХVІІІ — початку ХІХ ст.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 8

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.