Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 6

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 6

  ВАРІАНТ 6

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. Правильно утворено пару «персонаж — назва твору» в рядку
  А Катря — «Максим Гримач»
  Б Турн — «Тигролови»
  В Череваниха — «Конотопська відьма»
  Г хорунжівна Олена — «Чорна рада»

  2. Верлібром написано твір
  А Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Б В. Герасим’юка «Жива ватра»
  В І. Котляревського «Енеїда»
  Г П. Куліша «До рідного народу»

  3. Добу Руїни в Україні, коли козацька старшина, нехтуючи інтересами держави, намагалася по ділити владу, описано у творі
  А «Чорна рада»
  Б «Максим Тримач»
  В «Конотопська відьма»
  Г «Гайдамаки»

  4. До одного літературного роду належать твори
  А «Енеїда», «Чорна рада»
  Б «Гайдамаки», «Конотопська відьма»
  В «Тополя», «Максим Тримач»
  Г «Чорна рада», «Тигролови»

  5. За жанром пригодницьким романом є
  А «Гайдамаки»
  Б «Енеїда»
  В «Конотопська відьма»
  Г «Тигролови»

  6. «Веснівка» належать перу
  А Т. Шевченка
  Б Я. Головацького
  В М. Петренка
  Г М. Шашкевича

  7. Письменником-емігрантом є
  А Тарас Шевченко
  Б Іван Багряний
  В Микола Гоголь
  Г Григорій Квітка-Основ’яненко

  8. Слова Т. Шевченка: «…Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою…» — адресовані
  А В. Жуковському
  Б долі
  В Маркові Вовчку
  Г матері

  9. «Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані — і пучки видно… І постать, і врода в його була зовсім йе гетьманська…» — так у романі «Чорна рада» описано
  А Пугача
  Б Сомка
  В Брюховецького
  Г Василя Невольника

  10. Події в оповіданні «Максим Тримач» відбуваються
  А у часи Другої світової війни
  Б у XV ст.
  В у часи князювання Ярослава Мудрого
  Г «колись, як панувала на Вкраїні удвозі Польща і Московщина»

  11. «Енеїда» за жанром —
  А роман у віршах
  Б соціально-психологічна поема
  В бурлескно-травестійна поема
  Г балада

  12. Основоположником нової української літератури вважають
  А Тараса Шевченка
  Б Івана Котляревського
  В Григорія Квітку-Основ’яненка
  Г Маркіяна Шашкевича

  13. Наум Дрот (повість Григорія Квітки-Основ’яненка «Маруся») не хотів віддати свою доньку за Василя, бо
  А хлопець був кріпаком
  Б хлопець у селі мав погану славу
  В на хлопця чекала солдатчина
  Г хлопець був дуже бідний

  14. У поемі-містерії «Великий льох» Тарас Шевченко порушує проблеми
  А виховання нащадків
  Б українського минулого
  В які призвели до втрати українцями національної свідомості
  Г материнства

  15. Пантелеймон Куліш є
  А автором першого драматичного твору в українській літературі
  Б зачинателем нової української літератури
  В основоположником нової української літератури
  Г автором першого історичного роману в українській літературі

  16. В оповіданні Марка Вовчка «Максим Тримач» порушено проблему
  А стосунків батьків та дітей
  Б стосунків свекрухи й нелюбої невістки
  В примусового шлюбу
  Г зради національних інтересів

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність тем творів Т. Шевченка з назвами творів

  1 призначення поетичного слова як вмістилища національної пам’ятіА «Катерина»
  2 зображення хресного шляху вигнаної з дому дівчиниБ «Кавказ»
  3 зображення національно-визвольного руху України (Коліївщини) та його героївВ «До Основ’яненка»
  4 показ загарбницької політики російського самодержавства та страждань поневолених народівГ «Заповіт»
  Д «Гайдамаки»

  Відповідь:
  1—В
  2—А
  3—Д
  4—Б

  18. Установіть відповідність висловлювань героїв роману П. Куліша «Чорна рада» з іменами персонажів, яких вони стосуються

  1 «А що нам… до Вкраїни? Хіба нам нічого їсти або пити або ні в чому хороше походити?»А Черевань
  2 «Ні, чужою смертю я волі купувати не хочу!»Б Сомко
  3 «Лучче мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного»В Тур
  4 «Нема вже тепер ні в міщанина, ні в мужика се моє, а се твоє: все стало обще»Г Брюховецький
  Д Пугач

  Відповідь:
  1—А
  2—Б
  3—В
  4—Г

  19. Установіть відповідність епізодів п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка» з елементами сюжету, якими вони є

  1 відмова Наталки стати дружиною возногоА зав’язка
  2 Макогоненко допомагає возному, а Микола — ПетровіБ розв’язка
  3 зустріч Наталки з возним, його залицяння до неїВ експозиція
  4 возний відмовляється від наміру одружитися з НаталкоюГ кульмінація
  Д розвиток дії

  Відповідь:
  1—Г
  2—Д
  3—А
  4—Б

  20. Установіть відповідність художніх засобів (цитати з «Енеїди») з їх назвами

  1 «і за гріхи їм носа втруть»А порівняння
  2 «заліг, як в грубі пес»Б уособлення
  3 «із неба злізла ніч»В алегорія
  4 «бурлаки сі моторні, …швидкі, проворні»Г епітет
   Д метафора

  Відповідь:
  1—Д
  2—А
  3—Б
  4—Г

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

  21. Поєднання релігійних і світських мотивів, образів, тяжіння до різких контрастів, складної метафоричності, алегоризму, пишний, барвистий стиль, риторичне оздоблення твору тощо є характерними рисами літературного напряму
  Відповідь:
  бароко

  22. Зразком історичного роману-хроніки є
  Відповідь: «Чорна рада»

  23. Віршовий розмір та вид римування
  Що є свобода? Добро в ній якеє?
  Кажуть, неначе воно золотеє?
  Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,
  Проти свободи воно лиш болото.
  Відповідь: чотиристопний дактиль, паралельне римування

  24. Слова «Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи» були життєвим девізом
  Відповідь:
  Григорія Многогрішного з «Тигроловів»

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Яка роль пісень у п’єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка»?
  Відповідь:

  Знаменита п’єса І. Котляревського «Наталка Полтавка» з’явилась у той період розвитку українського театру, коли його визначали як реалістично- побутовий з фольклорно-етнографічним забарвленням. У тогочасних п’єсах були щедро представлені українські етнографічні елементи, звучало багато пісень, включалися танці, фрагменти різноманітних народних обрядів.

  Проте роль пісні у п’єсі «Наталка Полтавка» значно ширша. Вона полягає насамперед у характеротворенні. Наприклад, пісні Наталки («Віють вітри, віють буйні», «Видно шляхи полтавськії…», «Ой мати, мати!..», «Чого ж вода каламутна…», «Ой я дівчина Полтавка…») увиразнюють її образ, розкриваючи щоразу якусь нову рису її натури. Уже із самих пісень можна зрозуміти, що Наталка — дівчина шляхетної вдачі, роботяща й розумна, яка щиро кохає свого Петра і тужить за ним.

  Важливою є роль пісні також у характеристиці Петра. Пісня «Сонце низенько…», з якою він уперше з’являється на сцені, розповідає про його вірне кохання до Наталки, їхнє щасливе минуле. У наступних піснях («У сусіда хата біла…», «Та йшов козак з Дону») парубок нарікає на долю, що принесла йому стільки страждань. Смуток, який звучить у цих рядках, викликаний тим, що Петро боїться втратити Наталку: юнак дізнався, що її збираються видавати заміж за іншого. Пісні Петра також яскраво демонструють м’якість його вдачі: він воліє нарікати на лиху долю, аніж боротися за своє щастя.

  Зовсім іншим постає з пісень образ парубка Миколи. Хоч і до нього доля не була дуже прихильною, і його, як Петра скривдила сирітством, проте завзята козацька вдача велить йому швидше сміятися зі своїх негараздів, аніж плакати над ними. У піснях Микола виявляє міцність духу, життєрадісність, почуття гумору («Гомін, гомін, гомін по діброві…», «Вітер віє горою…», «Ворскло річка…»).

  Характеризують пісні і сільську «владу» — виборного та возного. Наприклад, возний, що женихається до Наталки, а згодом сватає її, від самого початку постає як такий собі підпанок. Цей псевдовчений має на селі славу

  освіченого, напевно, через те, що пересипає свою мову канцеляризмами. У першій же пісні («От юних літ не знал я любові…») він доволі кумедно освідчується Наталці в кoханнi.

  Важливою для сприймання образу возного є інша його пісня, «Всякому городу нрав і права…» (переробка відомого вірша Сковороди), у якій він виявляє свій світогляд чиновника-здирника.

  Інший характер мають пісні виборного. Перша пісня, з якою він з’являється на сцені («Дід рудий, баба руда…»), не пов’язана ані з сюжетом, ані з якимись внутрішніми переживаннями чи міркуваннями виборного. Він сам якнайкраще каже про це: «се не пісня, а нісенітниця; я співаю іноді, що в голову лізе». Проте ця пісня виявляє простоту його натури та почуття гумору. Близька до неї й інша пісня виборного — «Ой під вишнею…», проте в ній є особливий погляд на шлюб. Виборний, хоч і належить до «верхівки», але своєї належності до простого люду не зрікається і багато в чому сповідує його погляди.

  Пісня у творі не тільки характеризує героїв, але й підкреслює їхні настрої, виділяє важливі моменти в розвитку дії. Наприклад, після розмови Наталки, просватаної возним, і Петра, який щойно повернувся з мандрів, звучить їхній дует, який в емоційній формі відтворює зміст попередньої розмови («Підеш, Петре, до тієї, яку тепер любиш…»). Або в яві третій першої дії возний та виборний співають дуетом («Ой доля людськая — доля єсть сліпая…»). Безпосередньо цей дует не пов’язаний із сюжетом, але за настроєм він є своєрідним продовженням їхньої попередньої розмови і вдало її підсумовує.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 6

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.