Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 4

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 4

  ВАРІАНТ 4

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. Мотив вірності, закоханості молодих сердець звучить у пісні
  А «Гиля, гиля, сиві гуси»
  Б «Місяць на небі, зіроньки сяють»
  В «За городом качки пливуть»
  Г «Лугом іду, коня веду»

  2. Пісня «Ой на горі вогонь горить» належить до
  А календарно-обрядових пісень
  Б соціально-побутових пісень
  В родинно-побутових пісень
  Г балад

  3. Новий Заповіт являє собою
  А розповідь про воскресіння Ісуса Христа
  Б розповідь про пророка Мойсея
  В окремі епізоди з історії стародавніх іудеїв
  Г розповідь про народження, життя і мученицьку смерть Ісуса Христа

  4. Основними жанрами полемічної літератури є
  А повчання, літопис
  Б хроніка, апокриф
  В послання, памфлет, трактат
  Г псалом, повість, притча

  5. Найвідоміша в поетичній спадщині Григорія Сковороди збірка має назву
  А «Байки харківські»
  Б «Сад божественних пісень»
  В «Dе lidertate»
  Г «Хто серцем чистий і душею»

  6. Найдавнішою пам’яткою українського письменства є
  А «Галицько-Волинський літопис»
  Б «Слово про похід Ігорів»
  В «Київський літопис»
  Г «Повість минулих літ»

  7. Г. Сковорода є найвидатнішою постаттю в культурному й літературному житті України
  А XVIII ст.
  Б XV ст.
  В XII ст.
  Г XVI ст.

  8. Біблійний фразеологізм фіговий листок означає
  А найбільш вишукану прикрасу
  Б облудне прикриття чогось непристойного
  В перешкоду на шляху до здійснення мети
  Г причину скоєння злочину

  9. Вислів Іти в народ… вчитися в нього мудрості був девізом
  А Південного товариства декабристів
  Б «Руської трійці»
  В Братства тарасівців
  Г Кирило-Мефодіївського братства

  10. Першим драматичним твором нової української літератури є
  А «Назар Стодоля» Т. Г. Шевченка
  Б «Наталка Полтавка» І. П. Котляревського
  В «Шельменко-денщик» Г. Ф. Квітки-Основ’яненка
  Г «Сватання на Гончарівці» Г. Ф. Квітки-Основ’яненка

  11. У п’єсі «Наталка Полтавка» пісню «Ой під вишнею…» співає
  А Петро
  Б виборний Макогоненко
  В Микола
  Г возний Тетерваковський

  12. «Люблю, люблю, божусь кліщами, / Ковадлом, молотом, міхами». У рядках поеми «Енеїда» автор для створення комічного ефекту використав
  А діалектизми
  Б історизми
  В архаїзми
  Г професіоналізми

  13. «Будеш, батьку, панувати, / Поки живуть люди, / Поки сонце з неба сяє, / Тебе не забудуть!» — пророкував безсмертя
  А Г. Сковороді Т. Шевченко
  Б Т. Шевченку І. Франко
  В І. Котляревському Т. Шевченко
  Г І. Котляревський Г. Квітці-Основ’яненку

  14. На цій ілюстрації — герої твору

  А «Катерина»
  Б «Енеїда»
  В «Маруся»
  Г «Наталка Полтавка»

  15. Сатиричною є поема Тараса Шевченка
  А «Кавказ»
  Б «Сон» («У всякого своя доля…»)
  В «Єретик»
  Г «Великий льох»

  16. За жанром твір Т. Шевченка «До Основ’яненка» є
  А думкою
  Б елегією
  В посланням
  Г медитацією

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність між творами та жанрами, до яких вони належать

  1 «Наталка Полтавка»А сентиментально-реалістична повість
  2 «Енеїда»Б бурлескно-травестійна поема
  3 «Маруся»В оповідання
  4 «Вечір проти Івана Купала»Г соціально-побутова драма
  Д роман у віршах

  Відповідь:
  1—Г
  2—Б
  3—А
  4—В

  18. Установіть відповідність між персонажами творів та їх характеристиками

  1 «Сіда, ряба, беззуба, коса, / Розхристана, простоволоса…»А Наталка Полтавка
  2 «Золото — не дівка!.. Окрім того, що красива, розумна… — яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою…»Б Маруся
  3 «Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці — як тернові ягідки, брівоньки — як на шнурочку»В Сивілла
  4 «Стара-стара та престаренна! Але старі діди, що вже насилу ноги волочуть, та розказують, що ще як були вони підпарубочими, так вона і тогді така стара була, як і теперечки; так що, коли б не збрехати, було їй літ п’ятдесят зроду»Г Дідона
  Д Явдоха Зубиха

  Відповідь:
  1—В
  2—А
  3—Б
  4—Д

  19. Установіть відповідність між художніми напрямами та їх характеристиками

  1 напрям у європейській літературі та мистецтві XVII — поч. XIX ст., для якого характерна орієнтація на античне мистецтво, а також раціоналізм, що виявляється у чіткості, продуманості твору, гармонії частини і цілогоА романтизм
  2 літературний напрям другої половини XVIII – початку XIX ст., що характеризувався особливою увагою до духовного світу людини і відзначався ідеалізацією дійсності та перебільшенням почуттівБ класицизм
  3 художній метод і творчий напрям, для якого характерні бурхливі почуття, незвичайність в обставинах, зовнішності героя; герой обов’язково протиставляється натовпуВ сентименталізм
  4 художній напрям у літературі й мистецтві, основоположною для якого є проблема взаємин людини і середовища, впливу соціально-історичних обставин на формування духовного світу особистостіГ реалізм
  Д бароко

  Відповідь:
  1—Б
  2—В
  3—А
  4—Г

  20. Установіть відповідність між художніми напрямами та їх представниками

  1 романтизмА Григорій Квітка-Основ’яненко
  2 сентименталізмБ Маркіян Шашкевич
  3 реалізмВ Тарас Шевченко (період «трьох літ»)
  4 монументалізмГ Іван Котляревський («Енеїда»)
  Д «Повість минулих літ»

  Відповідь:
  1—Б
  2—А
  3—В
  4—Д

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням або реченням.

  21. Вірш Г. Сковороди «Всякому місту — звичай і права» використав у своїй творчості
  Відповідь:
  І. Котляревський

  22. Теорію і практику курйозного віршування розробив
  Відповідь:
  І. Величковський

  23. «Пізнавай себе, а пізнавши — удосконалюй», — у цьому за Г. Сковородою,
  Відповідь:
  полягає ідея «сродної» праці.

  24. Кульмінацією повісті «Маруся» є
  Відповідь:
  смерть Марусі.

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Які мотиви та образи творів Василя Герасим’юка?

  Василь Герасим’юк — митець, для якого поезія — не словесна гра, а спосіб існування.
  Поезія Герасим’юка цілком виростає з гуцульського світу. У ній живуть, промовляють суворо прекрасна карпатська природа, наповнена діалектизмами співуча мова гуцулів, їхні радощі й болі, їхні тисячолітні вірування й міфи, обряди, де химерно поєднались язичництво та християнство. Поет передає не зовнішню екзотику Гуцульщини, а її магію (внутрішню таємничу духовну суть). Наприклад, у творах про Карпати автори часто згадують смереки, але тільки як характерні пейзажні деталі та й годі («…Де стрімкі потоки-ріки, де смерічок ген розмай»).

  Науку мистецтва поет осягає, розгадуючи дивовижну символіку узорів на килимах славетної майстрині Параски. Її руки — це «руки вічної таємниці мого народу» (поезія «Килим Параски Танасійчук»).

  У народній традиції закорінена глибока, інтуїтивна віра поета. З того джерела поєднання християнських і язичницьких мотивів у ліриці Герасим’юка, а також постійне звернення до біблійних образів. Від народного мистецтва — поетове тяжіння до художньої умовності, метафоричності, символізації.

  Збірка «Космацький узір» разом з попередніми («Смереки» й «Потоки») утворює своєрідний поетичний триптих, у якому автор простежує кровний зв’язок людини з рідною землею, краєм дідів і батьків, веде мову про ті духовні набутки, котрі витримали випробування історичним часом і сьогоденням.

  Одним з найколоритніших віршів цієї збірки с вірш «Жива ватра». Відштовхуючись від етнічних гуцульських коренів, автор творить власний пое-тичний міф: у значенні «живого вогню» виступає ватра. Добування вогню на полонині — це ритуал освячення простору. Провідний мотив вірша — дотримання традицій і звичаїв, продовження свого роду і його культури.
  Вірш «Чоловічий танець» не менш екзотичний. Із самого початку читач стає ніби учасником аркана — гуцульського чоловічого танцю, відчуває його енергетику, немов відбувається ритуал посвячення. Друга частина вірша є алюзією. Новозавітній мотив страждання Ісуса Христа як свідомий вибір спасіння ближніх, що вгадується в описі трагічної української історії, позначеної постійною необхідністю українського чоловіцтва виборювати державну незалежність.

  Лірика Герасим’юка має епічну підоснову. Майже кожен вірш — це враження, роздуми, душевні потрясіння, викликані реальними подіями, людською долею, історичними фактами. Наприклад, одна з наскрізних ідей у творчості митця — тема жертовної боротьби УПА за свободу Батьківщини. Трагізм цього подвигу розкривається не через опис самих подій, а через відтворення переживань молодого повстанця в момент бою чи загибелі; матері, яка втратила дітей; дівчини, яка жертвує собою заради Батьківщини.

  Багато поезій Василя Гсрасим’юка написано верлібром. За допомогою верлібру митець передає фольклорний дух. Окрім того, верлібр увиразнює епічну манеру письма. Василь Герасим’юк продовжує започатковану ще Григорієм Сковородою екзистенційну традицію в українській літературі. Його цікавлять насамперед жива, неповторна конкретна людина, в душі якої віддзеркалюється Всесвіт. Гострі проблеми сьогодення поет осмислює, вдаючись до історичних аналогій, переплетення гуцульської язичницької міфології та християнської етики.

  Ліричний герой Герасим’юка — справжній чоловік, лицар, національно-свідома особистість, якій болить нищення чужинцями та цивілізацією духовного світу нашого народу. Дослідники зауважують, що в поетичному світі Герасим’юка постійно звучать мотиви жертви, поєдинку, драматичного напруження, тривоги, розлуки.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 4

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.