Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 3

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 3

  ВАРІАНТ 3

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. Поданий уривок узято із твору
  Вбогі дівки заміж ідуть
  З чорними бровами,
  А багаті дівки сидять
  З кіньми та волами…

  А «Ой матінко, та не гай мене»
  Б «За городом качки пливуть»
  В «В кінці греблі шумлять верби»
  Г «Лугом іду, коня веду»

  2. Своєрідним вечором прощання з дівуванням і парубкуванням, за весільним обрядом, є
  А сватання
  Б випікання короваю
  В вінкоплетення
  Г розплітання коси

  3. Оповідання «Про Прохора-чорноризця…» розповідає про те, як
  А душа людини під впливом Євангелія відроджується до нового життя
  Б щирі патріоти осуджують князівські міжусобиці
  В самовіддане служіння Богові, смиренність, працьовитість і терпіння можуть допомогти людям
  Г відбувалася боротьба за престол у Галичі

  4. До козацьких літописів належить
  А «Галицько-Волинський літопис»
  Б «Київський літопис»
  В «Повість минулих літ»
  Г «Літопис Самовидця»

  5. Сучасною українською мовою «Історію русів» видано в інтерпретації
  А Д. Павличка
  Б І. Франка
  В І. Драча
  Г Т. Шевченка

  6. Повість Григорія Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» має
  А одну сюжетну лінію
  Б дві сюжетні лінії
  В три сюжетні лінії
  Г чотири сюжетні лінії

  7. Автор утверджує закони народної моралі, за якими на статку, що отриманий нечесним, злочинним шляхом, щастя не збудуєш, у творі
  А «Конотопська відьма»
  Б «Вечір проти Івана Купала»
  В «Маруся»
  Г «Наталка Полтавка»

  8. За мотивами одного з розділів Біблії, що являє собою пророче видіння майбутніх перетворень, коли «свята на землю правда прилетить», Тарас Шевченко написав твір
  А «Кавказ»
  Б «Ісаія. Глава 35»
  В «Розрита могила»
  Г «Сон» («У всякого своя доля…»)

  9. Незламність, титанізм у поемі Тараса Шевченка «Кавказ» символізує образ
  А орла
  Б Прометея
  В Бога
  Г скелі

  10. У 40-х роках XIX ст. П. Куліш разом з В. Білозерським, М. Костомаровим та іншими створює
  А Кирило-Мефодіївське братство
  Б Братство тарасівців
  В товариство «Громада»
  Г гурток «Руська трійця»

  11. Називав Марка Вовчка «донею»
  А Іван Франко
  Б Тарас Шевченко
  В Пантелеймон Куліш
  Г Іван Котляревський

  12. Справжнє прізвище Івана Багряного
  А Лозов’яга
  Б Очерет
  В Фітільов
  Г Рудченко

  13. «Гордим створінням, яке… як той дикий кінь, що ладен забити на смерть того, хто посміє доторкнутись до нього рукою» у творі Івана Багряного «Тигролови» є
  А старий Сірко
  Б Наталка Сірківна
  В Грицько Сірко
  Г Микола Сірко

  14. Вірш Василя Герасим’юка «Чоловічий танець» написано
  А ямбом
  Б верлібром
  В хореєм
  Г дактилем

  15. За жанром твір Пантелеймона Куліша «До рідного народу…» —
  А медитація
  Б послання
  В ода
  Г гімн

  16. В оповіданні Марка Вовчка «Максим Тримач» порушено проблему
  А стосунків батьків та дітей
  Б стосунків свекрухи й нелюбої невістки
  В примусового шлюбу
  Г зради національних інтересів

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність між жанрами народних пісень та їх прикладами

  1 родинно-побутовіА «Ой матінко, та не гай мене»
  2 родинно-обрядовіБ «Сонце низенько, вечір близенько»
  3 баладиВ «Ой на горі вогонь горить»
  4 історичніГ «Ой Морозе, Морозенку»
  Д «Ой хто, хто Миколая любить»

  Відповідь:
  1—Б
  2—А
  3—В
  4—Г

  18. Установіть відповідність між назвами літописів та подіями, які вони описують

  1 «Повість минулих літ»А чорна рада під Ніжином, два ворожі табори — Сомка і Брюховецького
  2 «Галицько-Волинський літопис»Б відомості про територію, заселену слов’янами, про їхні звичаї та мову, героїчне минуле Київської держави з 852 до 1110 року
  3 «Київський літопис»В велике лихоліття Руської землі — наскоки половців, безлад у державі внаслідок князівських міжусобиць
  4 «Літопис Самовидця»Г боротьба за престол у Галичі між князями, хоробрість князя Данила в бою з татарами на ріці Калці
  Д історія козацтва з часу його виникнення до 1709 року

  Відповідь:
  1—Б
  2—Г
  3—В
  4—А

  19. Установіть відповідність між художніми засобами та їх прикладами у творах

  1 Я ж у полоні нав’язливих дум:
  Лише одне непокоїть мій ум
  А порівняння
  2 непокоїть Венерин амурБ метафора
  3 Знаю, що смерть — як коса замашна,
  Навіть царя не обійде вона
  В анафора
  4 Що є свобода? Добро в ній якеє?Г риторичне запитання
  Д епіфора

  Відповідь:
  1—Д
  2—Б
  3—А
  4—Г

  20. Установіть відповідність

  1 «Той безперервно стягає поля, / Сей Іноземних заводить телят. / Ті на ловецтво готують собак, / В сих дім, як вулик, гуде від гуляк…»А «Dе lіbеrtatе»
  2 «О, якби в дурні мені не пошитись, / Щоб без свободи не міг я лишитись. / Слава навіки буде з тобою, / Вольності отче, Богдане-герою!»Б «Бджола та Шершень»
  3 «Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість: нагороди смерть…»В «Вхідні двері до християнського доброчестя»
  4 «З усіх утрат втрата часу найбільша»Г «Всякому місту — звичай і права»
  Д афоризм Сковороди

  Відповідь:
  1—Г
  2—А
  3—Б
  4—Д

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

  21. Ідея волелюбності яскраво втілена у творі Г. Сковороди

  Відповідь: «De libertate»

  22. «Тигролови» за жанром — це

  Відповідь: пригодницький роман

  23. Перші друковані книги в Україні (записати не менше двох):

  Відповідь: Апостол (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581)

  24. Кульмінацією твору Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля…») є сцена

  Відповідь: генерального мордобітія

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Які основні мотиви послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»?

  Поема «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє», написана наприкінці грудня 1845 р., завершувала цикл раніше написаних поем і стала синтезом Шевченкових
  думок про волю, живою програмою національно-культурного, соціального і політичного визволення України. Цей твір — справжній заповіт Шевченка для нації.

  Уже в епіграфі твору («Коли хто говорить: люблю Бога, а брата свого ненавидить,— лжа оце») поет виразно вказував на свій ідеал— Україну як національну спільність, побудовану на засадах гуманної християнської моралі. Нація в поемі постає в образі спільного дому. Тому ліричний герой важко переживає зло і неправду, які бачить у цьому домі:

  Кайданами міняються,
  Правдою торгують.
  І Господа зневажають,
  Людей запрягають
  В тяжкі ярма.

  Послання охоплює минулий («мертвим»), теперішній («живим») і майбутній («ненарожденним») часи, а разом це — вічність, отже, поширюється і на нас. Звертаючись до совісті дворян-українців, які не цікавляться уроками історії, рідною мовою, за кордоном здобувають освіту, Тарас Шевченко докоряє, просить, проклинає:

  Прочитайте знову
  Тую славу. Та читайте
  Од слова до слова…
  Все розберіть…

  З провідної ідеї поеми — «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» — випливало найперше завдання дбати про державно-політичну незалежність України: «Розкуйтеся…» Але перш ніж позбутися політичного гноблення, треба було скинути ті кайдани, якими обмінювалися, які кували один на одного земляки-українці. Тому «…братайтеся!» — це виший ступінь любові до України. Виші верстви українців, як спостерігав Т. Шевченко, були глухими до потреб простого народу, не чули зойку покривджених не тільки російським царатом, але й ними людей. Поет закликає панство схаменутися, брататися з «нижчими» верствами українського народу («…Бо хто матір забуває, того Бог карає»). У посланні «І мертвим, і живим…» поет не просить, а навіть благає панство обняти «найменшого брата», тобто поневолений трудящий люд, під покровом матері-У країни:

  Обніміте ж, брати мої.
  Найменшого брата —
  Нехай мати усміхнеться.
  Заплакана мати.
  Благословить дітей своїх
  Твердими руками
  І діточок поцілує
  Вольними устами.

  Образ майбутнього такий привабливий, такий довгожданий і, здасться, недосяжний. Найвищий ступінь любові до України поетові земляки виявили б тоді, коли шукали б для себе правди, волі й братерства не поза її межами — у Росії чи навіть у Західній Європі, а «у своїй хаті». «У чужому краю» для них не може бути «братерства братнього», бо воно можливе тільки на рідній землі. І це цілком природно. Цю одвічну правду поет стверджує образно й рішуче:

  Нема на світі України,
  Немає другого Дніпра…

  Злочин багатих Шевченкових земляків полягав не тільки в тому, шо вони шукали в чужих краях «доброго добра», а й у тім, що занедбали національно-культурний розвиток України, стали зрадниками, перевертнями —«свого цуралися». Таких Бог карає і навіть чужі люди проганяють. Здобутки науки і культури інших народів дуже потрібні, без їх засвоєння неможливий національний прогрес у цих галузях, але занедбувати при цьому своє, рідне — просто недопустимо.

  Заповіт для сучасників і нащадків досить промовистий:

  Учітесь, читайте,
  І чужому научайтесь,
  Й свого не цурайтесь.

  Отже, з безмежної любові Шевченка до України і до земляків народилося це сміливе, гостре й одночасно дружне поетичне слово, яке «неложними устами» не тільки сказало землякам усю правду в очі, але намагалось повернути на праведну дорогу, збудити у них націонаїьну свідомість, спрямувати їх зусилля для справи національно-політичного визволення України.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 3

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.