Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 20

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 20

  ВАРІАНТ 20

  Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. Пісня «До бору, дружбоньки, до бору…» оспівує весільний обряд
  А вінчання
  Б випікання короваю
  В виготовлення весільного гільця
  Г посаду молодої

  2. Мотивом розлуки пройнята пісня
  А «За городом качки пливуть»
  Б «В кінці греблі шумлять верби»
  В «Гиля, гиля, сиві гуси»
  Г «Місяць на небі, зіроньки сяють»

  3. «Слово про закон і благодать» Іларіона за жанром —
  А ода
  Б балада
  В послання
  Г проповідь

  4. Більшу частину Книги псалмів, що в Біблії, приписують цареві
  А Захарії
  Б Давиду
  В Саулу
  Г Соломону

  5. Стали основою людської моралі
  А біблійні псалми
  Б біблійні приповідки
  В біблійні афоризми
  Г десять заповідей Божих

  6. Масштабність, величавість, суворість, зосередження уваги на змісті, чіткість, простота композиції та синтаксису характерні для напряму
  А орнаменталізму
  Б бароко
  В монументалізму
  Г реалізму

  7. «Повість минулих літ», «Повчання дітям» Володимира Мономаха — це зразки
  А бароко
  Б орнаменталізму
  В реалізму
  Г монументалізму

  8. Листування початку XIII ст. двох печерських ченців Полікарпа і Симона лежить в основі
  А «Повісті минулих літ»
  Б Києво-Печерського патерика
  В «Послання до єпископів»
  Г «Літопису Самовидця»

  9. «Козак-віршотворець… за сім грецьких мудреців був славніший і шанованіший між побратимами його козаками, що він промовляв високоштильними віршами…» — це
  А Іван Величковський
  Б Семен Климовський
  В Іван Котляревський
  Г Григорій Сковорода

  10. Першою історичною п’єсою в українській літературі є
  А «Наталка Полтавка»
  Б «Маруся»
  В «Чорна рада»
  Г «Володимир»

  11. «Любов випливає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю» — це афоризм
  А Г. Сковороди
  Б із твору Івана Багряного
  В із твору Т. Шевченка
  Г біблійний

  12. Словами «Смутний та невеселий …», «Смутна та невесела…» починається кожен розділ твору
  А Т. Шевченка
  Б І. Котляревського
  В Марка Вовчка
  Г Г. Квітки-Основ’яненка

  13. Автором збірки духовної лірики є
  А М. Шашкевич
  Б Т. Шевченко
  В Г. Сковорода
  Г Є. Гребінка

  14. Езопівською мовою написано твір
  А «Енеїда»
  Б «Наталка Полтавка»
  В «Сон» («У всякого своя доля…»)
  Г «Конотопська відьма»

  15. В «Енеїді» автор зображує українське суспільство
  А XV ст.
  Б XVIII ст.
  В XVI ст.
  Г XVII ст.

  16. Центральний конфлікт у «Наталці Полтавці» —
  А соціальний
  Б політичний
  В моральний
  Г побутовий

  Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

  17. Установіть відповідність

  1 «Повість минулих літ»А бароко
  2 «Літопис Григорія Грабянки»Б монументалізм
  3 «Маруся»В орнаменталізм
  4 «Максим Тримач»Г сентименталізм
  Д романтизм

  Відповідь:
  1—Б
  2—А
  3—Г
  4—Д

  18. Установіть відповідність

  1 «А брат сестрицю та й розплітає…»А соціально-побутова пісня
  2 «Козака несуть»Б родинно-побутова пісня
  3 «Цвіте терен, цвіте терен…»В балада
  4 «Купайло, Купайло…»Г календарно-обрядова пісня
  Д родинно-обрядова пісня

  Відповідь:
  1—Д
  2—В
  3—Б
  4—Г

  19. Установіть відповідність

  1 В своїй хаті своя й правда,
  І сила, і воля…
  А «До Основ’яненка»
  2 Встане Україна.
  І розвіє тьму неволі…
  Б «Доля»
  3 Ми не лукавили з тобою,
  Ми просто йшли; у нас нема
  Зерна неправди за собою…
  В «Великий льох»
  4 Наша дума, наїла пісня
  Не вмре, не загине…
  Г «Причинна»
  Д «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»

  Відповідь:
  1—Д
  2—В
  3—Б
  4—А

  20. Установіть відповідність

  1 елементи традиційного сюжетуА сюжет і позасюжетні елементи
  2 складники композиціїБ новела, оповідання, роман, повість
  3 літературні напрямиВ бароко, класицизм, романтизм
  4 жанри епосуГ експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка
  Д комедія, трагедія, власне драма

  Відповідь:
  1—Г
  2—А
  3—В
  4—Б

  У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

  21. За літературним родом «Бондарівна» — це
  Відповідь:
  ліро-епос

  22. У композиції твору П. Куліша «Чорна рада» використано наскрізний мотив
  Відповідь:
  дороги

  23. А. Мойсієнко, В. Женченко, М. Мірошниченко збагатили сучасну українську літературу зразками
  Відповідь:
  візуальної поезії

  24. «Енеїду» І. Котляревського вважають
  Відповідь:
  першим твором нової української літератури.

  Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

  25. Які основні риси та провідні мотиви українських народних балад?

  Балади — один  з найулюбеніших видів словесної творчості нашого народу. У центрі балади — людська доля. Сюжет балади стислий, оповідь зосереджена навколо одного, але найважливішого його вузла, і ведеться вона швидко, без уповільнень.
  Основні риси народних балад:
  • усна форма побудування;
  • часте поєднання реального з фантастичним;
  • невелика кількість персонажів;
  • підкреслена узагальненість;
  • відсутність деталізації;
  • стислість у викладі матеріалу;
  • «магічна» музичність;
  • композиція (вступ, основна частина, висновок);
  • гостросюжетність.
  Тематика балад надзвичайно різноманітна:
  • родинно-побутові (взаємини між батьками й дітьми, братами й сестрами);
  • історичні (змальовується козацьке життя, смерть козака на полі бою);
  • міфологічні (перетворення людини на рослину, тварину, птаха; розуміння нею природи);
  • про кохання (розкриваються почуття кохання й ненависті, образи й ревнощі).
  Народні балади близькі до історичних пісень. Але якщо в історичних піснях на першому місці — правдиве зображення конкретної події чи конкретного героя, то в баладі основним є висловлення глибоких переживань, що викликані цими подіями. Вони відзначаються виразною драматичною напруженістю, відображають фантастичні й трагічні події з життя.
  Одними з надзвичайно цікавих є балади на історичні теми, у яких розповідається про героїчну й водночас трагічну історію нашого народу.
  «Ой на горі вогонь горить» — одна з найулюбленіших українських балад. У ній оспівується трагічна доля козака, який після бою в долині лежав «порубаний», «постріляний».
  Темою балади «Козака несуть» є оплакування дівчиною козака, який загинув, захищаючи рідний край.
  Соціально-побутова балада «Ой летіла стріла» — це сумна розповідь про загибель удовиного сина й безмежну материнську любов і тугу за дитиною: «Де матінка плаче, там Дунай розлився…»
  У баладі «Бондарівна» розповідається про трагічну загибель дівчини-красуні Бондарівни, яка відмовилася любові пана Каньовського і була ним застрелена: «Ой волю ж я, пан Каньовський, в сирій землі гнити, ніж з тобою поневолі на сім світі жити!».
  Отже, балади, як давні невелички  поеми, складені для співу, посідають почесне місце поряд з думами, ліричними піснями у фольклорі, де народ зумів поетично висловити актуальні проблеми історичного розвитку й розкрити долю людини, красу її душі.

  Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання з відповідями. ВАРІАНТ 20

  Повернутися на сторінку Підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації (ДПА) з української літератури. 9 клас. 2015. Тестові завдання.

  Комментарии закрыты.